Karne hesaplama: 6, 7, 8, 9. sınıflar için takdir ve teşekkür nasıl hesaplanır?

6, 7, 8, 9. sınıflar için takdir ve teşekkür hesaplama işlemleri haberimizde. Karne alacak öğrenciler için sene dönem sonuna doğru karne hesaplama yoğunluğu başlıyor. Öğrenciler yarıyıl tatili öncesi şimdiden takdir ve teşekkür hesaplamasını yapmak istiyorlar. Özellikle kaç puan ile belge alınıp alınmadığı merak ediliyor. Peki, takdir teşekkür nasıl hesaplanır? Bizler de sizler için 6, 7, 8, 9. sınıflar için takdir ve teşekkür hesaplaması robotunu hazırladık.

Haber Merkezi Yeni Şafak
takdir teşekkür hesaplama

6, 7, 8, 9. sınıflar için takdir ve teşekkür hesaplama işlemleri haberimizde. Öğrenciler Google üzerinde takdir ve teşekkür belgeleri için kaç puan gerektiğini ve ders ortalamalarının nasıl hesaplandığını merak ediyor. Peki 6, 7, 8, 9. sınıflar için takdir ve teşekkür hesaplaması nasıl yapılır?

TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre;

Not ortalaması, 1. yazılı puanının 2. ve varsa 3. yazılı puanı ile toplanmasının ardından toplam yazılı sayısına bölünmesiyle bulunur.

Her ders için bu işlemi gerçekleştirdikten sonra ders başına çıkan not ortalamalarının hepsi toplanır.

Toplanan not ortalaması o dönem kaç ders alındıysa ona bölünür, öğrenciler bu şekilde karne not ortalamasını öğrenmiş olur ve çıkan sonuca göre 70,00-84,99 arasında ise teşekkür, 85,00 ve daha yukarı olanlar takdir belgesi alır.


6. sınıflar için takdir teşekkür hesaplama
7. sınıflar için takdir teşekkür hesaplama
8. sınıflar için takdir teşekkür hesaplama
9. sınıflar için takdir teşekkür hesaplama

ÖZGÜN
e-Okul giriş ve yazılı sonuçları sorgulama! e-Okul VBS

LİSE TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA

Bir dersin dönem puanı sınavlardan alınan puanların, performans çalışması puanının/puanlarının, varsa proje puanının, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında okutulan uygulamalı derslerde ayrıca hizmet ve/veya temrin puanlarının aritmetik ortalamasından elde edilen puanın aritmetik ortalaması alınarak belirlenir. İşletmelerde beceri eğitiminde dönem puanı, işletmedeki eğitim süresince öğretmen, usta öğretici veya eğitici personel tarafından temrin, proje, iş, deney ve hizmet değerlendirmesinden verilen puanlar, varsa telafi eğitimi süresince okulda temrin, proje, iş ve hizmetlerden aldıkları puanlar ve alanıyla ilgili yarışmalarda alınan ve işletmeye bildirilen puanların aritmetik ortalamasıdır. Aritmetik ortalama alınırken bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür.
Ağırlıklı puan nedir?
Bir dersin ağırlığı, o dersin haftalık ders saati sayısına eşittir. Örneğin Dil ve Anlatım dersi haftada 5 saat okutuluyorsa ağırlığı 5'tir. Ders puanı ile haftalık ders saati çarpılır ve o dersin ağırlıklı puanı hesaplanır. Örnek: Dil ve Anlatım dersinin haftalık ders saati 5, yıl sonu puanı ise 75 olsun.Bu durumda Dil ve Anlatım dersinin ağırlıklı puanı:5x75=375 olacaktır.
Ağırlıklı puan ortalaması nedir?
Öğrencinin her bir ders için ayrı ayrı hesaplanan ağırlıklı puanlarının toplamının, toplam ders saatine bölünmesiyle elde edilen ortalama puandır. Takdir teşekkür hesaplamaları bu ağırlıklı ortalama puan ile yapılmaktadır.
Lisede takdir teşekkür nasıl alınır?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takdirname ve teşekkür belgelerinin öğrencilere dağıtımını belirli koşullara bağlamıştır. Bir lise öğrencisinin herhangi bir başarı belgesi alabilmesi için ön koşul olarak tüm derslerin her birinden 50.00 puandan aşağı bir puanı olmamalıdır. Bu şartları sağlayan lise öğrencilerinden tüm derslerin dönem ağırlıklı puan ortalaması 70.00-84.99 arasında olanlara "Teşekkür", 85.00 puan ve üstü olanlara da "Takdirname" belgesi verilir.
Lisede dönem ortalamam 84.50 - 84.99 arasında olduğunda yuvarlama ile takdir alabilir miyim?
Milli Eğitim Bakanlığının yönetmeliklerine göre lise öğrencisinin takdir belgesi alabilmesi için tüm derslerinin dönem ağırlıklı puan ortalaması 85.00 puan ve üzeri olmalıdır. Takdir hesaplamasında öğrencinin dönem ortalamasına yuvarlama yapılmayacak ve 84.50 - 84.99 arasında olan dönem ortalamaları ile takdir belgesi alınamayacaktır.
Lisede dönem ortalamam 69.50 - 69.99 arasında olduğunda yuvarlama ile teşekkür alabilir miyim?
Milli Eğitim Bakanlığının yönetmeliklerine lise öğrencisinin teşekkür belgesi alabilmesi için tüm derslerinin dönem ağırlıklı puan ortalaması 70.00 puan ve üzeri olmalıdır. Teşekkür hesaplamasında öğrencinin dönem ortalamasına yuvarlama yapılmayacak ve 69.50 - 69.99 arasında olan dönem ortalamaları ile teşekkür belgesi alınamayacaktır.

MEB 2021-2022 TAKVİMİ

MEB, 2021-2022 eğitim-öğretim yılı takvimi şöyle: Okullarda ilk ders zili 6 Eylül'de çaldı. 1'inci dönem ara tatili 15-19 Kasım, yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat, 2'nci dönem ara tatili ise 11-15 Nisan tarihleri arasında olacak. Karneler de 17 Haziran 2022'de dağıtılacak.“Karnesi zayıf” diye olumsuz tepki vermeyin

Acıbadem Adana Hastanesi Psikologu Meriç Mavi, ebeveynlerin karnelerindeki notlar ile ilgili çocuğa davranış biçiminde çok dikkatli olması gerektiğini belirterek, “Çocuğun başarısızlığı ile ilgili öfkeli ve suçlayıcı davranışlar, psikolojisinde geri dönüşü olmayan hasarlara neden olabiliyor” dedi.

Psikolog Mavi, yapılan çalışmaların ebeveynlerin tutum ve davranışlarının, çocukların okul başarısını etkilediğini gösterdiğine dikkat çekerek, çocuğu olumsuz etkileyen tutumların başında 'aşırı kontrolcü' yapıda olan ailelerin geldiğini ve çocuğa doğru örnek olmadığını söyledi. Mavi, “Maalesef, kontrol düzeyini en üst seviyede tutan aileler çocuklarının yaptığı bütün ödev ve sorumlulukları adeta denetlemeden duramazken, koruyucu yapıda olan aileler ise çocuklarına öğretmenleri tarafından verilen görevleri kendileri üstlenip onların kendisini yorgun ve mutsuz hissetmemesini sağladıklarını düşünüyorlar” diye konuştu.
Üsluba dikkat edilmeli

Karnenin, derslerde gösterilen performansın somut bir yansıması olduğunu belirten Psikolog Meriç Mavi, çocuğunun aylar süren zorlu bir dönem boyunca gösterdiği çabaların sonucunu karnede görmeyi planlayan ailelere, kendilerinin de bu başarı ya da başarısızlığın bir parçası olduklarını unutmamaları gerektiğini hatırlattı. Zayıf notların yer aldığı bir karnenin çocuk üzerinde var olan etkisini negatiften pozitife çevirmek için ailenin mutlak desteğine ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Mavi, ders notlarının çocuğun ilerideki sınav başarıları konusunda adeta bir ayna görevi yapacağını söyledi.
"Çocuklar için tatili avantaja çevirin"

Ailelerin, yaş grubu gözetmeksizin çocuklarının başarısızlıklarının tekrarlanmaması adına hep birlikte çözüm üretmeye çalışması gerektiğini vurgulayan Mavi, şöyle devam etti:

"Başarısızlığın nedenleri aile bireyleri tarafından masaya yatırılabilir ve çocuk ile açık açık bir sorunu olup olmadığı tatil süresince konuşulabilir, çözüm yolları aranabilir. Eğer ortada bir başarı varsa bu başarının devamlılığı için de tatil dönemleri bir fırsat olarak değerlendirilebilir.”

Tatil tembelliğine dikkat

Öğrencilerin tatil dönemi boyunca kendilerine bir hobi oluşturmamasının ya da eksik olduğu konularda çalışmalar yapmamasının onları geriye götürebileceğini belirten Psikolog Meriç Mavi, ”Tatil dönemi boyunca hareketsizliğe alışan çocukların okulların açılmasıyla birlikte yeniden başlayacak olan yoğun tempoya ayak uydurmakta zorluk yaşayabilecekleri unutulmamalıdır” şeklinde konuştu.
"Sosyalleşmesini destekleyin"
Aile dışında arkadaşlarla birlikte geçirilen zamanın ise çocuğun sosyallik seviyesine olumlu bir katkı sağlayacağının ve bununla birlikte özgüvenini artıracağının altını çizen Psikolog Mavi, “Çocuk, kendi yaş grupları arasında kurduğu iletişimden beslenerek daha büyük yaş gruplarıyla da denge kurmayı öğrenir. Bu, onun ilerideki hayatına da olumlu yansıyacaktır. Bu nedenle tatil dönemlerinde çocuklar sosyalleşmesi için desteklenmeli ve imkanlar dahilinde gerekli ortamlar aileler tarafından onlar için yaratılmalıdır” dedi.