EkonomiTC MALATYA 1 (SULH HUKUK MAH) SATIŞ MEMURLUĞU 2016/40 SATIŞTAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. MALATYA 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2016/40 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Haber MerkeziYeni Şafak

T.C. MALATYA 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ

MEMURLUĞU 2016/40 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Malatya İl, Yeşilyurt İlçe, 5610 Ada No, 10 Parsel No, Tecde Mahallesindedir. Tespit konusu boş parselin bulunduğu arsa batı yönünde 50 m lik cadde yoluna, güney, kuzey yönlerinde yan parsellere cephelidir. Yakınında elektrik ve suyu bulunmakta olup Belediyenin alt ve üst yapı hizmetlerinden faydalanmaktadır. Çevresinde ortalama 7-10 katlı ve genel olarak site şeklinde yapılmış olan yeni yapıların çokluğu dikkat çekmektedir. Yapılaşma hızı yüksek olan bir bölgede konumludur. Çevrede sokak cepheli binaların tamamı mesken, Cadde cepheli binaların ise zemin katları işyeri normal katları mesken şeklinde yapılaşma görülmektedir. taşınmazın üzerinde çeşitli türdeki ağaçlarından oluşan karışık meyve bahçesi bulunmaktadır. Taşınmaz sınırlarında ve içerisinde yer alan muhtelif yaşlardaki; kayısı, elma, erik , dut, ceviz, ayva, şeftali vb. türdeki meyve ağaçları ile kavak ve söğüt ağaçları bulunmaktadır.

Adresi : Tecde Mahallesi, Yüzakı Bulvarı, 5610 Ada, 10 Nolu Parsel (Ottoman Rezidans Ve Esentepe Evleri Arası) Yeşilyurt / MALATYA

Yüzölçümü : 1.924,99 m2

İmar Durumu : Var , İnşaat tarzı Konut + Ticaret alanı lejantlı, blok nizam kat, ön çekme mesafesei 15 m E:1,50 Taks:0,40 Y ençok : Serbest şeklinde yapılaşmaya müsaadeli alanda kalmaktadır.

Kıymeti : 1.959.050,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir

1. Satış Günü : 29/09/2017 günü 11:00 - 11:10 arası

2. Satış Günü : 27/10/2017 günü 11:00 - 11:10 arası

Satış Yeri : Malatya 1. Sulh Hukuk Mahkemesi Yazı İşleri Müdür Odası

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Elektronik ortamda teklif verecek olanların ihale teminat bedelini, Satış Memurluğumuza ait Vakıflar Bankası Malatya Şubesine ait TR620001500158007301334520 İBAN numaralı hesaba yatırmaları gerekmektedir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/40 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

Basın:651352 www.bik.gov.tr Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de