|

Çin ve İsrail'den cam ithalatına anti-damping vergisi

Çin ve İsrail'den temperlenmiş veya lamine edilmiş emniyet camları ithalatına anti-damping vergisi uygulanacak

Yeni Şafak
10:22 - 18/11/2015 Çarşamba
Güncelleme: 08:27 - 18/11/2015 Çarşamba
Diğer

Ekonomi Bakanlığı tarafından İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Kanun kapsamında Çin ve İsrail'den temperlenmiş veya lamine edilmiş emniyet camları ithalatı için yürütümen damping soruşturmasının tamamlandığı bildirdi.Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Ekonomi Bakanlığı tarafından yayınlanan tebliğe göre soruşturmaya oknu ülkeler menşeeli ithalatın dampingli olduğunun ve yurt içi üreticilerde zarar yol açtığının tespit edildiği belirtildi. Buna göre Çin'den yapılan temperlenmiş veya lamine edilmiş (lamine edilmiş kurşuna dayanıklı olanlar hariç)emniyet camlarına yüzde 59,6-66,1, İsrail'den ithalata ise yüzde 32,05-39,5 oranımlada önleyici vergi uygulanacak. Kurşuna dayanıklı lamine edilmiş emniyet camlarında ise Çin ve İsrail'den ithalatta önleyici vergi yüzde 10 olacak.Resmi Gazete'de yayınlanan tebliğin sonuç bölümü şöyle "(1) Soruşturma sonucunda soruşturmaya konu ülkeler menşeli ithalatın dampingli olduğu, YÜD'de maddi zarara yol açtığı ve her ikisi arasında illiyet bağının mevcut olduğu tespit edilmiş olup, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararı ve Ekonomi Bakanının onayı ile aşağıda tanımı ve menşe ülkeleri belirtilen eşyanın Türkiye'ye ithalatında karşısında belirtilen oranlarda dampinge karşı kesin önlemler yürürlüğe konulmuştur.(2) Öte yandan, kurşuna dayanıklı lamine edilmiş emniyet camlarında, kamu yararının gözetilmesi ilkesi çerçevesinde daha düşük oranda önlemler uygulanması uygun görülmüştür."#Çin ve İsrail
#cam ithalatı
#anti-damping
9 yıl önce