AYDINLIK TÜRKİYE'NİN HABERCİSİ
Bugünkü Yeni Şafak
Y A Z A R L A R
Ak Parti AB'yi neden ister?

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) yolunda ilerlemesini içine sindiremeyenler olabilir; etraf çeşitli sebeplerle AB'ye karşı olanlarla dolu... AB'ye taraftar olduğu halde Brüksel Zirvesi'nden çıkan kararı beğenmeyenler de var içimizde; müzakereleri yürüten ve "Devam" kararı verenler bile "Daha iyisi olabilirdi" diyorlar zaten... Ancak, içine sindirmeme ve beğenmeme, Türkiye'nin AB yolundaki yürüyüşüne devam ettiği gerçeğini değiştirmiyor... Bu durumda, yapılması gereken, bu sürecin en iyi nasıl değerlendirileceği konusunda kafa yormak...

Şimdikine benzer ortamlarda Türkiye rehavete kapılır. Herkesi yoran bir süreç yaşandı ve zirveden o kararı çıkartmak için muazzam bir enerji sarf edildi. Önümüz yılbaşı; ondan sonra da Türkiye'nin devâsa sorunları dikkatleri AB'ye yoğunlaştırmayı önleyecektir. 3 Ekim 2005 randevusuna az kala yeniden canlanmak üzere uzun bir AB tatiline girmemiz beklenebilir.

Oysa, Türkiye'nin, özellikle de Ak Parti iktidarının, önümüzdeki dokuz ayın her günü ve saatini, AB konusunda merhale kaydetmek için değerlendirmesi gerekiyor. Sonunda AB kapıları Türkiye'nin yüzüne kapansa bile, Türkiye'nin, şu ara dönemi kendi çıkarları ve temsil ettiği değerler sistemi açısından tepe tepe kullanmasında yarar var...

Hiç unutulmaması gerekeni bir daha hatırlatalım: Türkiye, AB tarafından, 'Avrupalı' olduğu için birliğe alınmak istenmiyor; coğrafî açıdan da, insan unsuru, ekonomisi, kültürü bakımlarından da 'farklı' bir ülke Türkiye ve bir çok alanda AB standartlarında olmadığı gibi o standartlara erişmesi de o kadar kolay değil. Ancak, Türkiye'yi AB açısından değerli kılan yönler de var ve AB'nin önemli ülkelerini Türkiye'yi arzulamaya sevk eden de o yönler... Türkiye AB standartlarını yakalamaya çalışırken, kendine has özelliklerini koruyup onları bir avantaj haline dönüştürmenin yollarını da bulmak zorunda.

Bu süreç, 11 Eylül ardından ve ABD'nin Irak'ta yaşadığı zorluklar zemininde yaşanıyor. 'Global terörle mücadele' herkesin -özellikle de zengin ülkelerin- derdi, ancak bu mücadele tahmin edildiği kadar kolay yürümüyor. ABD'ye egemen görüşün dayattığı 'savaş yöntemi' başarısız kaldığı gibi, o yöntemin yol açtığı sorunlar başka ülkelerin de başını ağrıtacak boyutlarda. Aranılan, dünya barışını yakalamak için gerekli yeni bir dil; Türkiye'yi Batı için câzip kılan da iktidardaki Ak Parti eliyle yaşanan dönüşüm...

O halde lâfı uzatmadan kanaatimizi yazalım: Ak Parti iktidarda kendinden beklenenleri yerine getirmeye devam ettikçe, bazı AB ülkelerinin liderlerinde ve hemen hepsinin halkında varolan kuşkular giderilecek ve Türkiye AB üyeliğini daha kolay yakalayacaktır... Şimdi çoğumuzun 'mahzurlu' bulduğu 'ucu açık olma' şartı, durumunu iyi değerlendirebilmiş ve hedefini yakalayabilmiş yarının Türkiyesi açısından, bir çıkış kapısı teşkil edebilir...

Ak Parti'den bekleneni biliyoruz: Türkiye'yi demokratik olgunluğa kavuşturup insanlarına refahı yaymak... Bu içe dönük beklenti... Dışa dönük beklenti ise, Ak Parti'nin temsil ettiği varsayılan değerler sisteminin dünyayı barış içinde yaşama özlemine kavuşturabilecek unsurlarının öne çıkmasıdır... AB de, Avrupa'nın belli başlı ülkeleriyle çatışma halinde bulunduğu halde Türkiye'nin AB üyeliğini destekleyen ABD de, Ak Parti'den bunun formulünü bekliyor... Verilen mühletleri böyle de yorumlayabiliriz.

İlk bakışta zor görünse hatta tam anlaşılamasa bile, bu, yerine getirilebilir bir görevdir. Ak Parti'nin üstüne oturduğu siyasî çizgi demokratik damardan beslenmiştir ve gürbüzleşmesi de daha fazla demokrasiden geçiyor... Kendi tarihi ve halkıyla barışık bir iktidar, tarihî misyonunu ve halkının özlemlerini iyi değerlendirebilirse, teröre bütün dünyada zemin kaybettirecek bir örneği bu topraklarda yeşertebilir. "Yurtta sulh, cihanda sulh" ilkesini sözde bırakmayan bir yaklaşım, çevresiyle barışını tamamlamış Türkiye'yi, teröre muhatap cihan için bir umuda dönüştürebilir...

Ak Parti de ülkeyi AB üyesi haline getirmeyi bundan dolayı istiyorsa bir değeri var...


21 Aralık 2004
Salı
 
FEHMİ KORU


Künye
Temsilcilikler
Abone Formu
Mesaj Formu

Ana Sayfa | Gündem | Politika | Ekonomi | Dünya
Kültür | Spor | Yazarlar | Televizyon | Hayat | Arşiv
Bilişim
| Dizi | Çocuk
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin HER HAKKI MAHFUZDUR. Kaynak gösterilmeden çoğaltılamaz.
© ALL RIGHTS RESERVED