Jandarma Genel Komutanlığı 7 bin 500 sözleşmeli uzman erbaş alımı yapıyor: İşte 2022 Jandarma uzman erbaş başvuru detayları

2022 Jandarma uzman erbaş alımı ne zaman yapılacak araştırılmaya başlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, 6 bin 605 jandarma, 11 at bakıcısı, 14 bot serdümeni, 250 sıhhiyeci, 200 muhabere, 10 havacılık, 400 lojistik (mesleki nitelikli) ve 10 bando alt branşlarında olmak üzere toplam 7 bin 500 sözleşmeli uzman erbaş temin edilecek. Peki, Uzman Erbaş alımı 2022 ne zaman yapılacak? Uzman erbaş olma şartları nelerdir?

Haber Merkezi Yeni Şafak
Jandarma uzman erbaş alımları 2022

Jandarma Genel Komutanlığı çeşitli branşlarda sözleşmeli uzman erbaş alımı yapacak. 7500 sözleşmeli erbaş alacak olan Jandarma Genel Komutanlığı, Resmi Gazete'de şartları açıkladı. Peki 2022 Jandarma Genel Komutanlığı uzman erbaş alımı ne zaman yapılacak, şartları ne olacak?

2022 Jandarma uzman erbaş alımı başvuruları ne zaman?

Jandarma Genel Komutanlığı jandarma uzman erbaş başvurular, 12-26 Eylül 2022 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacaktır. Başvuruların başlama ve bitiş saatleri, temini yapılacak sözleşmeli uzman erbaş branşları, temin şartları ve diğer detaylar www.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve www.kamuilan.sbb.gov.tr internet sitelerinde yayımlanacak olan ‘‘2023 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Uzman Erbaş Temini’’ kılavuzunda belirtilmiştir.

Jandarma uzman erbaş alımı hangi branşlarda?

Jandarma olmak isteyenler için yeni bir gelişme yaşandı. Jandarma Genel Komutanlığı çeşitli branşlarda 7500 sözleşmeli Uzman Erbaş alacağını duyurdu.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, 6 bin 605 jandarma, 11 at bakıcısı, 14 bot serdümeni, 250 sıhhiyeci, 200 muhabere, 10 havacılık, 400 lojistik (mesleki nitelikli) ve 10 bando alt branşlarında olmak üzere toplam 7 bin 500 sözleşmeli uzman erbaş temin edilecek.

Jandarma uzman erbaş alımı başvuru şartları

Başvuru şartlarında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak, lise, ön lisans ve lisansta KPSS puanının 50 ve üstü olması, 27 yaşını bitirmemiş olmak gibi ana maddeler yer alıyor. Fiziki olarak ise en az 167 boy, en fazla da 210 cm boy, boy-kilo tablosunda belirtilen değerler içinde bulunmak gerekiyor.

Şartlar arasında verilen ceza, ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilse veya affa uğrasa dahi; Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçları ile askerlik hizmeti sırasında firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçlarından dolayı yahut 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148’inci maddesinde yazılı suçlardan mahkûm olmamak,

Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan otuz (30) günden daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mahkûm olmamak,

Taksirli suçlar nedeniyle altı (6) ay veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm olmamak,

Jandarma Genel Komutanlığının manevi şahsiyetine gölge düşüren veya askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunanlar ile tutum ve davranışları ile yasadışı siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak gerekiyor.

  • Sözleşmeli uzman çavuş maaşı ne kadar?
  • İlgili kanun gereği, kurumlar tarafından iki yıldan az ve beş yıldan fazla olmamak şartıyla sözleşmeli uzman çavuş istihdamı yapılabilir. Ayrıca bu sözleşme 7 yıla kadar uzatılabilir. Daha sonra kişi, tazminatını alarak mesleği bırakabilir ya da kalıcı olarak boş kadro ve pozisyonlara atanabilir. Personel Sağlık
  • Sözleşmeli uzman çavuş maaşı 2022 yılında yaklaşık 10 bin Türk lirasıdır. Terör riski barındıran illerde çalışan sözleşmeli ve deneyimli uzman çavuş maaşı 15 bin Türk lirasına kadar yükselebilir.

ÖZGÜN
Asgari ücret 2023’te ne kadar olur? 2023 asgari ücret zam oranı tahmini

ÖZGÜN
Temmuz ayı işsizlik rakamları açıklandı: İşsizlik maaş nasıl alınır, kimler alır?