EkonomiTC İSTANBUL ANADOLU 4 İCRA DAİRESİ2010/1168 TLMTTAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. İSTANBUL ANADOLU 4. İCRA DAİRESİ 2010/1168 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Haber MerkeziYeni Şafak

T.C. İSTANBUL ANADOLU 4. İCRA DAİRESİ

2010/1168 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

İ.İ.K.127 MAD.GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez Tapu kaydında belirtilen ) alakadarlara takip borçlularına gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1 No'lu Taşınmazın ;

Tapu Kaydı :İstanbul ili, Ataşehir İlçesi, İçerenköy Mahallesi, Değirmenyolu Mevkii, 3219 Ada, 31 Parsel'de kayıtlı 4.427,00 m2 yüzölçümlü gayrimenkul üzerinde kurulmuş olan, A,B,C, D bloklu bodrum zemin dört normal katlı, A,B,C blok on, D blok onbir bağımsız bölümlü bahçeli kargir apartmanın kat mülkiyetine ayrılmış olan 7/300 arsa paylı, D Blok, 3. Kat, 9 no'lu bağımsız bölümde kayıtlı işyeri nitelikli taşınmaz olup, malikin hissesi tamdır.

Özellikleri :Satışa konu gayrimenkul Değirmen yolu caddesine cepheli ve bu caddeden 20 kapı numarası alan yerde bulunan, betonarme karkas sistemde yapılmış, dört bloktan oluşan etrafı duvarlarla çevrili ve kapısında güvenliği bulunan Kutay İşmerkezi sitesi içerisinde yer alan D blok 3. Kat 9 nolu işyeri olup, iş yerinin boş olduğu ve daha önce mali müşavirlik bürosu tarafından kiralık olarak kullanıldığı ve buna göre dizayn edildiği tespit edilmiştir. Büroya girişte geniş bir hol ve bu hole açılan ara bölmelerin alçıpanla yapılmış odalardan ibaret olan, yerleri ahşap laminant kaplamalı olduğu, girişte hol, hole bağlanan mutfak ve tuvalet kısımları mevcut olup, mutfakta tezgah alt ve üst dolapları, tuvallette ise lavabo ve klozet mevcuttur. Bina vasatın üzerinde malzeme ve işçilikle inşa edilmiş olup, binada su, elektrik ve kalorifer tesisatları bulunmaktadır. Isınma sistemi doğalgaz kombidir. Bina her türlü belediye hizmetlerinden yararlanmakta olup, ulaşımı kolay konumda bulunmaktadır.

Yüzölçümü : Takriben 185 m2 alanlıdır.

Arsa Payı : 7/300

İmar Durumu :Ataşehir Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 04/03/2015 tarih ve 99148768-310.05.01/1186402/1279-6262 sayılı imar durumu yazısında; Ataşehir İlçesi, İçerenköy Mahallesi, 3219 Ada, 31 Parsel sayılı yer, 13.07.1992 T.T'li 1/1000 ölçekli İçerenköy Mahallesi Islah İmar Revizyon İmar Planında kısmen park alanında kısmen de KAKS:2.07, Hmax :15.50 m. İrtifaklı ticaret alanında kalmakta olduğu bildirilmiştir.

Kıymeti : 950.000,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler: Dosyasında mevcut olup, tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 17/11/2017 günü 15:00 - 15:10 arası

2. Satış Günü : 13/12/2017 günü 15:00 - 15:10 arası

Satış Yeri : İSTANBUL ANADOLU ADLİYESİ İCRA DAİRELERİ MEZAT SALONU A BLOK -2. KAT KARTAL/İSTANBUL

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 No'lu Taşınmazın ;

Tapu Kaydı : İstanbul İli, Maltepe İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 294 Ada, 67 Parsel sayılı, 579 m2 yözölçümlü ana taşınmaz üzerinde kurulu altında sekiz dükkanı olan üç katlı on daireli bahçeli kargir apartmanın kat mülkiyetine ayrılmış olan 4/58 arsa paylı, zemin kat, 4 no'lu bağımsız bölümde kayıtlı dükkan nitelikli taşınmaz olup, malikin hissesi tamdır.

Özellikleri : Satışa konu taşınmaz, İstanbul ili, Maltepe İlçesi, Yalı Mahallesi, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesine cepheli, bu caddeden 20 kapı numarası alan yerde bulunan, betonarme karkas sistemde yapılı bir zemin+ iki normal katlı, Grup Apartmanının Zemin katında bulunan 4 nolu dükkanıdır. Caddeden binaya bakıldığında soldan 3. Dükkan olduğu projesinde tespit edilmiş olup, dükkanın incelenmesinde, yerlerin karo seramik kaplı, caddeye bakan vitrinin ve kapının demir doğrama olduğu, içinde bir tuvalet bulunan dükkan halen evcil hayvan malzemelerinin satıldığı dükkan olarak işletilmektedir. Bina vasat derecede malzeme ve işçilikle inşa edilmiş olup, binada su, elektrik tesisatları bulunmaktadır. Bina her türlü belediye hizmetlerinden yararlanmakta olup, ulaşımı oldukça kolay bir konumdadır.

Yüzölçümü : Takriben 21 m2 alanlıdır.

Arsa Payı : 4/58

İmar Durumu : Maltepe Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Durum Proje Şefliğinin 15.03.2010 tarihli ve 510-69-87/2010/8204 sayılı imar durumu yazısında Maltepe İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 11 pafta, 294 ada, 67 parsel sayılı yer 1/1000 ölçekli, 26.02.2007-21.05.2008 T.T'li Maltepe E-5 Güneyi/4)(0.20-0.40/1.75) yapılanma şartlarında Konut alanında kalmakta olduğu belirtilmiştir.

Kıymeti : 136.500,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler: Dosyasında mevcut olup, tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 17/11/2017 günü 15:20 - 15:30 arası

2. Satış Günü : 13/12/2017 günü 15:20 - 15:30 arası

Satış Yeri : İSTANBUL ANADOLU ADLİYESİ İCRA DAİRELERİ MEZAT SALONU A BLOK -2. KAT KARTAL/İSTANBUL

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2010/1168 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

Basın:677754 www.bik.gov.tr Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de