EkonomiTC KARATAŞ İCRA DAİRESİ2017/76 TLMT

T.C. KARATAŞ İCRA DAİRESİ 2017/76 TLMT.

Haber MerkeziYeni Şafak

T.C. KARATAŞ İCRA DAİRESİ

2017/76 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Adana İl, Karataş İlçe, 412 Ada No, 10 Parsel No, İSKELE Mahalle/Mevkii, Karataş ilçesinin batısında harp iş yoluna yakın Serintepe mevkiinde bulunan bina site konumundadır. Bina bodrum+zemin+4 normal kat ve çatı katından oluşmaktadır.A Blok Bodrum kat 2 nolu daire zemin kattan yararlanarak oluşturulmuş bağımsız bölümdür. Bodrum kat olmasına rağmen cepheleri açıktır. Daire bağımsız 1 salon 3 oda ve müştemilatından oluşup mutfak ve salon birdir. 130 M2. olan dairenin dış cephe doğramaları PVC iç doğramalar ahşaptır. Zemin seramik sulu mekanlar fayanstır. Mutfak dolabı ve tezgahi yapılmıştır.

Yüzölçümü : 130 m2 Arsa Payı : 84/2712

İmar Durumu : AYRIK NİZAM 5 KATA İMARLIDIR.

Kıymeti : 114.380,00 TL KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydı Gibidir.

1. Satış Günü : 04/10/2017 günü 14:00 - 14:10 arası

2. Satış Günü : 30/10/2017 günü 14:00 - 14:10 arası

Satış Yeri : KARATAŞ BELEDİYE BŞK.LIĞI MEZAT ( MECLİS ) SALONU

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Adana İl, Karataş İlçe, 412 Ada No, 10 Parsel No, İSKELE Mahalle/Mevkii, Karataş ilçesinin batısında harp iş yoluna yakın Serintepe mevkiinde bulunan bina site konumundadır. Bina bodrum+zemin+4 normal kat ve çatı katından oluşmaktadır. A Blok 1 Kat 9 nolu bağımsız bölüm batı cephesindedir. Daire bağımsız 1 salon 3 oda ve müştemilatından oluşup mutfak ve salon birdir. 130 M2. olan dairenin dış cephe doğramaları PVC iç doğramalar ahşaptır. Zemin seramik sulu mekanlar fayanstır. Mutfak dolabı ve tezgahi yapılmıştır.Binanin Asansörü yapılmıştır.

Yüzölçümü : 130 m2 Arsa Payı : 110/2712

İmar Durumu : AYRIK NİZAM 5 KATA İMARLIDIR.

Kıymeti : 119.605,00 TL KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydı Gibidir.

1. Satış Günü : 04/10/2017 günü 14:15 - 14:25 arası

2. Satış Günü : 30/10/2017 günü 14:15 - 14:25 arası

Satış Yeri : KARATAŞ BELEDİYE BŞK.LIĞI MEZAT ( MECLİS ) SALONU

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Adana İl, Karataş İlçe, 412 Ada No, 10 Parsel No, İSKELE Mahalle/Mevkii, Karataş ilçesinin batısında harp iş yoluna yakın Serintepe mevkiinde bulunan bina site konumundadır. Bina bodrum+zemin+4 normal kat ve çatı katından oluşmaktadır. A Blok 2 Kat 11 nolu Daire bağımsız 1 salon 3 oda ve müştemilatından oluşup mutfak ve salon birdir. 130 M2. olan dairenin dış cephe doğramaları PVC iç doğramalar ahşaptır. Zemin seramik sulu mekanlar fayanstır. Mutfak dolabı ve tezgahi yapılmıştır.Her kat üç daireden oluşmuştur.

Yüzölçümü : 130 m2 Arsa Payı : 84/2712

İmar Durumu : AYRIK NİZAM 5 KATA İMARLIDIR.

Kıymeti : 114.380,00 TL KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydı Gibidir.

1. Satış Günü : 04/10/2017 günü 14:30 - 14:40 arası

2. Satış Günü : 30/10/2017 günü 14:30 - 14:40 arası

Satış Yeri : KARATAŞ BELEDİYE BŞK.LIĞI MEZAT ( MECLİS ) SALONU

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Adana İl, Karataş İlçe, 259 Ada No, 8 Parsel No, İSKELE Mahalle/Mevkii, Karataş ilçesinin batısında harpiş yoluna yakın Serintepe mevkiinde bulunan bina site konumundadır. Bina bodrum+zemin+4 normal kat ve çatı katından oluşmaktadır. Asansör hariç diğer imaletlar bitmiştir. Zemin Kat 2 nolu bağımsız Daire bir salon salonla beraber mutfak ve 2 adet oda müştemilatından oluşmaktadır.110 M2. olan dairenin dış cephe doğramaları PVC iç doğramalar ahşaptır. Zemin seramik sulu mekanlar fayanstır. Mutfak dolabı ve tezgahi yapılmıştır.Binanin güney cephesindedir.

Yüzölçümü : 110 m2 Arsa Payı : 76/1320

İmar Durumu : AYRIK NİZAM 5 KATA İMARLIDIR.

Kıymeti : 98.155,83 TL KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydı Gibidir.

1. Satış Günü : 04/10/2017 günü 14:45 - 14:55 arası

2. Satış Günü : 30/10/2017 günü 14:45 - 14:55 arası

Satış Yeri : KARATAŞ BELEDİYE BŞK.LIĞI MEZAT ( MECLİS ) SALONU

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri veya Vakıfbank Adana / Seyhan Şubesi TR 36 0001 5001 5800 7300 695 952 nolu İBAN ına “ Dosya Numarası “ ve “ İhale Katılımcısının İsmi “ yazılarak yatırılması ve yatırıldığına dair dekontun satış satından önce ibraz etmeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.KDV oranlarında bir değişik olması halinde bu oranda veya yetkili makamlarca başka bir oranda alınmasına karar verilmesi halinde aradaki fark ile buna ilişkin faiz ve cezaları ihale alıcısına aittir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/76 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

Basın:650996 www.bik.gov.tr Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de