Kuruluş Osman’da geçen Çavuldur Boyu Türk müdür?

Kuruluş Osman yeni sezona bu akşam 99. bölüm ile başlıyor. ATV Kuruluş Osman yeni sezon oyuncu kadrosuna Çavuldur Obası'nın beyi Bayındır Bey (Deniz Hamzaoğlu) de dahil oldu. Kuruluş Osman izleyicileri Tarihte Çavuldur boyu kimdir? Çavuldur boyu Oğuz boyundan mıdır? sorularını sormaya başladı. İşte tarihte Çavuldur Boyu'na ilişkin detaylar.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Çavuldur Boyu

Çavuldur boyu veya Çuvaldar boyu, Oğuz Kağan Destanı'na göre Oğuzların 24 boyundan biri ve Kaşgarlı Mahmud'a göre Divân-ı Lügati't-Türk'teki yirmi iki Oğuz bölüğünden "Yirmincisi; "Çuvaldar"lardır.

Çavuldur boyu nerede kuruldu?

Kaşgarlı Mahmud'un listesindeki Oğuz boylarının adları, zamanlarındaki söyleniş şekillerine göre yazılmıştır. Besim Atalay dipnotunda, Bu kelime bugün Anadolu'da "Çavundur" şeklinde söylenmektedir. Bu isimde Çankırı, Amasya illerinde köyler vardır, diye yorumlamıştır. Günümüzde Çankırı ili Kurşunlu ilçesine bağlı Çavundur beldesi, ısparta ili Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Çavundur köyü ve Amasya ili Merzifon ilçesine bağlı Çavundur köyü. Ankara ili Çubuk ilçesine bağlı Yukarı Çavundur beldesi ve Aşağı Çavundur köyü bulunur. Ayrıca Türkmenistanda da Çavundur ili bulunmaktadır.

Çavuldur boyu Türk müdür?

Bu boyların Üçoklar kolundan (sol kolundan) Oğuz Kağan'ın oğlu Gök Han'ın soyundan geldikleri kabul edilir. Kaşgarlı Mahmud'un "Man kışlak" "Oğuz ülkesinde bir yer adı." şeklinde tanımladığı bölgeye Çavuldur boyu Hazar Denizi kıyısındaki yarım adaya giderek yurt tutmuşlar ve buraya Man kışlak adını vermişlerdir.

1916 yılında Kilisli Muallim Rıfat'ın yayınladığı Kitāb-i Dede Qorqūt ʾalā lisān-i ṭāʿif-i Oghūzān'da "Çavuldar" şeklinde kullanılan bu boy adı, Türkmen dilinde "Çovdur" olarak günümüze ulaşmıştır. Günümüz Türkmenistan'da "Çovdur" adını taşıyan pek çok yer ve yurt adları vardır.

Alâmet olarak sungur(akdoğan) kuşunu kullanırlardı. "Çavuldur" kelimesi ünlü, şöhretli anlamında kullanılmıştır.

ÖZGÜN
Kuruluş Osman yeni sezon oyuncu kadrosunda kimler var?