2022 Kamu Gözetimi Kurumu bağımsız denetçi sınavı başvuru ve sınav tarihleri

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu sınav başvuruları için araştırmalar sürüyor. Ankara, İstanbul ve İzmir’de sabah ve öğleden sonra oturumu olacak şekilde 2 oturumda yapılacak olan kamu bağımsız denetçi sınav başvurusu ile sınav tarihleri merak ediliyor. Peki 2022 bağımsız denetçi sınavı ne zaman başvurular başladı mı ne zaman başlayacak? İşte 2022 Kamu Gözetimi Kurumu bağımsız denetçi sınavı takvimi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bağımsız denetçilik Sınavı 2022 ne zaman

2022 yılında yapılacak Bağımsız Denetçilik Sınavlarında başvuru tarihleri araştırılıyor. Kamu Gözetimi Kurumu Muhasebe ve Denetim Standartları birimine bağımsız denetçi alımı gerçekleştirecek. Sınava katlım sağlayacak adaylar bir yandan sınav başvuru ile sınav tarihlerini araştırıyor. Peki, Kamu Gözetimi Kurumu bağımsız denetçi sınavı başvurusu nasıl yapılır? Bağımsız denetçi alımı sınavı ne zaman? İşte başvuru şartları…

2022 bağımsız denetçi sınav başvuruları ne zaman?

2022 Kamu Gözetimi Kurumu bağımsız denetçi sınav müracaatları 12 Eylül 2022 tarihinde başlayıp 26 Eylül 2022 tarihinde saat 23.59 da sona erecek. Başvurular, elektronik ortamda “http://www.kgk.gov.tr” adresinde yer alan Başvuru Formunun doldurulması suretiyle yapılacak. Posta yoluyla gelen başvurular kabul edilmeyecek. Sınav müracaatları, Kurum tarafından tetkik edildikten sonra sınava katılmaya hak kazananlar ile bunların sınav yerleri sınav tarihinden en az on beş gün önce Kurum internet sitesinde duyurulacak.

2022 bağımsız denetçi sınav başvuru şartları neler?

Sınava; hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilgiler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olanlar veya diğer öğretim dallarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada belirtilen bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almış olanlar başvurabilir.

2022 bağımsız denetçi sınavı ne zaman?

Bağımsız denetçi 2022 sınavı12 Kasım 2022 tarihinde Ankara, İstanbul ve İzmir’de sabah ve öğleden sonra oturumu olacak şekilde 2 oturumda yapılacaktır. Her oturumun süresi 60 dakikadır. Sınav yeri ve saati sınav tarihinden en az on beş gün önce Kurum internet sitesinde duyurulacaktır.

Bağımsız denetçilik sınavı nasıl yapılacak, hangi konulardan sorular sorulacak?

Sınav, aşağıdaki konulardan yazılı test usulünde yapılır:

- Muhasebe Standartları (Türkiye Muhasebe Standartları, yıllık ve konsolide finansal tabloların hazırlanmasına ilişkin mevzuatta yer alan düzenlemeler ve standartlar),

- Denetim (Türkiye Denetim Standartları, mesleki etik kuralları, bağımsızlık, risk yönetimi, iç kontrol ve denetimle ilgili diğer mevzuat),

- Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Finansal Yönetim,

- Sermaye Piyasası Mevzuatı,

- Bankacılık Mevzuatı,

- Sigortacılık ve Özel Emeklilik Mevzuatı,

Yetkilendirmeler, başarılı olunan sınav konularına göre “temel alan” ve “sermaye piyasası”, “bankacılık”, “sigortacılık ve özel emeklilik” alanları itibarıyla yapılır. Temel alandan yetkilendirilmek isteyen Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler (a), (b) ve (c) bentlerinde, Yeminli Mali Müşavirler ise (a) ve (b) bentlerinde belirtilen konulardan sınava tabi tutulurlar.

“Sermaye piyasası”, “bankacılık”, “sigortacılık ve özel emeklilik” alanlarında da yetkilendirilmek isteyenler (ç), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen konulardan ayrıca sınava tabi tutulurlar.