EkonomiTC ANKARA 26 İCRA DAİRESİ2013/2189 EsasTAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. ANKARA 26. İCRA DAİRESİ 2013/2189 Esas TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Haber MerkeziYeni Şafak

T.C. ANKARA 26. İCRA DAİRESİ

2013/2189 Esas

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı : Ankara ili, Keçiören ilçesi, Esertepe Mahallesi, 31814 Ada 6 Parsel arsa vasfında taşınmaz.

Özellikleri : Satış konusu taşınmaz arsa niteliğindedir. Taşınmaz Kurşunlu Sokak ile 422. Sokak kesişiminde köşe konumdadır. Taşınmaz Tarhanlar Caddesi’nin güneydoğusunda, caddeye yaklaşık 100 metre mesafede yer almakta olup konum olarak Keçiören ilçe merkezinin kuzeybatısında, Sanatoryum Hastanesi yakınında bulunmaktadır. Parsel Kurşunlu Sokak seviyesinden yaklaşık 5 - 6 metre yüksek kottadır. Arsa zemini kayalık olup hafriyat gerektirmektedir. Yakın çevresinde yapılaşma % 80 - % 90 oranında tamamlanmıştır. Parsel ile yaklaşık aynı konumda bulunan parsellerde imara uygun yapılaşma yapıldığında ana yapıların 2. bodrum katları Kurşunlu Sokak cephesinde zemin kat konumunda görünmektedir. Keşif günü itibari ile parsel üzerinde yıkılmış, metruk halde gecekondular bulunduğu tespit edilmiştir. Bölge yol, su, elektrik, telefon, doğalgaz, kanalizasyon gibi her türlü belediye hizmetinden faydalanmaktadır. Taşınmazın 17/896 hissesi satılmaktadır.

Adresi : Kuşçağız Mah., Kurşunlu Sk., 31814 Ada 6 Parsel Keçiören/Ankara

Yüzölçümü : 896 m²

İmar Durumu : Keçiören Belediyesi resmi internet sitesinde yapılan imar durumu sorgulamasında kıymet takdirine konu 31814 ada 6 parselin güneybatı yönünde Kurşunlu Sokağa, güneydoğu yönünde 422. Sokağa cepheli olduğu, önden 3,5 metre yan parsellerden 3,00 metre çekme mesafesi içerisinde kalan alanda ayrık nizam, 4 katlı “konut” alanında kaldığı görülmüştür.

Kıymeti : 11.900,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler: Muhtelif hacizler mevcut olup ayrıntısı takyidattan görülebilir.

1. Satış Günü : 08/11/2017 günü 10:50 - 10:55 arası

2. Satış Günü : 06/12/2017 günü 10:50 - 10:55 arası

Satış Yeri : 3 Nolu Mezat Salonu - Adalet Sarayı Otoparkı - Sıhhiye /Ankara

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları :

1-İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/2189 Esas sayılı dosya numarasıyla Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

Basın:673575 www.bik.gov.tr Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de