AYDINLIK TÜRKİYE'NİN HABERCİSİ
Bugünkü Yeni Şafak
K Ü L T Ü R
Büyük Tarihçi Ziya Nur Aksun

Büyük Osmanlı tarihçisi Ziya Nur Aksun'un hayatı; iki evvelki cumartesi günü Beyoğlu Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezin'de icra edilen ve 4 saat devam eden parlak bir programla, bizzat kendisinin huzurunda, parça parça dile getirildi.. lisanı güzel, gayreti güzel, eseri güzel, kendisi mükemmel, yaratılışı yüksek bir insana layık samimiyet gerçekçilik, insanlık, takdir, şefkat, tebrik, teşekkür hissiyatının göz yaşartıcı, göğüs kabartıcı tezahürleri ve safhaları; seçkin insan kütlesi tarafından 4 saat boyunca nefes almadan takip edildi.. hazırlayıcısı Erol Kılıç'a, Ömer Ziya Belviranlı'ya, Mehmet Nuri Yardım'a, Mustafa Nadir Önay ve ekibine, Ötüken ve Marifet Yayınevlerine, Ötüken Prodüktörü Nurhan Bey'e, Prof. Ahmet Nuri Yüksel'e, Prof. Sadettin Ökten'e ve daha pek çok değerli himmet ve hizmet erbabına ve Ziya Bey hakkında konuşan tanınmış bilgin, edip ve fikir adamlarına binlerce tebrik ve teşekkür!..

Size bir de başka bir müjde vereyim: Ziya Bey hakkında, "Bilge Tarihçi Ziya Nur Aksun" adıyla Marifet Yayınları ( 0 212- 526 22 70) tarafından 250 sayfalık biyografik bir eser yayınlandı.. kitabı asıl hazırlayan üç kişidir: Dr. Necmettin Turinay, Mehmet Nuri Yardım, Ömer Ziya Belviranlı.. kitabın üstünde "Armağan Kitaplar: 1" yazılı.. Marifet Yayınlarının 188. eseri olup tam 28 ilim ve edebiyat şöhretinin yazdığı yazılardan vücuda getirilmiştir.. başta Teknik Üniversitenin değerli Profesör'ü Ahmet Nuri Yüksel'in tam 100 sayfa tutan tahlili ve terkibi yazısından sonra devam eden metinler; Abdullah Uçman, Ahmet İyioldu, Ömer Ziya Belviranlı, Belma Aksun, Beşir Ayvazoğlu, Cemal Aydın, Dursun Gürlek, Emin Işık, Erdinç Beylem, Fehim Üçışık, Hekimoğlu İsmail, İsmet Demir, İsmet Elbaşı, Mehmet Niyazi, Mehmet Nuri Yardım, Mehmet Şevket Eygi, Mustafa Miyasoğlu, Mustafa Nadir Önay, Necmettin Türinay, Nevzat Kösoğlu, Osman Akkuşak, Özer Revaoğlu, Sadettin Ökten, Sezai Karakoç, Ümit Şimşek, Üstün İnanç, Veli Şirin tarafından ayrı ayrı yazılmış bulunmaktadır.. kitabın sonunda Ziya Bey'in hayatının değişik devrelerine ait fotoğraflarla beraber yaptığı resimlerden numuneler konmuştur.. müstakil parçaların her biri; değerli tarihçinin fikir hayatına, yaşantısına, eserlerine, konuşmalarına ve diğer özelliklerine dair tesbit, tahlil ve değerlendirmelerden müteşekkildir…

Ziya Nur Aksun'u diğer bazı tarihçilerden ayıran vasıf; onun hem yerli ve milli görüşleri ihmal etmeyen hem de gerçeği kaybetmek istemeyen bir ciddi tarihçi olarak çalışmasıdır. 6 ciltlik Osmanlı Tarihi'nin ilk 2 cildi başlangıcından 1826'ya kadar bir nevî özet mahiyetinde hazırlanmış, ondan sonraki 1923'e kadar olan bir asırlık müddetin tarihi ise tam 4 cilt içinde bütün tafsilatı ile takdim ve tafsil edilmiştir.. ve eser Ötüken Yayınevi tarafından neşredilmiştir. Ziya Bey, bugünün birçok tarihçisinin ayrıca meşhur tarihçi Hammer'in hatta Namık Kemal'in tarihlerinde yer alan yanlış tesbit ve görüşleri tashih etmekte zahmet çekmemiştir…

Arkadaşımız hakkında daha pek çok yazı yazmak bir vazife bir ihtiyaçtır.. şimdilik değerli okuyucularımdan ricam; yeni çıkan bu kitabı okumalarını ve Ziya Bey'i daha yakından tanımalarını beklediğimi bilmeleridir!...
( Ziya Nur Aksun; Marifet Yayınevi; 0212 526 22 70 )

30 Aralık 2004
Perşembe
 
OSMAN AKKUŞAK


Künye
Temsilcilikler
Abone Formu
Mesaj Formu

Ana Sayfa | Gündem | Politika | Ekonomi | Dünya
Kültür | Spor | Yazarlar | Televizyon | Hayat | Arşiv
Bilişim
| Dizi | Çocuk

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin HER HAKKI MAHFUZDUR. Kaynak gösterilmeden çoğaltılamaz.
© ALL RIGHTS RESERVED