İnsansız sualtı sistemlerinin birincisi Bahçeşehir
Gündem
İnsansız sualtı sistemlerinin birincisi Bahçeşehir
Bahçeşehir Koleji Nakkaştepe 50. Yıl Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencilerinden oluşan GRAVITY ROBOTICS takımı, Teknofest’te “İnsansız Sualtı Sistemleri Yarışması”nda birinci oldu. GRAVITY ROBOTICS takımı şampiyonluk kupalarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan aldı.
Yeni Şafak
Muğla Erken STEM’e bir ödül de Avrupa’dan
Gündem
Muğla Erken STEM’e bir ödül de Avrupa’dan
Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından uygulamaya konulan ve MEB tarafından düzenlenen STEM kategorisinde Türkiye 1.’si olan Erkenstem ile 21.yy yaşam becerileri projesi, Uluslararası E-Twinning 2019 Avrupa Ödülü’ne layık görüldü.
Yeni Şafak
Pandeminin eğitime etkisi raporu
Pandeminin eğitime etkisi raporu
Harvard Üniversitesi Küresel Eğitim ve İnovasyon Merkezi, OECD Covid-19 salgını sebebi ile eğitimde atılabilecek adımlara rehberlik edecek bir araştırma raporu hazırladı. Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nin de katkılarıyla hazırlanan rapor, Covid-19 pandemisine karşı eğitimin etkili bir şekilde sürdürülebilmesi için eğitsel karar alma süreçlerini desteklemeyi amaçlıyor. Rapor; zorunlu sosyal izolasyon önlemlerinin, neden okul tabanlı eğitimi dünyanın birçok ülkesinde birkaç ay boyunca aksatacağını da açıklıyor. Bu dönemde öğrenme fırsatlarını korumak için planlı ve etkili bir strateji bulunmadığı takdirde, yaşanacak aksama öğrenciler için ciddi öğrenme kayıplarına neden olacak. Doksan sekiz ülkede eğitim ihtiyaçlarının ve ortaya çıkan yanıtların hızlı bir değerlendirmesine dayanan bu rapor, eğitim sistemi ve örgüt liderlerinin, mevcut gerekli sosyal tecrit döneminde, alternatif yöntemlerle, eğitimin devamı için planlar geliştirmelerini öneriyor ve bu planların kapsamını sunuyor. Ayrıca raporda eğitimin çeşitli ülkelerde krize karşı verdiği tepkiler de OECD Eğitim Direktörü Andreas Schleicher ve Harvard Üniversitesi Eğitim Fakültesinden Prof. Dr. Fernando Reimers tarafından incelendi.Belirli bir devlet kuruluşunun veya okul ağının salgına nasıl tepki verdiğine ilişkin bilgi veya bu tür kuruluşların bilgi ihtiyaçlarını tanımlayabilecek kişilerin katıldığı anket sonucu ortaya çıkan raporda, pandemi sırasında bir eğitim stratejisinin geliştirilmesine rehberlik edecek 25 maddelik kontrol listesi sunuldu. Listenin bazı başlıkları şöyle: Alternatif eğitim planı uygulanırken en savunmasız öğrenciler ve aileler için yeterli desteği sağlayın, ortak öğrenme ve refahı artırmak için öğrenciler arasındaki iletişim ve iş birliğini geliştirin, zorunlu olduğu takdirde kullanılmak üzere uygun öğrenci değerlendirme süreçleri tanımlayın, mezuniyet için uygun süreçleri tanımlayın, sosyal uzaklaşma dönemi sona erdiğinde, kaybedilen öğrenme süresini geri kazanmak için uygulanabilirlik belirleyin; örneğin yeni akademik yıl başlanmadan önce tatil döneminde, yoğun bir gözden geçirme ve tekrar yapılması gibi.Raporda yarıca pandemi sürecinde ülkelerin eğitim açısından aldıkları önlemlerde incelendi. Dünya genelinde öğretimi sürdürmek için alınan kararlar farklılık gösterdi. Bazı okullar öğretimi sürdürmek için çevrimiçi platformları kullanırken, bazı ülkelerde ise hükümetler içerik yayınlamak için eğitimde televizyonunu kullanıyor. Finlandiya, okullardan olağanüstü şartlarda eğitim hizmetlerini düzenlemelerini mümkün kılmaları istedi. Öğrencilerden eğitim, uzaktan eğitim olarak düzenlendiği sürece evde kalmaları istendi. Çin’de ise, okul farklı branşlardan öğretmenlerin çevrimiçi eğitim yapması için öğretmenleri eğitti uzaktan eğitim yapıyor. Avustralya, uzaktan eğitime başladı, her okuldaki çalışanlar ve öğrencilerin erişebildiği ve kullanımı kolay platformları kullanmasını sağladı. Belçika, eğitim programlarının ulusal televizyonda yayınlanmasını ve “evde eğitime” devam edilmesine başladı. Japonya’da ise Ulusal Hükümet, okulların kapanma sürecinin bitiminden sonra telafi eğitimi yapma kararı aldı.Araştırmada bu dönemde önem verilmesi gereken konularda sıralandı; teknolojik altyapının ulaşılabilirliği, öğrencilerin ruhsal sağlığının ele alınması, dijital olan ve olmayan aktivitelerin doğru bir şekilde dengelenmesi ve teknolojik altyapının yönetilmesi çoğu kişi tarafından eğitim açısından en zorlayıcı olarak değerlendirilen alanlar oldu. Araştırmada eğitim açısından krizin getirdiği değişimlerden kaynaklı beklenmedik olumlu sonuçlar arasında teknolojilerin ve diğer yenilikçi çözümlerin öne sürülmesi ve öğrencilerin kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu almalarında artış görülmekte.Bu önemli rapor Bahçeşehir Üniversitesi tarafından basınla paylaşıldı ve www.bau.edu.tr adresinden erişime açıldı. Salgın esnasında temel seviyelerde bulunan öğrencilerin eğitimini desteklemek için mevcut küresel ihtiyaç ve uygulamaların bir analizine dayalı olan rapor ayrıca, salgına karşı tutumda yenilikçi uygulamaları ele alıyor. Raporun yayınlanması sonrasında tüm dünyada ülkelerin pandemi sırası ve sonrasında eğitim stratejilerini gözden geçirmeleri bekleniyor.
Kadın üniversiteleri ve kadınların eğitiminin nesi kötü?
Kadın üniversiteleri ve kadınların eğitiminin nesi kötü?
Bahçeşehir Üniversitesi Osaka’da bulunan Mukogava Kız Üniversitesi ile öğrenci değişim programı yapıyormuş. Bu öğrenci değişim programından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ekibinin G20 zirvesi nedeniyle Japonya’ya yaptığı seyahat sürecinde haberdar olduk. Daha önce Arkitera dergisinde bu okulun Mimarlık bölümüne ilişkin bir bilgiye de rastlamıştım.Video: Kadın üniversiteleri ve kadınların eğitiminin nesi kötü?Türkiye’de kadınların eğitimlerinin güçlendirilmesi, önlerindeki engellerin kaldırılmasına önem veren birisi olarak kız üniversiteleri çok ilgimi çekti. Bu konuyu neden heyecanla karşıladığımın nedenlerini de anlatmak isterim. İlkokuldan itibaren karma eğitimi de savunan birisiyim, ancak bölgesel koşullar ve kültürel alışkanlıklar nedeniyle, kızların yüksek eğitim oranlarının zayıf olduğu bölgelerde böyle üniversitelerin kurulmasının da kızların çemberlerini kırmasına büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Urfa Harran bunlardan birisi mesela! Maksadımız kızların eğitim seviyesini yükseltmek bağcıyı dövmek değil!Defalarca yaptığım Güneydoğu ve Doğu Anadolu seyahatlerimde ve de hatta İç Anadolu’da dahi kızlarını güven içinde bir üniversiteye bırakmakta tereddüt ettikleri için onların eğitimine mani olan pek çok aile gördüm. Büyükşehirlerin kaosu, üniversitelerin etrafına çöreklenmiş kötü niyetli kişilerin varlığına dair ailelerin pek çok olaydan haberdar olmaları doğal olarak endişelerini artırıyor. Kızlarına güvenseler de endişe taşıyorlar ki bu da ebeveynler açısından son derece normal. Bu nedenle üniversiteye gidemeyen pek çok genç kız var. Bir kız üniversitesi bu kızlar için iyi bir eğitim fırsatı olabilir diye düşünüyorum. Kaldı ki kız liselerinin kuruluşu da Türkiye’de benzer amacı taşır. Ve bu amaca matuf olarak hepimizin eğitimine büyük katkı sağalmıştır. Ayrıca bu işlerin açık fikirli kapalı fikirli filan olmakla alakası yok. Ben de bir Anadolu kızıyım ve eğitim hayatımın her safhasında ailelerin bu tür endişelerine tanık oldum. Ayrıca kız annesiyim ve bir annenin endişelerini de anlayabiliyorum. Bu arada ezber şablonlar dışında kadın hareketi konusunda hiçbir şey bilmeden konuşup duran, bizim cenahtan birisi bir şey söylediğinde veryansın etmeyi yaşam biçimi haline getirip, sevgi pıtırcığı olduğu zannıyla hareket edenleri konunun dışında bırakıyorum. Konuyla ilgili olarak meslektaşım Sevilay Yılman’ın yazısını okumanızı öneriyorum. Sevilay Hanım Mukogowa Kadın Üniversitesi’nin 1939 yılında kurulduğunu, bu tür üniversitelerden Japonya’da 78 adet bulunduğunu ve ağırlıklı olarak kültür zemini üzerine eğitim verdiklerini çok güzel özetlemiş. Üstelik bu model de Amerika’dan alınmış. Ayrıca bu üniversiteler tıpkı bizim Üsküdar Amerikan Kız Lisesi ya da benim de okulum olan Erenköy Kız Lisesi gibi tarihi bir geçmişi de yaşatıyor. Bugün bu okulları tercih edenlerin sayısının azalması kız okullarını gereksiz hale getirmiyor. Bu üniversitelerde mesleki veya alan eğitiminin yanı sıra kadınların daha çok ihtiyacı olan becerileri geliştirmeye yönelik de eğitim veriliyor.Ki bugün bu becerilerin gelişmesine de ihtiyaç var. Kadın hareketi sonradan başka yerlere evrilse de temelde kadınlar için adaletli bir toplum ve fırsat eşitliği talebiyle ortaya çıktı. Kadınlığın reddi kadınlara özgü beceri ve yetilerin reddi talebiyle değil.Bugün gelinen noktada ise kadınsal denilen işleri yine kadınlar küçümsüyor, erkeklerin yaptığı işlere değer verip kadınların yaptığı işleri küçümseyen yine onlar. Neden ev kadınlığını, kadınlara özgü işleri küçümseyelim? Niye kadınlar dışarda güç kazanacağız diye evlerindeki güçlerini kaybetsinler? Eskilerin deyimiyle kadınlık niye kötü ya da değersiz olsun?Kadınlara özgü işleri değersizmiş ve bunları öğrenmeyi de faydasızmış gibi gören ve gösteren yaklaşımların hiçbiri gerçekçi ve dürüstçe değil. Hepimiz dışarıda ne yaparsak yapalım, istersek dünyanın en güçlü kadını olalım nihayetinde evde temizlikten yemeğe, düzen ve intizama dair birçok işi yapmak durumundayız. Başkası için değil, kendimiz için!Hayatımızın kalitesi için.. Üstelik birçoğumuz da bu işlere erkeklerin karışmasından hiç hoşlanmadığı gibi onların yapmasına da izin vermeyiz. Hayatın gerçeği bu. Eskiden normal okullarda da ev ekonomisi derslerinde öğretilirdi. Çok da faydalıydı. Şimdi gerçekten genç kızlar bir düğme dikmeyi bilmeden yetişiyor. Ve bunları Instagram fenomenlerinden öğrenmeye çalışıyor. Mesela geçenlerde bir genç kız çekmece düzenlemeyi Marie Kondo isimli birinin videosunu izleyerek öğrendiğini söylüyordu.Bir taraftan kadınların sahip oldukları yetenek ve becerilerin küçümsenip diğer taraftan erkeklerin kadınsılaşmasına verilen destek gerçekten büyük bir çelişki oluşturuyor. Bence kadınlar kadınlıklarına sahip çıksınlar. Kadın olmanın, adap, edep, nezaket sahibi olmanın, ev becerilerine sahip olmanın nesi kötü?“Çok şükür ki Türk-İslam toplumu “Beni bir kadın olarak yaratmayan Kâinatın Yaratıcısı Efendimize hamdolsun” şeklindeki Ortodoks Yahudi erkek duasına uyanan bir toplum değil… “ Alev Alatlı…Osmanlı’da kız çocuklarının eğitimine ilişkin tartışmalar da 1700’lü yılların ilk yarısında başlar. “Kız mektepleri” Şeyhülislam fetvasıyla açılır. Bunları tek tük de olsa, kız ve erkek çocukların birlikte eğitim gördükleri karma okullar izler. 1844’de kız ve erkek çocukları için lise düzeyinde eğitim veren Yeşil Mektep’in kurucusu Bezmialem Valide Sultan’ı sağlık alanındaki öncülüğü ile olduğu kadar eğitim alanında da rahmetle anmak gerekir. O’nun kurduğu bir diğer okul da Dârülmaarif yani Valide Mektebi’dir. Bugünkü Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nin binasında kurulan okul devlet dairelerine memur yetiştirir. Sonradan İstanbul Kız Lisesi’ne çevrilir. Türkiye’nin öncü kadınlarını yetiştiren kız liseleri Abdülhamit döneminde açılır ve yaygınlaşır. Cumhuriyet döneminde de bu okullar devam ettirilir, onlara yenileri eklenir.
Bahçeşehir Üniversitesi öğretim görevlisi alıyor
Ekonomi
Bahçeşehir Üniversitesi öğretim görevlisi alıyor
Bahçeşehir Üniversitesi, 61 öğretim görevlisi alınacağını duyurdu. Üniversite, alımların 1 Aralık'ta Resmi Gazete'de yayımlandığını bildirdi.
Yeni Şafak
İbni Sina dünyada tıbbın kralıdır
Hayat
İbni Sina dünyada tıbbın kralıdır
İslam tarihinin en önemli tıp alimi olan İbn Sina’nın bilimsel görüşleri yerli ve yabancı 15 bilim adamı tarafından yeniden yorumlanarak kitaplaştırıldı. Kitabın editörü Prof. Dr. Kadircan Keskinbora, “İbni Sina dünyada tıp biliminin kralı kabul edilir” diyor.
Yeni Şafak
2 milyon genç
eğitimi bıraktı
Gündem
2 milyon genç eğitimi bıraktı
Araştırmalara göre, 15-19 yaş arası 2 milyon 42 bin genç, eğitimini çeşitli nedenlerden dolayı yarıda bıraktı. Gençler gerekçe olarak, umutlarının kırık olduğu ve ev işleriyle meşgul olmalarını sundu.
Yeni Şafak
Bu teknoloji sahteciliği
engelleyecek
Ekonomi
Bu teknoloji sahteciliği engelleyecek
Şifreli olmasının yanısıra hem gizliliği hem de şeffaflığı koruyan bir veritabanı olan ve dünyada da henüz yeni yeni kullanılmaya başlanan Blockchain teknolojisi, kağıt diploma ve transkript belgelerinin yanısıra dijital ortamda da bu belgelerin teminini sağlayacak.
Yeni Şafak

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.