Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
İBB zabıta memurları, kağıt toplayıcısı çocuğu darp ederek zorla ekip otosuna bindirdi
Gündem
İBB zabıta memurları, kağıt toplayıcısı çocuğu darp ederek zorla ekip otosuna bindirdi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta memurlarının, Kadıköy Minibüs Caddesi'nde kağıt toplayan bir çocuğu darp ettikleri ve zabıta ekip otosuna zorla bindirerek götürdükleri ortaya çıktı.
Diğer
Karantinada kolları sıvadılar: Kaldıkları okulun gönüllü tadilatını yapıyorlar
Koronavirüs
Karantinada kolları sıvadılar: Kaldıkları okulun gönüllü tadilatını yapıyorlar
Muğla'da 90 infaz koruma memuru, koronavirüs tedbirleri kapsamında kaldıkları yurdun öğrencilerinin eğitim gördüğü okulun tadilatı ve bahçe düzenlemesi için ter döküyor. Gönüllülük esasına göre dönüşümlü çalışan infaz koruma memurları, sosyal mesafe kuralına da uyuyor.
AA
Yalova Valisi talimat verdi: Esnek çalışma dönemi resmen bitti, memurlar görev başı yaptı
Ekonomi
Yalova Valisi talimat verdi: Esnek çalışma dönemi resmen bitti, memurlar görev başı yaptı
Yalova Valiliği tarafından ildeki kurum ve kuruluşlara gönderilen resmi yazı ile esnek çalışma dönemi resmen bitti. Hamile, engelli, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan memurlar hariç tüm memurlar yeniden görev başı yaptı.
IHA
Memurların kurumdan kuruma ve amirden amire değişen hakları
Memurların kurumdan kuruma ve amirden amire değişen hakları

Bütün memurların bazı hakları vardır ki bu haklar bazen kurumdan kuruma veya amirden amire değişebilmektedir. İşte bu haklardan birisi yol izni diğeri de torba kadro uygulamasıdır. Aynı kurum içerisinde bir amir yol izni verirken diğeri vermeyebiliyor ya da bir amir torba kadro uygularken diğeri uygulamıyor. Bütün yönleriyle konuyu izah ederek memurların bu haklarını alabilmelerinin yolunu göstereceğiz.

Birçok kurumun yol izni uygulamasında objektif kriteri yok

657 sayılı devlet Memurları Kanunu’nun yıllık izin başlıklı 102’nci maddesinde; “Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir” hükmü yer almaktadır.

Yol izniyle ilgili açıklamalara 62 seri No.'lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği’nde yer verilmiştir. Bu tebliğde; “Yasanın 102'nci maddesinde, zorunlu durumlarda memurlara yıllık izinler ine ek olarak gidiş ve dönüş için en çok dört gün izin verilebileceği öngörülmüştür. Bu iznin, bulundukları belediye ve köy sınırları dışında izinlerini geçiren memurlara, çok zorunlu ve çok ender durumlarda yetkili amirin gerek ve uygun görmesi halinde kullandırılması doğru olacaktır” ifadesine yer verilmiştir.

Tebliğe göre; bu iznin verilebilmesi için, memurların bulundukları belediye ve köy sınırları dışında izinlerini geçirmesi ile çok zorunlu ve çok ender durumlarda yetkili amirin gerek ve uygun görmesi gerekmektedir.

Bunun dışında yıllık izin kullanılması sırasında gidiş ve dönüş için idarenin takdiri ile verilen ikişer günlük yol süresinin verilmesinde bir kriter bulunmamakta olup, izin vermeye yetkili amirin iki dudağı arasındadır. Özellikle bazı kurumlarda bu iznin kullanılması sanki zorunluymuşçasına uygulanırken bazı kurumlarda ise hiç uygulanmayabilmektedir.

Birçok kurumun çıkarmış olduğu izin yönergelerinde yol izni, 657 sayılı Kanun’un 102'nci maddesindeki ifadelerle aynı içeriktedir veya hiçbir açıklamaya yer verilmemiştir. Ancak, bazılarında ise açıklamalara yer verildiği görülmektedir.

Bu çerçevede, Millî Eğitim Bakanlığı İzin Yönergesi’nin 7’nci maddesinde; Öğretmen dışındaki memurlar, kendilerine ikinci görev olarak okul/kurum yöneticiliği verilenler ve yüz yüze eğitim yapılmayan eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerden yıllık izinlerini memuriyetlerinin bulunduğu yer dışında geçirecek olanların izin sürelerine, görev yeri ile iznin geçirileceği yerin uzaklığı dikkate alınarak ve zorunlu haller belirtilmek suretiyle izin vermeye yetkili amirlerince gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün olmak üzere yol süresi eklenebileceği ifadesine yer verilmiştir.

Görüleceği üzere, MEB “zorunlu hallerde” devlet memurlarının yıllık izin hakkına ilave olarak verilebileceği belirtilen ve süresi en çok 4 gün olabilecek izinler için ilgili memurun zorunlu halin ne olduğunu belirtme zorunluluğunu getirmiştir. Başka birçok kurumda böyle bir zorunluluk bulunmamaktadır. Bu arada MEB’in izin Yönergesinin güncellenmesi gerektiğini de ifade etmek isteriz. Zira yönergede yer alan birçok unvan güncelliğini yitirmiştir.

Ancak, birçok kamu kurumunda yıllık izin kullanacak personele, gidiş ve dönüş için izin verilmesi konusu kurum amirlerinin takdirine bırakılmıştır. Hatta bir kurumun bir birim amiri yol izni kullandırırken başka bir birim amiri yol izni kullandırmamaktadır ve kimse de niçin kullandırmadığını soramamaktadır. Çünkü, yazılı kural olmayınca kuralsızlık kural haline gelebilmektedir.

Bu açıklamalar çerçevesinde, yol izninin nasıl kullandırılması gerektiğiyle ilgili olarak şunları ifade edebiliriz.

1- Yıllık iznin kullanımı sırasında gidiş dönüş için verilebilen yol izni, yıllık izinlerini memuriyet mahalli içerisinde kullanan memurlara verilemez. Adından da anlaşılacağı üzere, yol izni.

2- Her yıla ait izin hakkı için sadece bir defa verilebileceği gibi bir anlam çıkarılması madde metnine daha yatkın ise de her kullanılan izin sürelerine de ilave edilmesi mümkündür. Önemli olan zorunluluk halinin ispatıdır diye düşünüyoruz.

3- Amirlerin büyük bir takdir hakkına sahip olduğu yol izninin kullanımında, zorunlu halin ne olduğunun yıllık izin formunda belirtilmesi gerekmektedir. Şayet izin vermeye yetkili amir bu iznin kullanımında memurlar arasında farklı uygulama yaparsa belgeleriyle birlikte şikayet konusu yapılabilir.

4- 657 sayılı Kanun’da yer alan yol izni düzenlemesiyle ilgili olarak, kurumlar itibariyle uyguma birliğinin hatta kurum içi farklı uygulamaların ve memurlar arasında adil bir uygulamanın sağlanabilmesi için, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın konuya el atarak çıkarılacak bir izin tebliği ile bu iznin hangi hallerde ve nasıl verilebileceğine objektif kriterlerle açıklık getirilmesinin uygun olacağını düşünüyoruz.

İzinli memurlardan iznini keserek göreve çağrılması istenebilir mi?

Amirleri tarafından yıllık izin verilen memurlar yıllık izinden her zaman geri çağrılabilir. MEB yıllık izin yönergesinde bu husus şu şekilde belirtilmiştir; “Yıllık iznini kullanmakta olan memurlardan hizmetine ihtiyaç duyulanlar, izin vermeye yetkili amirler veya üst amirlerce yazılı veya kayıt altına alınmak şartıyla sözlü olarak göreve çağrılabilir. Bu durumda memurun belli yol süresini takip eden ilk iş gününde görevine dönmesi zorunludur.”

Görüleceği üzere hizmetine ihtiyaç duyulan memurlar izinden çağrılabilmekte ve memurun da buna uyması gerekmektedir. Ancak, belirli bir masraf edilerek çıkılan yıllık izinden geri dönülmesi halinde idarenin bazı masraflara katlanması gerekmektedir. Bu konuyla ilgili olarak Sayıştay Genel Kurulu’nun vermiş olduğu 07.12.1963 tarihli ve 2806/1 sayılı Karar’da; “Senelik izinlerini memuriyet mahalleri dışında geçirmekte olanlardan asli memuriyet mahallerine çağrılıp verilen görevi yaptıktan sonra geri kalan izinlerini geçirmek üzere tekrar izin kullanmakta oldukları mahallere avdet edenlere, asli vazife mahalline geliş ve izin kullanıldığı yere dönüş için yol masrafı ile yolda geçen günlere ait yevmiyelerinin verilmesinin uygun olacağı .....” ifadesine yer verilmiştir.

Torba kadro uygulaması da kurumdan kuruma ve amirden amire değişir

657 sayılı Kanun’un 68/B maddesinde düzenlenen torba kadro uygulamasında amirlerin çok büyük takdir hakları vardır. Madde metnine bakıldığı takdirde torba kadro uygulaması kendi içerisinde sübjektif unsurlar taşımakta ve atamada idareye geniş takdir hakkı tanımaktadır. Kanuna göre, idare istemediği takdirde torba kadro uygulaması yaptırılamaz. Ancak, aynı durumda olanlara yapılan uygulama idareden talep edilebilir ve yapılmazsa dava yoluyla alınabilir.

Bu konuda şu hususu da belirtmek gerekir ki, bazı kurumlar VHKİ kadrolarına dahi torba kadro uygulaması yaparken bazı kurumlar ise memurların hakkı olan uygulamalarda son derece cimri davranmaktadırlar. Dolayısıyla bu konularda çıkarılacak bir tebliğle objektif kurallar getirilmesi birçok sorunu kökten çözecektir.

Polis memurunun 'evde kal' şarkısı gülümsetti
Gündem
Polis memurunun 'evde kal' şarkısı gülümsetti
Yalova'da, koronavirüs salgınına karşı anons yapıp, halkı dışarı çıkmamaları konusunda uyaran polis memuru, vatandaşlara moral vermek için şarkı söyledi. 'Evde kal' çağrısını farklı bir şekilde yapan polis memurunun görüntüleri gülümsetti.
DHA
Yolun karşısına geçmeye çalışan polis memuruna otomobil böyle çarptı
Gündem
Yolun karşısına geçmeye çalışan polis memuruna otomobil böyle çarptı
Kahramanmaraş'ta yolun karşısına geçmek isterken hafif ticari aracın çarpması sonucu ölen polis memurunun kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
IHA
Memur ve memur adaylarının karşılaştığı kritik sorular ve cevapları
Memur ve memur adaylarının karşılaştığı kritik sorular ve cevapları

Bugünkü köşemizde memurların ve memur adaylarının karşılaştığı ve çözüm bulamadığı soruları ve cevaplarını açıklamaya çalışacağız.

KPSS alımlarında yaş şartı var mı?

38 yaşındayım. Memuriyet yaşı ile ilgili herkes bir şey söylüyor. KPSS'den memur olmam önünde bir engel var mı?

Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik’in Ek 3’üncü maddesine göre kamu kurum ve kuruluşları, kanunlarda ya da kanunların bu konuya dair düzenleme yetkisi öngördüğü tüzük ve yönetmeliklerde yer alan özel hükümler haricinde, merkezî yerleştirme yapılmasını talep edecekleri kadro ve pozisyonlar için yaş sınırı tespit edemezler.

Dolayısıyla 38 veya 50 yaşındaki birisi de KPSS B grubu kadrolara yerleşmesi halinde memur olarak atanabilir. Ancak, bazı kurumlar mevzuatından aldığı yetkiyle yaş şartı koyabilmektedirler. Bu nedenle yerleştirme yapılacak kadronun karşısında yer alan şartlara bakmanızı ve ona göre hareket etmenizi öneririz.

Kadroları 5. derece olan memurlar kurumlar arası görevlendirilemeyecekler mi?

Memur kadrosu malumunuz olduğu üzere 5. dereceden yukarıda bulunmamaktadır. 657 ek 8. maddesi kapsamında görevlendirmenin birinci paragrafın (a) bendinde görevlendirileceği göreve ilişkin 4. derece ve daha yukarı derece şartı aranmaktadır. Buna göre memur geçici görevlendirilmeyecek midir?

657 sayılı Kanun'un Kurumlar arası geçici süreli görevlendirmeyi düzenleyen Ek 8'inci maddesinde; “Memurlar, geçici görevlendirme yapmak isteyen kurumun talebi ve çalıştıkları kurumun izni ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında aşağıda belirtilen şartlarla geçici süreli olarak görevlendirilebilir: a) Yurtdışında görevlendirilen güvenlik görevlileri hariç olmak üzere, memurun görevlendirileceği kurumda göreve ilişkin 4 üncü ve daha yukarı bir dereceden boş bir kadronun bulunması şarttır…" hükmüne yer verilmiştir.

Dolayısıyla bu madde kapsamında 5. dereceli kadrolarda bulunan memurların kurumlar arası geçici süreli görevlendirmesi mümkün değildir.

Ancak, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ek 25'inci maddesi gereğince hazırlanarak yürürlüğe konulan Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliği'ne göre kurumlar arası görevlendirmede derece şartı yoktur. Dolayısıyla memurların aylıklarını kurumlarından almak kaydıyla görevlendirilmesi mümkündür.

Ayrıca, bu yönetmeliğin kadro veya pozisyona geçici görevlendirmeyi düzenleyen 6'ncı maddesine göre yapılacak görevlendirmede ise bazı şartlar aranmaktadır. Yani kurumlarından aylıksız izinli olarak yapılacak görevlendirmelerde bazı şartlar aranmaktadır.

Buna göre, kurumların kadro veya pozisyonuna yapılacak geçici görevlendirmelerde geçici görevlendirilecek personelin ilgili mevzuat uyarınca kadro veya pozisyona asaleten atanmada aranan, asaleten atanmada sınav şartı aranılan kadro veya görevler için bu sınavlara girebilme hakkının elde edilmiş olması dâhil, tüm şartları bir arada taşıması gerekir. Görevlendirmeyi yapan kurum, personelin bu şartları sağlayıp sağlamadığının kontrolünden sorumludur.

Sonuç olarak, 5. dereceli kadrolarda bulunan memurların 375 sayılı KHK’nin ek 25'inci maddesine göre kurumlar arası görevlendirilmesi mümkündür. Bu durumda kendi kadrolarının dışında başka bir kadroyla ilişkilendirme yapılamamaktadır.

KİT’ler güvenlik soruşturması yapılmadan adayları göreve başlatabilir mi?

2019 /2 TCDD taşımacılığa atandım. KİT’ler 399 sayılı KHK kapsamında ama 657 soruşturma yapılmıyor ama bize yapılıyor. Abim twitter’da paylaşım yapmış, hakim de HAGB kararı vermiş. Abim yüzünden atanamazsam çok üzülürüm. Annem babam zaten ayrı. Doğmadan babam bizi bırakmış onun için onun soyadını taşımıyorum ondan dolayı bir şey olacağını sanmıyorum. Ailemde FETÖ’nün F’si yok ona eminim. Çünkü doğduğum günden bugüne hep garibanlık içinde yaşadık. Ondan bizi pek saymazlar. Artık 399 KHK’lı memurların mağduriyetini yazıp adil olmadığını dile getirseniz. Ya da kişiler üstünden sadece soruşturma yapılmalı noktasına vurgu yaparsanız çok mutlu olurum.

Anayasa Mahkemesi’nin, 657 sayılı Kanunu'na 2016 yılında eklenen ve memuriyete girişte güvenlik soruşturması yapılmasını öngören düzenlemeyi iptal etmesi, 29 Kasım 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Dolayısıyla 657 sayılı Kanun'un 48/A-8 inci maddesinde yer alan; “Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak” hükmü iptal edildiği için memurların arşiv araştırması veya güvenlik soruşturması yapılmadan göreve başlatılması mümkün hale gelmiştir.

Ancak, 399 sayılı KHK’nin İşe Alınacaklarda Aranılacak Şartlar başlıklı 7'nci maddesinin (f ) bendinde yer alan; “Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak” ifadesine dava açılmadığı için bu ifade halen geçerlidir. Dolayısıyla 399 sayılı KHK kapsamında olanların güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması yapılmadan göreve başlatılması mümkün değildir. Büyük ihtimalle AYM’ye dava açanlar 399 sayılı KHK’deki hükmü dava etmeyi unutmuşlardır. Bazen bu tür yol kazaları olabilmektedir.

Sonuç olarak kardeşinizin işlemiş olduğu bir suçun sizin göreve başlatılmanıza olumsuz etkisinin olamayacağını düşünüyoruz. Çünkü, hem İslam Hukuku'nda hem de beşeri hukukta hiç kimse başkasının işlediği suçtan sorumlu tutulamaz ve mahkum edilemez. Maalesef kamu kurumlarında bu konuda az da olsa keyfi uygulamalar yapılabilmektedir. Ancak, keyfi uygulamaların tespiti halinde yapanlar hakkında ciddi sonuçlarının olduğunu da hatırlatmak isteriz. Eğer “Hak” kavramının Allah’ın ismi olduğunun farkına varılırsa ve güçsüzlerin hakkının bir gün alınacağına inanılırsa herkesin ayağını denk alacağını düşünüyoruz. Elbette bu dediklerim inananlar için geçerlidir. Şayet aksi durumla karşılaşırsanız kanun yollarına başvurabilir ve hakkınızı alabilirsiniz.

Sağlıkçılar için 50 bin adet "Yüz Siper" maskesi ürettiler
Ekonomi
Sağlıkçılar için 50 bin adet "Yüz Siper" maskesi ürettiler
Koronavirüsü salgını ile mücadele kapsamında Memur-Sen sağlıkçılar için 50 bin adet üç boyutlu yüz koruyucu siper maskesi sipariş etti, Elazığ dahil birçok Bilim ve Sanat Merkezinde üretime başlandı.
IHA

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.