EkonomiTC İSTANBUL ANADOLU 10 İCRA DAİRESİ2017/1076 TLMTTAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. İSTANBUL ANADOLU 10. İCRA DAİRESİ 2017/1076 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Haber MerkeziYeni Şafak

T.C. İSTANBUL ANADOLU 10. İCRA DAİRESİ

2017/1076 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Kartal ilçesi. Yukarı mahalle. Soğanlık caddesi mevkii, 11106 ada, 54 parselinde, 4.009,00 m2 yüzölçümlü "arsa" niteliğindeki taşınmazın 24/2400 arsa paylı, B blok, 1. Kat, 2 no'lu meskenin tamamı.(Kat İrtifakı) Söz konusu taşınmaz, Kartal ilçesi, Karlıktepe mahallesi, Soğanlık caddesi, 35 dış kapı no' da, 3 bloklu Bahçekent sitesi, B blokta bulunmaktadır. Taşınmaz; bodrum kat+zemin kat+7 normal kat olmak üzere 9 kattan ibarettir. Bodrum katta sığınak, depolar, zemin katta 7 adet dükkan, normal katlarda her katta 4' er mesken olmak üzere toplam 35 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Taşınmaza giriş kapısı demir perforje, zemini seramiktir. Emsal 1 no'lu dairede incelemeler ve klazermetre ile ölçümlemeler yapılmıştır. Mesken içerisinde salon, 3 adet oda, hol, koridor, mutfak, banyo ve 2 adet balkon bulunmaktadır. Salon ve oda zeminleri geçmeli parke, duvarları plastik boyalı, ıslak zeminler seramik, pencereler ahşap pvc, mutfak dolapları ahşap kaplama, tezgahı mermerdir. Isınma sistemi doğalgaz kombi olup, apartmanda asansör bulunmaktadır.Binanın ön cephesinde bulunan açık otoparkın Kartal Belediyesine ait olduğu tespit edilmiştir. Taşınmaz net yaklaşık 115,00 m2, brüt yaklaşık 130,00 m2, arsa payı 40,09 m2 dir.Gayrimenkulün arsası incelendiğinde;İcra dosyası içinde mevcut İstanbul Valiliği Kartal Kadastro Müdürlüğünden 05.06.2017 tarihinde alınan plan örneğinde; Kartal ilçesi. Yukarı mahalle, 11106 ada, 54 parselinde bulunan ana gayrimenkul kadastro paftasına göre; topoğrafik yapısı düz olup, dikdörtgene benzer geometrik şekillidir.54 parsel no.lu taşınmaz; Karlıktepe mahallesi Soğanlık caddesine cepheli konumdadır. Taşınmazın çevresinde; Ahmet Şimşek Koleji, Kartal Stadı, İBB Haşan Doğan Spor Kompleksi, Sabri Taşkın Ortaokulu, Öğretmen Zekeriya Güçer İ.Ö.Okulu bulunmaktadır. Kartal şehir merkezine ve İdo Kartal Deniz Otobüsü İskelesine yürüme mesafesindedir. Taşınmaz ulaşım hareket noktalarına yakınlığı nedeniyle ilçenin yerleşik bölgelerinden sayılmakta, tüm belediye hizmetlerinden yararlanılmaktadır.

Adresi : İstanbul İl, Kartal ilçesi. Yukarı mahalle. Soğanlık caddesi, No:35, B Blok, D:2

Yüzölçümü : 115,00 m2

Arsa Payı : 24/2400

İmar Durumu : Kartal Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü' nden 07.06.2017 tarihinde alınan imar durumu; Kartal ilçesi. Yukarı mahalle, G22A14B2D pafta, 11106 (Eski:632) ada, 54 parsel sayılı taşınmaz; 1/1000 ölçekli, 19.04.2013-12.06.2015 tastik tarihli, Kartal Güneyi Revizyon Uygulama imar Planı ve tadilatı kapsamında, 5/A/3; 0,20-0,40/1,75 yapılanma şartlarında, "konut" alanında, kısmen de "yol"da kalmaktadır.Kartal Belediyesi İmar Müdürlüğü ve Kartal Tapu Sicil Müdürlüğü arşivlerinde yapılan incelemede; 14.03.1991 tarih 1/43 sayılı yapı ruhsatı, 27.09.1994 tarih ve 1/43 sayılı temel üstü ruhsatı bulunmaktadır. Yapı izin belgesi (iskan) bulunmamaktadır.

Kıymeti : 380.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 15/11/2017 günü 11:40 - 11:50 arası

2. Satış Günü : 11/12/2017 günü 11:40 - 11:50 arası

Satış Yeri : ANADOLU ADALET SARAYI MEZAT SALONU

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6-İİK 127 Md. GÖRE SATIŞ İLANI TEBLİĞİ:Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/1076 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

Basın:678597 www.bik.gov.tr Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de