EkonomiTC KÜÇÜKÇEKMECE 4 İCRA DAİRESİ2013/3026 TLMTTAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 4. İCRA DAİRESİ 2013/3026 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Haber MerkeziYeni Şafak

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 4. İCRA DAİRESİ

2013/3026 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bilirkişi raporuna göre ; İstanbul ili, Küçükçekmece İlçesi, Safra Mahallesi, Yeşilköy Şosesi mevkii, 3832 parsel sayılı 2.966,42m2 miktarlı kat irtifakı tesisli taşınmazda, A Blok zemin kat (31) nolu dükkanın tamamı niteliğindedir. Taşınmaz Gültepe Mahallesi, E-5 Kuzey Yan Yolda, tapunun 21 pafta, 3832 parsel numarasında kayıtlı ve 27 dış kapı numarası alan Gür Sitesinde yer alan taşınmazdır. 2 bodrum kat+ zemin kat+ 3 normal kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, blok nizamda, 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan, 35 yılı geçkin ömre sahip, elektrik, sıhhi tesisat, doğalgaz tesisatları mevcut ana binanın zemin katında ve E-5 cephesinde yer alan dükkan, 40m2 alana sahip, karo zeminli, duvarları sıvalı ve boyalı, demir doğramalı ve stor kepenkli, taşınmaz dahilinde elektrik, sıhhi tesisatlar mevcut, normal soba ısıtmalıdır. Taşınmaz bulunduğu semt ve mevki itibariyle, alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve altyapı hizmetlerinden istifade edecek konumda, civarın talep gören konut sahasında ve ulaşım imkanları elverişlidir.

Arsa Payı : 24/3596

İmar Durumu : Küçükçekmece Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Durum Şefliğinin 22.06.2016 tarih, 18728 sayılı imar durumu yazısına göre söz konusu taşınmaz; 22.06.2005- 17.01.2014- 17.10.2014- 18.10.2015 tasdik tarihli, 1/1000 ölçekli Sefaköy Revizyon Uygulama İmar Planında, plan notunun 1.29 maddesindeki hükümlerine ve haiz, bitişik nizam 4 kat E: 1.25 yapılanma şartlarında T3 Ticaret+ Konut Alanında, kısmen de Yolda kalmakta olup kadastral parseli konumundadır. Hava mania kriterlerinden dolayı maksimum bina yüksekliği Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce tespit edilecek RS kotuna göre belirlenecektir denilmiştir.

Kıymeti : 260.000,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler: İst. Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müd. Lehine irtifak ve tapu takyidatında olduğu gibidir.

1. Satış Günü : 21/11/2017 günü 10:00 - 10:35 arası

2. Satış Günü : 18/12/2017 günü 10:00 - 10:35 arası

Satış Yeri : Tevfikbey Mah. Halkalı Cad. Küçükçekmece Adliyesi A Blok Giriş Kat, G-71 Nolu İcra Daireleri İhale Odası Sefaköy Küçükçekmece

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/3026 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

Basın:673515 www.bik.gov.tr Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de