KOBİ nedir, sınıfları nelerdir?

Açılımı küçük ve orta büyüklükteki işletme olan KOBİ, 250 kişiden az çalışanı olan ve yıllık mali bilançosu da 40 Milyon TL’yi aşmayan tüm işletmelerdir. Ülke ekonomisinin itici gücü konumunda olan KOBİ, ekonomik durgunluk ve belirsizlik dönemlerinde de en çok desteklenmesi ve gelişimini devam ettirmesi gereken işletmelerdir. Bunun sebebi ise devletin pek çok kurumu ve dev şirketler için büyük önem taşımasıdır. Peki KOBİ sınıfları nelerdir? KOBİ destek kredisi nasıl alınır? KOBİ destek şartları nelerdir? KOBİ olmanın avantajları neler? İşte soruların cevapları.

Haber Merkezi Yeni Şafak
KOBİ nedir

Ticaret hayatı ile ilişkili bir kavram olan KOBİ hem üretim hem de tüketim sektöründe sürekli karşılaştığımız bir terim. Bu haberimizde KOBİ ile ilgili merak ettiğiniz her şeyi bulabilirsiniz.

KOBİ SINIFLARI NELERDİR?

Mikro işletme

On kişiden (10) az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri bir milyon (1.000.000) Türk Lirasını aşmayan işletmeler.

Küçük işletme

Elli kişiden (50) az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri sekiz milyon (8.000.000) Türk Lirasını aşmayan işletmeler.

Orta büyüklükteki işletme

İki yüz elli (250) kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri kırk milyon (40.000.000) Türk Lirasını aşmayan işletmeler.

KOBİ DESTEK KREDİSİ NASIL ALINIR?

KOSGEB’in hibe ve destek programlarına başvurular KBS – Kamu Hesapları Bilgi Sistemi üzerinden yapılıyor. Bu yüzden KOBİ’lerin öncelikle bu sisteme kaydolmaları gerekiyor.

Başvuran KOBİ’nin sermayesi yoksa maalesef KOBİ Destek Paketi kapsamındaki desteklerden faydalanamıyor. Çünkü KOSGEB KOBİ’nin tüm masraflarını karşılamıyor, farklı oranlarda hibe desteği sağlıyor. Yani işletme için yapılacak harcamanın bir kısmını da KOBİ’nin yapması bekleniyor.

Makine ve ekipman için alınan desteklerin ödenmesinden önce işletmeniz denetleniyor ve bu denetimler 3 yıl boyunca sürüyor. Çünkü KOSGEB desteğiyle alınan makinelerin satılmasının önüne geçilmeye çalışılıyor.

2018 KOBİ destek kredisi detaylarında KOSGEB hibe ve desteklerinin yanı sıra Halk Bankası’nın yine faizsiz sunduğu krediler dikkat çekiyor. Kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında faaliyet gösterenlere, ustalık belgesi sahibi olup yeni işyeri kuran girişimci esnaflar ile sanatkarlara ve genç girişimcilere tanınan bu kolaylık sayesinde KOBİ’ler yeni iş fikirlerini hayata geçirebiliyor, işletmelerini geliştirme imkanı buluyor.

KOBİ DESTEK KREDİ ŞARTLARI NELERDİR?

KOSGEB’in destek ve hibe programlarına başvuran KOBİ’lerin öncelikle devlete herhangi bir vergi borcu olmaması gerekiyor. Ayrıca banka kredi notunun da risk kategorisinde yer almaması bekleniyor. KOBİ’nin gerekli hallerde ipotek ve kefil temin etmesi şartı da aranıyor. KOBİ destek kredisi kimlere verilir sorusunun ilk yanıtı ise KOBİ statüsündeki işletmeler oluyor.

KOBİ AVANTAJLARI NELER?

KOBİ olmanın büyük ölçekli firmalara göre çeşitli avantajları bulunur. Bu avantajlar kısaca şu şekilde sıralanabilir:

> Düşük sermaye ile kurulabilirler.

> KOBİ’lere sağlanan destekler sayesinde rekabet güçleri fazladır.

> Küçük ölçekli oldukları için teknolojik değişimlere çabuk adapte olabilirler.

> Sundukları malları ve hizmetleri tüketici tercihlerine göre daha kolay esnetebilirler.

> Çalışan sayıları az olduğu için daha etkin şekilde yönetilebilirler.

KOBİ BEYANNAMESİ NEDİR?

Beyanname bilindiği üzere bir gerçek veya tüzel kişinin resmi kurumlara mali durum bildirmek üzere sunduğu yazılı belgedir. KOBİ beyannamesi de bir kamu kuruluşu olan KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) tarafından talep edilen ve KOBİ’lerin mali durumlarına ilişkin bilgileri içeren bir bildirimdir.

Amacı KOBİ’lerin ekonomideki rolünü ve rekabet gücünü artırmak olan KOSGEB, KOBİ beyannamesi sayesinde KOBİ’lerin adreslerini, ailevi durumlarını, vergi borçlarını ve banka hesaplarına dair bilgileri kayıt altında tutmaktadır.

KOBİ beyannamesini hazırlamak için öncelikle KOSGEB Veri Tabanına kayıt olunması gerekmektedir. Akabinde KOBİ beyannamesi KOSGEB E- KOBİ sayfasında bulunan form ve ekleri elektronik ortamda doldurularak çıktı alınmalıdır. Son olarak üzerinde ıslak imza ve kaşe bulunan beyanname bağlı bulunulan KOSGEB birimine başvuruda kullanılabilir. Başvuru yaparken sunulması gereken ek belgeler ise şunlardır:

● Ticaret Sicil veya Esnaf Sicil Gazetesi

● İmza beyannamesi veya imza sirküleri

● Faaliyet belgesi

Belirtmek gerekir ki bazı durumlarda KOSGEB Başkanlığı bu belgelere ek olarak vergi beyannamesi ve gelir vergi beyannamesi de talep edebilmektedir.

ÖZGÜN
İmza sirküsü nedir, nereden ve nasıl alınır? (DETAYLI ANLATIM)