34. İstanbul Film Festivali yaklaşıyor
Hayat
34. İstanbul Film Festivali yaklaşıyor
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 4-19 Nisan'da düzenlenecek 34. İstanbul Film Festivali'nin biletleri, 28 Mart'ta satılmaya başlanacak.
AA
Eyüp Musiki Vakfı 30 yaşında
Hayat
Eyüp Musiki Vakfı 30 yaşında
Eyüp Musiki Vakfı 30’uncu yıldönümünü, Şişli Kent Kültür Merkezi’nde düzenlenen programla kutladı.
IHA
Bir güzel sergi: Su Medeniyetinden Yansıyanlar
Hayat
Bir güzel sergi: Su Medeniyetinden Yansıyanlar
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı ve Okçular Vakfı işbirliğiyle hazırlanan, "Su Medeniyetinden Yansıyanlar" sergisi sanatseverlerle buluştu. Seyit Ahmet Bursalı, Selma Kalkan, Sait Abuzeroğlu, Ömer Şen, Cemali Gündoğdu, Yasin Urhan, Hanifi Dursun ve Kamuran Çınar'ın da katkıda bulunduğu sergide yüzden fazla eser yer aldı.
AA
Nedir bu vakıf meselesi?
Nedir bu vakıf meselesi?
Sava Paşa, İslam Hukuku Nazariyatı Hakkında Bir Etüt adlı kitabında (Çev.: Baha Arıkan, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları,İstanbul 2016), İslamiyet’ten Neşet Eden Medeniyetin Vasıfları Hakkında Bazı Mülahazalar’ını zikrederken, şu hususa dikkat çekmektedir:“İslam dünyası içerisinde ‘Dinî’ olmayan bir şey yoktur. Lisan, bir ‘Mevhibe-i Hüda’dır ve lisanı teşkil eden bütün eczayı asliye kula, Hâlik tarafından, ihsan olunmuş bir bahşâyış kıymetini haizdir. Kezalik mevzuatı hukukiye de bir Mevhibe-i Hüda’dır; Vahy’in ânen husûl bulan bir neticesidir. Binaenaleyh İslamiyet’te tahsil ve terbiye, idare, adalet, maliye, vergilerin tevzii, beynelmilel münâsebat, sulh, harp, ticaret, sanayi, sanat, zekât, umumî asayiş, umuru nafia gibi hususlar; dinin içine girmiş bulunmakta, bütün bunlar dinî bir mahiyet arzetmektedirler.”Konuyu dağıtmamak için Osmanlı’nın Batılılaşama devrini parantez içine alarak, Sava Paşa’nın vurguladığı “dinî mahiyetin”, Cumhuriyet devrindeki sekülerleşmeyle birlikte, içinin boşaltıldığını söylemeliyiz.Ancak bu boşaltılma, ne yönden yapılmış olursa olsun, dindarlık esasında gerçekleşmesi mümkün olmadığından, zikredilen hususların hemen tamamında zihniyetin, niyetin ve uygulamanın ikili bir zemine yerleşmesiyle neticelenmiştir.Bu ikili zemin, aynı zamanda yeni istismar zincirini de üretmiştir ki, devlet başta gelmek üzere, onun ilgili kurumları, cemaatler ve kamuyu etkileme gücüne sahip fertler, farklı zaman, durum ve şartlarda, bu istismara bizzat başvurmuşlardır.Gazetemiz yazarlarından Selçuk Türkyılmaz, 27 Ocak 2020 tarihinde, Ivan Illich’in Okulsuz Toplum adlı kitabıyla ilgili düşüncelerinden yola çıkarak yazdığı Okulsuz Toplum, Liberal Yeni Dinî Hareketler ve Vakıf Geleneği başlıklı yazısında, sözü vakıf müessesindeki yozlaşmaya / yıkıma getirerek, “Türk-İslâm geleneğinde almadan vermek vardır. Vakıf geleneği de bunun üzerine kurulmuştur. FETÖ, bu geleneği yıktı. Fakire, fukaraya, yolda kalmışa vermeyi bir kenara bırakıp daima aldılar” cümlesiyle, benim kastettiğim manada, yaygın olan bu istismara işaret etmiştir. Türkyılmaz’ın mezkur yazısını “İslâmî hareketlerin ulaşmak istediği yer burası değildi” diyerek bitirmesi, onun bu konuda asıl söyleyeceklerini henüz söylemediği kanaatini uyandırmakla beraber, beni daha güncel olan diğer bir vakıf olayını genel planda konuşma hususunda cesaretlendirdi.“Cesaretlendirdi” diyorum çünkü, aşağıda işleyeceğim yeni sorunda muhatap karışıklığının ortaya çıkması nedeniyle, kim tarafından, kimin yararına ve neyle suçlandığınızı da bilemez hale getirilerek, sosyal medya lincine tabi tutulmanız an meselesidir.Konu şudur: Yaşadığı maddi sorunlar nedeniyle idaresi, hami üniversite olarak Marmara Üniversitesi’ne bırakılan Şehir Üniversitesi’nin kurucu vakfı olan Bilim ve Sanat Vakfı’na (BİSAV’a) da ilgili kanun gereğince kayyum atanması! İslami bir müessese olan vakıfların, İslam hukukunda emanet, infak ve hibe esasındaki önemi malumdur ve bu terimlere dayalı olarak devlet başkanları, hakimler, vakıf senedinde yer alıp almadığına bakılmaksızın, vakıflarda kamu velayetine tabi olarak, doğrudan gözetleme ve denetleme yetkisine sahiptirler. Dolayısıyla, vakıflara müdahale, sadece bugüne mahsus olmadığı gibi bundan sonra da olabilecektir.Yukarıda zikrettiğim bağlamda, “Bu devlet o devlet değil, o vakıf bu vakıfdeğil” denilerek yapılacak bir itiraz, sadece yaşanan çelişkinin ya da ikili tarzda düşünmenin yeni bir örneği olacaktır.Nitekim, BİSAV’a kayyum atanmasına karşı çıkanlar da, vakıf müessesine hürmetsizlik ve vakfın gayretkeş mütevelli heyetiyle, yöneticilerine haksızlık yapıldığını söyleyerek oluşturdular savunma söylemlerini ki, Mustafa Özel’in “Bilim ve Sanat Vakfı Mütevelli Heyeti adına Kurucu Başkan”ı sıfatıyla yaptığı açıklamada yer alan “Bu keyfi tutum yüzlerce yıllık vakıf geleneğimizde büyük bir tahribata yol açabilecek vahim bir adım; sadece Bilim ve Sanat Vakfı’nı değil ülkemizdeki bütün vakıfları ilgilendiren tehlikeli bir girişimdir” şeklindeki cümlesi de bu söylemi maalesef pekiştirdi.Oysa ki, konu BİSAV’ın vakıf kimliğinin, eğitim hakkını gaspeden 28 Şubat’ın zulüm şartlarında açık üniversite görevini hakkıyla üstlenmesinin, devamında gençlerin talim ve terbiyesine nasıl hizmet ettiğinin, Şehir Üniversitesi’ndeki akademik kadronun ve eğitim kalitesinin sorgulanması değildi ki, söz hürmetsizliğe, hak tanımazlığa, vefasızlığa dayandırılabilsin.Bunun sonuçlarını, bir sonraki yazımızda ele alalım inşallah.
Sanat çocuğu geliştiriyor
Hayat
Sanat çocuğu geliştiriyor
İKSV’nin yeni kültür politikaları raporu “Erken Çocukluktan Gençliğe Sanatla Büyümek” çocukluktan ergenliğe uzanan süreçte sanatın birey üzerindeki etkisi ve gelişimini irdeliyor. Rapora göre, erken yaşta sanatla tanışan, atölye ve etkinliklere katılan çocukların dil ve ifade becerisi gelişiyor.
Yeni Şafak
36'ncı İstanbul Film Festivali başladı
Hayat
36'ncı İstanbul Film Festivali başladı
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 5-15 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek 36'ncı İstanbul Film Festivali'nin açılış töreni yapıldı. İstanbul Film Festivali tarafından her yıl verilen Onur Ödülleri, bu yıl sinemaya yıllar boyu emek vermiş 6 değerli isme verildi.
DHA
Mülteci önyargısı
sanatla kırılabilir
Hayat
Mülteci önyargısı sanatla kırılabilir
İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın yeni raporu “Birlikte Yaşamak: Kültürel Çoğulculuğu Sanat Yoluyla Geliştirmek” mültecilerle birarada yaşama konusunda kültür sanatın rolüne odaklanıyor. Raporu hazırlayan Dr. Feyzi Baban, “Suriyeliler hakkında bilgimiz çok az. Bu da önyargı oluşturuyor. Sanatla birlikte hikayelerine daha rahat ulaşabiliriz” diyor.
Yeni Şafak
Öykülerin diyarı  Balkanlar festivalde
Hayat
Öykülerin diyarı Balkanlar festivalde
İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen İstanbul Film Festivali bu yıl 34. kez, 4-19 Nisan tarihleri arasında gerçekleşiyor. Festival, Kujtim Cashku’nun “Balkanlar öyküler ve öykücülerin diyarıdır” dediği Balkanlar'ın sinemasınının seçkin örneklerini bir araya getiriyor.
Yeni Şafak

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.