Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor?

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Açık cezaevlerindeki hükümlülerin izinlerinin bugünden itibaren 2 ay uzatılmasına karar verildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Açık cezaevi izin süresi uzatıldı mı?

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesindeki açıklamada, şu sözlere yer verildi: "5275 sayılı Kanun'un Geçici 9/5'inci maddesi kapsamında, açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 30 Eylül 2022 tarihinden itibaren 2 ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir."

 • Açık cezaevlerindeki hükümlülerin, COVID-19 tedbirleri kapsamında 31 Mayıs 2022'de sona erecek izin sürelerinin 31 Temmuz 2023 tarihine kadar uzatılmasına ilişkin madde kabul edilmişti.

Kimlerin cezaları açık cezaevinde infaz edilir?

Hükümlünün cezaevinde infaz koşullarının zaman içerisinde hafiflemesi ve sonuçta şartla salıverme ile tahliyesi önemli bir koşula bağlıdır: “cezanın belirli bir kısmını iyi halli olarak geçirmek”. Şartla salıverilecek hükümlüyü dış dünyaya hazırlayan ve iyi halini ödüllendiren önemli bir mekanizma da açık cezaevinde cezanın infazına devam edilmesidir.

Bu süreçte hem cezaevi koşulları rahatlamakta hem de dış dünyayla bağlantı kolaylaşmakta ve artmaktadır. Hedef, kapalı kurumda kalan hükümlünün, şartla salıvermenin deneme süresinden önce, topluma uyumunu, iş bulmasını, ailesi ile çevresi ile kaynaşmasını sağlamaktır. Bu kapsamda örneğin haberleşme hakkı yönünden buradaki hükümlüler ücretli telefonlarla, kurum düzeni ve fiziki koşulların elverdiği ölçüde bir sınırlamaya tabi olmadan serbestçe görüşme yapabilirler (İnfaz Kanunu m.66/2).

Bununla birlikte açık cezaevlerine de kapalı kurumlarda olduğu gibi araç telefonu, telsiz telefonu veya cep telefonu ve benzeri iletişim araçları sokulamaz ve kullanılamaz (İnfaz Kanunu m.66/4). Ayrıca açık cezaevlerinde de dışarıdan telefon açılması yoluyla görüşme yapılamaz. Açık cezaevlerinde yakınlarla görüşme, kapalı kuruma oranla belirli bir serbestiyet içermekte olup, hükümlülerin, kurum düzeninin elverdiği ölçüde, yakınlarla ve diğer ziyaretçilerle yaptıkları tüm görüşmeler, açık görüş şeklinde gerçekleşir.

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunu’nun 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası uyarınca açık ceza infaz kurumları hükümlülerin iyi­leştirilmelerinde, çalıştırılmaları ve meslek edindirilmelerine öncelik verilen, firara karşı engelleri ve dış güvenlik görevlisi bulunmayan, güvenlik bakımından kurum görevlilerinin gözetim ve denetimi ile yetinilen cezaevleridir.

Bu kurumlar ihtiyaca göre ayrıca;

 • a) Kadın açık ceza infaz kurumları,
 • b) Gençlik açık ceza infaz kurumları şeklinde de kurulabilir.

Kapalı kurumdan açık cezaevine geçişin şartları nelerdir?

Hükümlülerin açık cezaevine geçişleri iki temel koşula bağlıdır. Bunlardan birincisi (süre koşulu) cezanın bir kısmının kapalı kurumda infaz edilmesi, ikincisi ise bu süreçte hükümlünün iyi halli olduğunun tespitidir. İfade edelim ki, süre koşulu yönünden hükümlülerin kimi hallerde cezasının belirli bir kısmını kapalı infaz kurumunda çekmesi şartı aranmadan açık ceza infaz kurumlarına geçişi mümkündür. Bu ihtimalde iyi hal şartının da gözardı edildiği belirtilmelidir.

Hükümlünün açık kuruma ayrılabilmesi için infaz hakimliğinin onayı gerekmektedir. Buna göre;

 • a) toplam on yıl ve daha fazla hapis cezasına mahkûm olanlar ile,
 • b) terör suçları,
 • c) örgüt kurmak, yönetmek veya örgüte üye olmak suçları, örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlar,
 • d) kasten öldürme suçları,
 • e) cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar ve
 • f) uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarından mahkûm olanların kapalı ceza infaz kurumundan açık ceza infaz kurumuna ayrılmalarına ilişkin idare ve gözlem kurulu kararları, infaz hâkiminin onayından sonra uygulanır. İnfaz hakiminin kararına karşı, itiraz kanun yolu açıktır.

Kapalı kurumdan açık cezaevine kimler geçemez?

Bazı hükümlüler yönünden cezanın infazı tamamen kapalı kurumda gerçekleştirilir. Hükmün niteliği, mükerrerlik durumu ve işlenen suçun mahiyeti nazara alınarak açık kuruma ayrılamayacak hükümlüler Yönetmeliğin 8’inci maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre kapalı kurumlarda bulunan hükümlülerden;

 • a) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm olanlar,
 • b) Haklarında ikinci defa tekerrür hükümleri uygulananlar,
 • c) Haklarında iyi hal kararı verilse bile, 5275 sayılı Kanunun 44’üncü maddesinde sayılan eylemlerden dolayı toplam beş ve daha fazla hücreye koyma cezası alıp, son hücreye koyma cezasının kaldırılması üzerinden bir yıl geçmemiş olanlar,
 • ç) Terör ve örgütlü̈ suçlardan hükümlü̈ olup, 6’ncı maddenin ikinci fıkrasının (c ) ve (ç) bentleri dışında kalanlar (diğer bir ifadeyle TCK 221’deki etkin pişmanlıktan yararlananlar ve terör/ örgütlü suçlardan hükümlü olmakla birlikte ilgili örgütten ayrıldıkları idare ve gözlem kurulu kararıyla tespit edilenler dışında kalanlar), açık kurumlara ayrılamaz.

ÖZGÜN
Gaziantep Kart maaş kartı ve kredi kartına nasıl tanımlanır?