Eleştiri ahlakı ve özeleştiriye tahammül
Eleştiri ahlakı ve özeleştiriye tahammül
Seksenli yıllarda bizim camiada aldığımız eğitimin en başında, “tebliğ metodu” dediğimiz bir ders gelirdi. ‘İnsanlara bir konuyu en iyi nasıl anlatmalıyız?’ bunun metotlarını öğreniyorduk.Video: Eleştiri ahlakı ve özeleştiriye tahammülSonradan iletişim fakültesinde okuduğumda bunun batı dünyasında “iletişim yöntemleri” başlığı altında anlatıldığını gördüm.Tebliğ metodu konusunun iki önemli ve vazgeçilmez başlığı vardı.1. ‘Emr-i bil maruf, nehyi anil münker’2. Eğri kılıçlarHer ikisinin ana teması, bir Müslümanın, başka bir Müslüman kardeşinde gördüğü hataları ve yanlışları düzeltmeyi amaçlayan eleştiri yöntemi ve ahlakı üzerineydi. Yani özeleştiri. Bizim çok önem verdiğimiz bir konuydu ve hayatımızda uygulardık.İYİLİĞİ EMRET, KÖTÜLÜĞÜ YASAKLADindar camiada biraz olsun kitap okuyan herkesin duyduğu bir ayettir:“Sizden hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır.” (Ali İmran 104)Bunun ne kadar önemli bir konu olduğunu zaman içinde daha iyi anladık. Yanlış yapan, hatalı davranan arkadaşlarımızı bir kenara çeker, bu ayeti hatırlatır, sonra da yapıcı bir şekilde hatalarını anlatırdık. Çok faydası olurdu.Eğri kılıçlar metaforu da şudur:Hz. Ömer camide hutbe verirken, şöyle demiştir: “Ey cemaat, ben hata edersem, eğilirsem ne yaparsınız?”Camide bulunan bir sahabe ayağa kalkar, “seni bu eğri kılıçlarımızla düzeltiriz” der. Bunun üzerine de Hz. Ömer şöyle dua eder: “Allah’ım, sana hamdolsun. Ömer eğrildiği zaman, bu cemaat içinde onu düzeltecek kişiler var.”Eğri kılıç metaforu, bu hikaye üzerine doğmuştur. Temel felsefesi ise, Müslümanların devlet başkanı da olsa, halife de olsa, yanlış yaptığında onu düzeltecek bir mekanizmaya ve yönteme sahip olmasıdır.ÖZELEŞTİRİ, BİR İYİLEŞTİRME VE DENETİM MEKANİZMASIDIRİyiliği emretmek, kötülüğü engellemek ve eğri kılıç olma yöntemleri, İslam’ın kendi içinde bir denetim, kontrol ve iyileştirme mekanizması anlamına geliyor. Bir özeleştiri mekanizması yani.Dışarıdan bir müdahaleye gerek duymadan, Müslümanların kendi içinde iyiliği emredip, kötülüğü engelleyecek bir sistem ve ekip bulunmasını emreden Allah, bu ekibi de ‘kurtuluşa erenler’ olarak müjdeliyor üstelik.Bugün bizim camianın en çok tartıştığı ve üzerinde durduğu konu, eleştiri meselesidir. Gördüğümüz bir yanlışı söylemek, özeleştiri yapmak ve bunun düzeltilmesi için eğri kılıç olmaya çalışmak sanırım eskisi kadar kolay değil.AYDIN ÜNAL NEDEN VEDA ETTİ?Uzun yıllar Ankara’da beraber çalıştığım ve Yeni Şafak’ta birlikte köşe yazarı olduğumuz değerli dostum Aydın Ünal’ın veda yazısı, bu zorluğu anlatan en iyi örneklerden biri olarak tarihe kaydoldu.Aydın tam olarak yapıcı eleştiri yapan, üslubunda hassas ve içeride duran biriydi. Ancak onun yapıcı, nazik eleştirileri bile tahammülsüzlük yaratmış ve baskı görmesine neden olmuş ki, yazı hayatına ara vermek ve “kaçmak” zorunda kaldı:“Kaçışımız düşmandan değil, ‘dost’ görünenden kaçıştır. Kaçışımız korkudan değil, pervasızlıktan; tehditten değil, aldırmazlıktan, gözü dönmüşlükten, hırstan kaçıştır. Kaçışımız, masumane kaygılarla dostça uyarılarımızı sınırsız iştihalarının ve kifayetsiz ihtiraslarının önünde mania olarak görenlerin iftiralarından, ithamlarından kaçıştır. Kaçışımız Rahmet-i Rahman’adır.” (21 Ocak 2019 Yeni Şafak)TEHLİKE ÇANLARI ÇALIYORAydın Ünal gibi, bizlerin gençlik yıllarından beri yaptığı şey, iyiliği teşvik etmek, kötülüğü önlemek ve eğri kılıç olmaya çalışmaktır. Bu bizim din anlayışımızın parçasıdır aynı zamanda. Bu anlayışa göre eleştiri ahlakı, yapıcı olmaktır.Gazetemizin tüm okuyucuları Aydın Ünal’ın yapıcı eleştiri yaptığına şahittir. Ancak buna bile tahammül edemeyen, ‘gözü dönmüş, kifayetsizlerin’ varlığından şikayet ederek kalemini kırdı Aydın.Eğer bu camia Aydın Ünal gibi, ömrünün en verimli çağlarını AK Parti’ye, devlete ve ülkesine hizmet etmekle geçirmiş bir kişinin dost uyarılarına tahammül edemeyecek duruma gelmişse, tehlike çanları çalmaya başlamış demektir. Aklımızı başımıza alıp düşünmeliyiz.Bu arada Yeni Şafak ailesini, Aydın’ın da dediği gibi, takdirle anmak gerekir. Gerçekten yapıcı eleştiri ve özgürce fikirlerimizi yazmak konusunda, şu anda birçok gazeteciye nasip olmayacak bir zemin oluşturdular. Takdire şayan bir durumdur. İyi ki varlar.
CHP'li Mengü'den partisine eleştiri
CHP'li Mengü'den partisine eleştiri
CHP'nin Manisa Turgutlu ilçe örgütünde çıkan kavganın yankıları sürüyor. Atama krizi sonrası yaşanan yumruklu kavga CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'e kadar ulaştı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan CHP Manisa eski milletvekili Şahin Mengü, "Tam seçim arifesinde olaya polisin karışacağı kadar çirkinliğin yaşanması hoş bir şey değil. Bir ilçeye adam tayin ediyor nasıl tayin edeceğinin farkında değil bilmiyor yani çok hoş olmayan şeyler olmuş. Partinin üyeleri ne partinin tüzüğünü bilirler ne de programını bilirler. Parti içi eğitim düzeyi düştükçe bu tip olaylar çıkar" dedi.
Diğer
‘Her gün Aşura, her yer Kerbelâ!’
‘Her gün Aşura, her yer Kerbelâ!’
Yeni Şafak, geçtiğimiz çarşamba günü,25. yaşına girdi.Çeyrek yüzyıla baliğ olmuş bir geçmişin yapıtaşları ve onların döşenmesinde emeği geçen herkes halen hatırlarda olacağından, mezkûr devir için bir özet vermeme ve isim vurgusunda bulunmama henüz gerek yok.Video: ‘Her gün Aşura, her yer Kerbelâ!’Ancak Yeni Şafak’ı, yaptıkları yeni yatırımlarla modern bir medya grubunun omurgası ve yerli medyanın gözbebeği haline getiren Albayrak Holding’in sahiplerini, yöneticilerini minnet ve teşekkürle zikretmek durumundayım.Bu minnet ve teşekkürümün altında yatan şey ise, duygusallığım ve Yeni Şafak’ın yazarlarından biri olmam nedeniyle maddi bağım değildir: Yeni Şafak’ın, reklamlarında da kullanılan ifadeyle, Türkiye’nin Birikimi olmasıdır.Milli Görüş’ün entelektüel havzasında kazandığı siyasi şuurla, manen ve maddeten Büyük Türkiye yürüyüşüne katkıda bulunmak istenen söz sahipleri burada toplandıkları gibi, aynı yolda söz söyleme gayreti taşıyan gençler de yine burada kendilerini sınama, yetiştirme ve yeni zamana yeni sözler söyleme imkânı bularak bugünün entelektüel ortamını belirleme hakkını kazanmışlardır.Bu mânâda Yeni Şafak, öncelikle mevcut siyasi ve entelektüel birikimi kendi bünyesinde toplamış, namluya sürülecek münevver, düşünür, gazeteci ve yazar kuşağının yetişmesi için mesenlik oluşturmuştur.Nitekim son on beş yılda kurulan (veya başkalarından devralınan) hiçbir basılı ve görsel medya organı yoktur ki, orada Yeni Şafak’tan yetişmiş birileri olmasın.Sosyal medya vb. yeni oluşumlara da bağlı olarak, medya dünyamızda (ve dolayısıyla kültürel ortamımızda) yaşanan sıradanlaşmaya, sığlaşmaya karşı, fikir gazetesi olarak var olma iddiasından asla taviz vermeksizin yürüyüşünü sürdüren Yeni Şafak, televizyonculuğun, internet dünyasının ve dijital teknolojinin imkânlarını da yedeğine alarak habercilikten, güncellikten asla kopmaksızın entelektüel hayatımızın motor ve zihnî gücü olma vasfını tek başına taşıyor.Yeni Şafak’ın, sahih bir niyet ve mümince bir gayret içinde, yerli ve milli bir duruşla nice uzun yıllara erişmesini temenni ediyorum.AYDIN ÜNAL’IN VEDA ETMEYE HAKKI VAR MI?Kimi yazarlar vardır, tanışmazsınız ancak yazdıkları üzerinden onunla sımsıcak bir ünsiyet kuruverirsiniz. Gündeme taşıdıkları konular, bunları ele alış biçimleri, perspektifleri, özel kelimeleri, söylemleri.. onu sizin dünyanıza kırk yıllık bir tanıdık olarak dahil ediverir.Aydın Ünal benim için böyledir. Yeni Şafak’ta yazmaya son vermiş olsa da, halen benim için o bir yerlerdedir, sorumluluklarının izindedir, bundan sonra da karşılaşmasak bile, yine benim için bir selâm kapısı olmayı sürdürecektir.Sevgili kardeşim Kemal Öztürk, “Eleştiri Ahlâkı ve Özeleştiriye Tahammül” başlığı altında, Aydın’ın mezkûr kararıyla ilgili söylenebilecek her şeyi söyledi. Ben, cirmimin de küçüklüğü nedeniyle siyaset selinin (ve dolayısıyla muhalif ve yandaş tercihlerinin) dışında durmaya büyük gayret gösterdiğim ve ilgili konulara Öztürk kadar vakıf olamadığım için, meraklıları onun yazısına tekrar yönlendirerek, yukarıda zikrettiğim manevi bağıma ve algıma istinaden, şu soruyu sormak istiyorum: Aydın Ünal’ın veda etmeye hakkı var mı?Eğer kardeşlik hislerim ve kendi sözleri üzerinden dava sorumluluğuna tanıklığım beni yanıltmıyorsa, Aydın Ünal’ın veda etmeye hakkının olmadığını düşünüyorum. Bunun için ille de Yeni Şafak’ta yazması gerekmiyor elbette, zira “bizim” için her gün Aşura’dır ve her yer Kerbelâ!#hepimizmeryemizİsrail işgali altındaki Kudüs, benim yumuşak karnımdır. Bu nedenle, onunla ilgili sosyal faaliyetlerin mümince bir hassasiyet içinde yürütülmesini özellikle gözetiyorum. Zira şunca Kudüs seyahatimde (maddi istismar başta gelmek üzere) tanığı olduğum kimi olumsuzluklar beni böyle davranmaya, Kudüs’le ilgili faaliyetleri buradan paylaşma konusunda da seçici olmaya mecbur bırakıyor. Uluslararası Kudüs Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği (UKEAD) tarafından #hepimizmeryemiz ibaresiyle başlatılan ve Mart ayına kadar bir dizi faaliyetle devam edecek bir projenin, 28 Ocak 2019 tarihinde hayata geçirileceğine dair bir bilgiyi, bana kardeşlerim Abdullah Hanönü ve Numan Balcı aracılığıyla iletildiği için haber vermek ihtiyacındayım. Kudüslü kadınların, her geçen gün katlanarak artan sıkıntılarının sempozyumlar, seminerler, okul ziyaretleri sair hukuki ve siyasi çalışmalar eşliğinde duyurulmasının amaçlandığı bu projenin, umulan maksada hizmet edeceğini umuyor ve başarılı olmasını temenni ediyorum.
Batı’da ifade özgürlüğü: İsrail’i eleştirmek yasak
Dünya
Batı’da ifade özgürlüğü: İsrail’i eleştirmek yasak
Onlarca yıldır hedef gözetmeden masum Filistinlileri öldüren, Müslümanların kutsallarına saldıran İsrail, Batı dünyasında hiçbir eleştiriyle karşılaşmıyor. Her fırsatta 'insan hakları' ve 'ifade özgürlüğü' gibi konularda ders vermeye kalkan Avrupa devletlerinde, İsrail'e tepki gösterenler Antisemitist (Yahudi karşıtı) denilerek linç ediliyor ve susturuluyor. Röportajı İsrail'i eleştirdiği için yayından kaldırılan yazar Ali Abunimah'ın şu sözleri, Avrupa'nın samimiyeti hakkında bir fikir veriyor: Avrupa'da faşist İsrail'in korkunç suçları hakkında konuşma özgürlüğü yok.
Yeni Şafak
Mehmet Tevfik Göksu: İBB tarihinde ilk defa eksi 4,5 milyar zarar gösterdi
Gündem
Mehmet Tevfik Göksu: İBB tarihinde ilk defa eksi 4,5 milyar zarar gösterdi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, İBB'nin faaliyet raporunu eleştirdi.İBB'nin iflas etmiş bir tüccar haline geldiğini belirten Göksu, 'İBB tarihinde ilk defa eksi 4,5 milyar zarar gösterdi 2021 yılında. Tarihinde ilk defa. Bayır aşağı gidiyor arkadaşlar. Sonra çıkıp diyor ki, 'Dünyaya model oluyoruz.' Dünya seni model alırsa hapı yuttu.' dedi.
AA
Elon Musk ödeyeceği vergiyi açıkladı
Hayat
Elon Musk ödeyeceği vergiyi açıkladı
Kısa süre önce az vergi ödediği için eleştirilen Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk ödeyeceği vergi miktarını açıkladı. Musk, en fazla vergi ödeyen Amerikalı olacağını söyledi.
Diğer
AK Parti'li Özhaseki'den CHP'li İBB'ye eleştiri: İstanbul'da ajanslara verilen para 895 milyon lira
Gündem
AK Parti'li Özhaseki'den CHP'li İBB'ye eleştiri: İstanbul'da ajanslara verilen para 895 milyon lira
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, CHP'li İBB yönetimini eleştirerek, 'İş yapmaya niyetleri yok, bir becerileri de yok. Koca koca şehirlerde belediye başkanı oldular. Seçim öncesinde ne söylemişlerse hepsini unuttular. 'Algı' dediğimiz bir işe başladılar, büyük ajanslara gidiyorlar, para veriyorlar, 'Bizi kahraman gibi göster' diyorlar, 'Bizi iş yapıyormuş gibi göster' diyorlar. 'Sanki AK Parti hükümeti bizim önümüzü kesiyormuş gibi göster' diyorlar. İstanbul'da ajanslara verilen parayı söylüyorum 895 milyon lira.' ifadesini kullandı.
AA
İrlandalı Milletvekili Rusya'ya yapılan engellemeleri ülkesinin İsrail'e uygulamamasını eleştirdi
Dünya
İrlandalı Milletvekili Rusya'ya yapılan engellemeleri ülkesinin İsrail'e uygulamamasını eleştirdi
İrlandalı milletvekili Richard Boyd Barrett, Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle Rusya'ya yaptırım uygulayan İrlanda hükümetini, aynı yaptırımları savaş suçu işleyen işgalci İsrail'e uygulamadığı gerekçesiyle "çifte standart"la suçladı.
AA

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.