Allah'ın güzel isimlerinden "el-Cebbar"

Allah'ın el Cebbar ismi Arapça "cebr" kökünden mübalağa edilen bir sıfattır. Allah'a dair bilgi arttıkça inançlar kökleşir, dualar daha anlamlı ve bilinçli hale gelir. Esmaül Hüsnaları bilmek bunun için önemlidir. Peki, rahmeti bütün sıfatlara üstün gelmiş, merhameti ve şefkatiyle her şeyi kuşatmış olan Allah'ın en güzel isimlerinden el Cebbar isminin anlamı nedir?

Haber Merkezi Yeni Şafak

Esmaül Hüsna; Allah'ın en güzel isimleri demektir. Bu isimleri bilmek Allah'a olan bağlılığı artırmaktadır. Peki, Allah'ın el Cebbar ismi ne demek? İşte, Allah'ın el Cebbar isminin anlamı ve geçtiği ayet.

EL CEBBAR İSMİNİN ANLAMI

El- Cebbar ismi Allah'ın güç ve kudretinin çok net olarak anlaşabileceği isimlerden biridir. Allah'ın aciz olanı güçlendirip, güçlükleri kolaylaştıran anlamları olan el- Cebbar isminin hakim ve galip olan, kendisine ortak koşulmasından uzak olan anlamı da vardır. El-Cebbar; kullarını ihtiyar ve zorunlulukta zorlayan kimse anlamına da gelmektedir.

EL CEBBAR İSMİNİN FAZİLETİ

El-Cebbar ismi Allah'ın sonsuz kudretinin ortaya konduğu isimlerden biridir. Bu yönüyle aciz olan insanın sığınması gereken tek yaratıcısı Allah'tır. Salih bir inançla Allah'a sığınan kişinin işlerini Allah yoluna koyar. Yani Allah'ın kullarını zorluklardan çıkarması el-cebbar isminin tecellilerinden biridir. Bundan dolayıdır ki Allah'ı tüm isimleri ile zikrettiğimiz gibi el-cebbar ismi ile de anlamalı ve kudretini her defasında hissetmeliyiz.

EL CEBBAR İSMİNİN GEÇTİĞİ AYETLER

  • Haşr 23: O, kendisinden başka ilah olmayan Allah'tır; egemenliğin mutlak sahibidir, her türlü eksiklikten uzaktır, esenlik verendir, güven sağlayan ve kendisine güvenilendir, görüp gözeten ve yönetendir, üstündür, iradesine sınır yoktur, büyüklükte eşi olmayandır. Allah onların yakıştırdıkları ortaklardan tamamıyla münezzehtir.

ÖZGÜN
Allah'ın güzel isimlerinden "el-Müheymin"