Arabuluculuk sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

Arabuluculuk sınavı sonuçları için bekleyiş sürüyor. ÖSYM tarafından 4 Aralık'ta yapılan Adalet Bakanlığı arabuluculuk sınavının (2022-Arabuluculuk) tamamlanmasıyla birlikte, gözler gelecek olan sonuç açıklamasına çevrildi. Peki, Arabuluculuk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Arabuluculuk soru ve cevapları yayınlandı mı? İşte detaylar...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arabuluculuk sınavı

Adalet Bakanlığı ile ÖSYM aracılığı tarafından gerçekleştirilen Arabuluculuk sınavı bu yıl 4 Aralık'ta uygulandı. Sınavda 60 çoktan seçmeli soru soruldu. Sınavda 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alan adaylar başarılı sayılacak. ÖSYM tarafından sınava ait soru ve cevaplar erişime açıldı.

ARABULUCULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Arabuluculuk sınavı sonrasında sonuçların açıklanacağı tarih açıklandı.

ÖSYM sınav takvimine göre; Arabuluculuk sonuçları 4 Ocak 2023 tarihinde açıklanacak.

ARABULUCULUK SORU VE CEVAPLAR ERİŞİME AÇILDI

Sınava başvuran adaylar, soruların tamamına ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden erişebilecek. Temel soru kitapçığı görüntüleme süreci, 14 Aralık 2022 saat 23.59'da sonlanacak.

SORU VE CEVAPLAR İÇİN TIKLAYINIZ

ARABULUCULUK SINAVI ŞARTLARI

1) Türk vatandaşı olmak,

2) Hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye'deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak,

3) Tam ehliyetli olmak,

4) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak,

5) Mesleğinde en az beş yıllık kıdeme sahip olmak,

6) Arabuluculuk eğitimini tamamlamak,

Şartlarına haiz olmaları gerekmektedir.