Adli tatil ne zaman başlayacak?

"Adli tatil ne zaman başlayacak?" sorusunun yanıtı için sorgulamalar yaz aylarının gelmesi ile birlikte başladı. Yaz tatiline girilecek olması nedeniyle nöbetçi mahkemeler ve acil nitelikli davalar görülmeye devam ediliyor. Dava süreci olan vatandaşlar, adli tatilin kaç gün süreceğini ve ne zaman biteceğini merak ediyor. Adli tatil ne zaman başlıyor, kaç gün? Adli tatil ne zaman bitecek? İşte 2022 Adli tatil tarih bilgisi...

Haber Merkezi Yeni Şafak
2022 adli tatil tarihi

Adli tatil ne zaman başlıyor sorusu, yaz aylarının yaklaşmasıyla araştırılan konulardan biri. Tatil boyunca nöbetçi mahkemeler ve acil nitelikli davalar görülmeye devam ediyor. Yargıda toplu izin kullanımı olarak bilinen adli tatilin detayları, adliyedeki işlerini halletmek isteyenler ve hukukçular tarafından araştırılmaya başladı.

ADLİ TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTİYOR 2022?

Yargı çalışanlarının toplu izne çıktığı adil tatilin tarihi, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda "Adli tatil süresi" başlıklı 102. maddede geçen "Adli tatil, her yıl 20 Temmuz'da başlar, 31 Ağustos'ta sona erer. Yeni adli yıl bir Eylülde başlar." ifadeleri doğrultusunda, 20 Temmuz'da başlar ve 31 Ağustos'da sona erer.

ADLİ TATİLDE HANGİ DAVALAR GÖRÜLMEYE DEVAM EDER?

Adli tatilde görülmeye devam edecek davalar sınırlıdır ve belli konu başlıklarını kapsamaktadır:

a) İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma, deniz raporlarının alınması ve dispeçci atanması talepleri ile bunlara karşı yapılacak itirazlar ve diğer başvurular hakkında karar verilmesi.

b) Her çeşit nafaka davaları ile soybağı, velayet ve vesayete ilişkin dava ya da işler.

c) Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi işleri ve davaları.

ç) Hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçilerin açtıkları davalar.

d) Ticari defterlerin kaybından dolayı kayıp belgesi verilmesi talepleri ile kıymetli evrakın kaybından doğan iptal işleri.

e) İflas ve konkordato ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırılmasına ilişkin işler ve davalar.

f) Adli tatilde yapılmasına karar verilen keşifler.

g) Tahkim hükümlerine göre, mahkemenin görev alanına giren dava ve işler.

ğ) Çekişmesiz yargı işleri.

h) Kanunlarda ivedi olduğu belirtilen veya taraflardan birinin talebi üzerine, mahkemece ivedi görülmesine karar verilen dava ve işler.

(2) Tarafların anlaşması hâlinde veya dava bir tarafın yokluğunda görülmekte ise hazır olan tarafın talebi üzerine, yukarıdaki iş ve davalara bakılması, adli tatilden sonraya bırakılabilir.

(3) Adli tatilde, yukarıdaki fıkralarda gösterilenler dışında kalan dava ve işlerle ilgili olarak verilen dava, karşı dava, istinaf ve temyiz dilekçeleri ile bunlara karşı verilen cevap dilekçelerinin ve dosyası işlemden kaldırılan davaları yenileme dilekçelerinin alınması, ilam verilmesi, her türlü tebligat, dosyanın başka bir mahkemeye, bölge adliye mahkemesine veya Yargıtaya gönderilmesi işlemleri de yapılır.

(4) Bu madde hükümleri, bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtay incelemelerinde de uygulanır.

MADDE 104- (1) Adli tatile tabi olan dava ve işlerde, bu Kanunun tayin ettiği sürelerin bitmesi tatil zamanına rastlarsa, bu süreler ayrıca bir karara gerek olmaksızın adli tatilin bittiği günden itibaren bir hafta uzatılmış sayılır

ADLİ TATİLDE GÖNDERİLEN TEBLİGAT GEÇERLİ OLUR MU?

Adli tatil sürecinde yapılan tebligatlar geçerliliğini korumaya devam eder. Geçerli bir tebligat da tüm sonuçlarını korur fakat bu tebligatın ardından karşı taraf için geçerli olan süreler işlemeye başlamaz. Yukarıda belirttiğimiz üzere bu süreler tatilin bitimini takiben 1 haftalık süreye sarkar.