2 Eylül 2022 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete sayıları, her gün vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye için önemli yeni yönetmelik, karar, tebliğ ve atamaların yer aldığı 2 Eylül 2022 tarihli Resmi Gazete yayınlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün hangi kararlar, yönetmelikler, tebliğler var?

Haber Merkezi Yeni Şafak
Resmi Gazete kararları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 2 Eylül 2022 tarihli ve 31939 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu. Peki 31 Ağustos 2022 Çarşamba Resmi Gazete sayısında neler var? İşte Resmi Gazete bugünkü kararlar, yönetmelikler, tebliğler

CUMHURBAŞKANI KARARI

– Toprak Mahsulleri Ofisi Alım Primi Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5992)

YÖNETMELİKLER

– Atık Ön İşlem ve Geri Kazanım Tesislerinin Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Avrasya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

KURUL KARARLARI

– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 31/08/2022 Tarihli ve 11156, 11157, 11158 Sayılı Kararları

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

– Anayasa Mahkemesinin 11/5/2022 Tarihli ve 2016/7537 Başvuru Numaralı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 11/5/2022 Tarihli ve 2018/15924 Başvuru Numaralı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 25/5/2022 Tarihli ve 2019/20996 Başvuru Numaralı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 15/6/2022 Tarihli ve 2019/37252 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Resmi Gazete kararları için tıklayın

ÖZGÜN
Pasaport sahiplerini yakından ilgilendiriyor: Yeni dönem bugün başladı