Logo... Gündem...

Başkanın 'U' dönüşü

Danıştay 8. Dairesi'nde üye iken başörtüsüne ilişkin kararlara karşı çıkan Nuri Çolakoğlu, başkanlığa atanınca değişti. Çolakoğlu, şimdi başörtüsü yasaklarının altını imzalıyor.

A nkara- Danıştay 8. Dairesi'nde, Samsun 19. Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencisi Esra Ege'nin, başörtüsüyle fakülteye alınmamasına ilişkin işlemin iptal edilmesi kararında, ilginç bir çelişkili tutum ortaya çıkarıldı. Danıştay 8. Dairesi'nde üye iken şimdiye kadar hep "karşı oyları" ile başörtüsünü savunan Ahmet Nuri Çolakoğlu'nun, aynı dairenin başkanlığına atanınca birden bire değişerek "yasakçı" kesildiği belirlendi. Çolakoğlu, başkanlığını yaptığı daireden en son 9 Aralık günü başörtüsüyle ilgili çıkan yasak kararının altına imza atarak, kendisiyle çelişti. Oysa Çolakoğlu, yıllarca üye olarak görev yaptığı 8. Daire'nin başörtüsü konusunda verdiği yasak kararlarına hep "karşı oy" kullanarak yasakçı anlayışın değişmesi gerektiğini savunmuştu. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde okuyan Esra Ege, başörtüsüyle 25 Kasım 1998'den itibaren okula alınmama eylemine son verilmesi istemiyle yaptığı başvurunun 15 Aralık 1998'de zımmen reddine ilişkin işlemin iptali ve 1 milyar lira manevi tazminat istemiyle Samsun İdare Mahkemesi'nde dava açmıştı. Mahkeme, işlemi iptal ederken, öğrenciye de 100 milyon lira manevi tazminat ödenmesini karara bağlamıştı. Bu karar, 19 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü'nce temyiz edilerek, yürütmenin durdurulmasını da istemişti. Danıştay 8. Dairesi, yürütmenin durdurulması istemini çelişkili ve Türk gelenekleriyle taban tabana zıt ifadeler içeren gerekçelerle karara bağladı.

Başkan böyle değildi

27 Haziran 1987'de Danıştay üyeliğine seçilen Çolakoğlu, daha sonra başörtüsü ile ilgili davaları karara bağlayan 8. Daire'de göreve başladı. Çolakoğlu, başörtüsü ile ilgili çıkan tüm olumsuz kararlarda sürekli olarak karşı oy kullandı. Çolakoğlu, ilk karşı çıkışını, İzmir Adliyesinde staja başlayan Melehat Akgün adlı bir avukat adayının başörtülü olarak gelmesi nedeniyle 1136 sayılı Yasa'nın 5/C maddesi uyarınca staj listesinden kaydının silinmesi yolundaki istemi kabul eden İzmir Barosu Yönetim Kurulu kararına karşı yapılan itirazın reddi yolundaki Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu kararının onaylanmayarak geri gön derilmesine ilişkin Adalet Bakanlığı işleminin iptali istemiyle açılan davada yaptı. Danıştay 8. Dairesi'nde 5 Temmuz 1993 günü oyçokluğu ile alınan kararda, ilgililerin uyarmalarına karşın, başörtülü olarak staja devam eden stajyerin bu davranışının laik hukuk devleti ilkesine aykırı, avukatlık mesleği ile bağdaşmaz nitelikte ve 1136 sayılı Yasa'nın 5/C maddesinde tanımlanan avukatlığa engel durum oluşturduğu belirtilerek, idare mahkemesi kararının bozularak, dosyanın yeniden ilgili mahkemeye gönderilmesi istendi. Karara, sadece Çolakoğlu, muhalif kaldı. Çolakoğlu, yazdığı karşı oy yazısında, temyiz konusu kararın dayandığı gerekçenin usûl ve yasaya uygun olduğu, kararın bozulmasını gerektirecek başkta bir neden de bulunmadığından kararın onaylanmasını istedi. Çolakoğlu, ikinci karşı oyunu, yine başörtüsü ile staj yapan başka bir bayan öğretmenle ilgili İdare Mahkemesi'nce verilen lehte kararın temyizinde açıkladı. Daire, idare mahkemesi kararının bozulmasını isterken, Çolakoğlu, mahkeme kararının usul ve yasaya uygun olduğunu ifade ederek, bozulmasını gerektirecek bir durumun bulunmadığını, bu nedenle temyiz isteminin reddedilmesini istedi.Geri


 
|| ANASAYFA || GÜNDEM || POLİTİKA ||
|| EKONOMİ || DÜNYA || KÜLTÜR ||
|| YAZARLAR || LİNKLER ||
|| YENİ ŞAFAK'a Mesaj || ABONE OL ||

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin HER HAKKI MAHFUZDUR. Kaynak gösterilmeden çoğaltılamaz.
© ALL RIGHTS RESERVED