EkonomiTC ELAZIĞ 2 (SULH HUKUK MAH) SATIŞ MEMURLUĞU2016/37 SATIŞTAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. ELAZIĞ 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2016/37 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Haber MerkeziYeni Şafak

T.C. ELAZIĞ 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2016/37 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen parsellerden 11,33,4 nolu parsel sayılı taşınmazlar imar planı dahilinde olduğundan arsa vasıflı olarak, diğer parseller ise 1.sınıf tarım arazisi olarak değerlendirilmiştir. Tarım arazileri hali hazırda % 1-2 arasında değişen eğimde olup 90-120 cm toprak derinliklerinde kumlu tınlı bünyeye sahip, taşlılık, alkalilik ve tuzluluk gibi sorunları olmayan arazilerdir. 74 ada 4 nolu taşınmaz üzerinde 0-5 yaş arası kapama meyve ağaçları bulunmaktadır. 50 ada 11 parsel sayılı taşınmaz çevresinde kerpiçten yapılmış eski binalarda betonarme binaların yoğun olduğu görülmüş, taşınmaz üzerinde iki katlı kerpiç bina olduğu, kerpiç binanın 144x2= 288,00 M² alanlı olup çatılı kerpiçten yapılmış toprak damlı, alt katı(zemin) ahır ve samanlık , üst(1.) katında ise 3 oda, salon, mutfak, banyo ve tuvalet olduğu görülmüştür. Bina yaklaşık olarak % 65 yıpranma tespit edilmiştir.Tüm taşınmazlar belediye mücavir alan sınırları dışında kalmakta olup satışında 50 ada 11 parsel sayılı taşınmaz için % 1 diğer tüm parseller için % 18 KDV uygulanacaktır. Satış yeri Elazığ Adliyesi 4.kat 4001 nolu satış odasıdır.

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Elazığ Merkez Perçenç(Akçakiraz) köyü, yokuş sokak mevkiinde, 50 Ada 11 Parsel, Ana Taş. Nitelik:Ev,

Yüzölçümü : 144,00 M²

Kıymeti : 47.275,20 TL

1. Satış Günü : 16/11/2017 günü 10:00 -10:10 arası-

2. Satış Günü : 12/12/2017 günü 10:00 - 10:10 arası

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Elazığ Merkez Perçenç(Akçakiraz) köyü,kuyu dibi mevkiinde, 3 Ada, 10 Parsel,

Yüzölçümü : 5.200,00 M², Ana Taş.nitelik:Sulu tarla

Kıymeti : 130.520,00 TL

1. Satış Günü :16/11/2017 günü 10:10 - 10:20 arası-

2. Satış Günü : 12/12/2017 günü 10:10 - 10:20 arası

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Elazığ Merkez Perçenç(Akçakiraz) kuyudibi mevkiinde:3 Ada, 159 Parsel,

Yüzölçümü : 4.101,74,00 M², Ana Taş.nitelik:Sulu tarla

Kıymeti : 221.382,00 TL

1. Satış Günü :16/11/2017 günü 10:20 - 10:30 arası-

2. Satış Günü : 12/12/2017 günü 10:20 - 10:30 arası

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Elazığ Merkez, Perçenç(Akçakiraz) köyü,Bağlarbaşı mevkiinde 74 Ada, 4 Parsel,

Yüzölçümü : 4.179,55 M², Ana Taş. Nitelik: sulu tarla

Kıymeti : 172.160,00 TL

1. Satış Günü : 16/11/2017 günü 10:30 - 10:40 arası-

2. Satış Günü : 12/12/2017 günü 10:30 - 10:40 arası

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Elazığ Merkez Perçenç(Akçakiraz),Cükler mevkiinde, 8 Ada, 9 Parsel,

Yüzölçümü : 2.997,00 M², Ana taş. nitelik: Sulu tarla

Kıymeti : 75.224,70 TL

1. Satış Günü :16/11/2017 günü 10:40 - 10:50 arası-

2. Satış Günü : 12/12/2017 günü 10:40 - 10:50 arası

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Elazığ Merkez Akçakiraz(perçenç) köyü Kızıltaş taş.mevkiinde 7 Ada, 27 Parsel,

Yüzölçümü : 1.800,00 M², Ana taş. Nitelik:sulu tarla

Kıymeti : 45.180,00 TL

1. Satış Günü :16/11/2017 günü 10:50 - 11:00 arası-

2. Satış Günü : 12/12/2017 günü 10:50 - 11:00 arası

7 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Elazığ Merkez Akçakiraç(Perçenç) köyü Şorak kergidos mevkiinde, 85 Ada, 100 Parsel,

Yüzölçümü : 6.970,00 M², Ana Taş. Nitelik:Sulu tarla

Kıymeti : 174.947,00 TL

1. Satış Günü : 16/11/2017 günü 11:00 - 11:10 arası-

2. Satış Günü : 12/12/2017 günü 11:00 - 11:10 arası

8 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Elazığ Merkez perçenç(Akçakiraz) köyü Su gözesinde mevkiinde,, 82 Ada, 33 Parsel,

Yüzölçümü : 1.195,00 M², Ana taş. Nitelik:susuz tarla

Kıymeti : 89.625,00 TL

1. Satış Günü : 16/11/2017 günü 11:10 - 11:20 arası-

2. Satış Günü : 12/12/2017 günü 11:10 - 11:20 arası

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, adresine tebligat yapılamayan hissedarlara tebliğ yerine geçmiş sayılacağı, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/37 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

Basın:673652 www.bik.gov.tr Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de