EkonomiTC KARS 2 İCRA DAİRESİ2017/28 TLMTTAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. KARS 2. İCRA DAİRESİ 2017/28 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Haber MerkeziYeni Şafak

T.C. KARS 2. İCRA DAİRESİ

2017/28 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı ve Özellikleri : Kars İli , Merkez İlçesi Ladikars Köyü 504 Ada, 12 Parsel sayılı taşınmaz tapu kaydında Süt ve Süt Ürünleri İmalathanesi Bina ve Arsa niteliklidir. 22/05/2017 tarihli bilirkişi raporuna göre ; taşınmaz üzerinde bulunan yapının bir bölümü imalathane bir bölümü idari bina olarak kullanılmaktadır. Bina yaklaşık 10-15 yaş arasındadır. 10/05/2007 tarihinde Kars OSB Müdürlüğünden yapı ruhsatı alınmıştır. Ana tesis yanı sıra müştemilatlar bulunmaktadır. Ana bina yakıt sistemi katı yakıt, dış cephesi sıvalı ve boyalı, çatısı boyalı, galvanizli sac, pencere doğramaları pvc'dir. Taşınmaz Kars İli Organize Sanayi Bölgesi içindedir. Taşınmazın yakın çevresinde Kafkas Üniversitesi Yerleşkesi, TÜVTÜRK araç muayene istasyonu bulunmaktadır.

Yüzölçümü : 12.546,43 m2

Arsa Payı : TAM

İmar Durumu : Kars Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 03/04/2017 tarihli ve 1421 sayılı yazılarında taşınmazın 1/1000 ölçekli uygulama imar planında E:0,60 Hmaks:6,50 yapılaşma koşuluyla Organize Sanayi Alanında kaldığı belirtilmiştir.

Kıymeti : 847.248,35 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler: --

1. Satış Günü : 20/02/2018 günü 11:00 - 11:05 arası

2. Satış Günü : 20/03/2018 günü 11:00 - 11:05 arası

Satış Yeri : Kars 2. İcra Müdürlüğü İcra Kalemi

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/28 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

Basın:716535 www.bik.gov.tr Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de