Deccal Mehdi’nin negatifidir,  biri gelir de öbürü gelmez mi?
Deccal Mehdi’nin negatifidir, biri gelir de öbürü gelmez mi?
Hiç olmayan şeyin bu kadar sözü edilmez. Demek ki Mehdi de Mehdiler de vardır anlattık, Deccal da Deccallar da vardır, anlatacağız.Deccal kelime olarak aldatıcı demek. Ama her aldatan Deccal olamaz. Deccal farklı ve vasıflı bir aldatıcıdır.Kelime Kurân-ı Kerim’de geçmez ama aldatıcılardan söz edilir. Sahih hadisi şeriflerde ise çokça vardır. Bunlardan anladığımız kadarıyla Deccal Mehdi’ye göre daha kesin ve daha belli bir “kavramdır”. Deccal Mehdi’nin negatifidir ya da mehdi onun zıddıdır diyebi...
Geliyorum diyen felâket: Ülkelerini terk etmek isteyen kuşaklar!
Geliyorum diyen felâket: Ülkelerini terk etmek isteyen kuşaklar!
“Coğrafya kaderdir” derken sadece bir tarihçi olarak değil, bir kültür ve siyaset felsefecisi olarak da konuşuyordu İbn Haldun. Coğrafya kaderdir, sözü geçerliliğini yitirmedi ama kısmen doğru artık. Çünkü “coğrafya’nın sonu”nu yaşıyoruz çağımızda -Paul Virilio’nun yerinde ifadesiyle. Sınırlar ortadan kalktı.Ekonomik sınırlar, kültürel sınırlar ve entelektüel sınırlar buharlaştı, siyasî sınırlarsa aşınmaya başladı.ZİHNÎ İŞGAL VE ÖZGÜRLÜK KÖLELİĞİCoğrafya, dünyaya açılma çabasının önünde aşılması...
İbni Sina dünyada tıbbın kralıdır
Hayat
İbni Sina dünyada tıbbın kralıdır
İslam tarihinin en önemli tıp alimi olan İbn Sina’nın bilimsel görüşleri yerli ve yabancı 15 bilim adamı tarafından yeniden yorumlanarak kitaplaştırıldı. Kitabın editörü Prof. Dr. Kadircan Keskinbora, “İbni Sina dünyada tıp biliminin kralı kabul edilir” diyor.
Yeni Şafak
İbnü’l-Arabî’den seçilmiş sözler
İbnü’l-Arabî’den seçilmiş sözler
Abdülkâhir el-Cürcânî’nin kaydettiği üzere, büyüklerimiz dili şöyle tarif etmişlerdir: “Dil, güzel açıklamanın kendisiyle ortaya çıktığı bir araç; içindekini haber veren bir dış; bilinmeyen hakkında bilgilendiren bir şahit; anlaşmazlığı sona erdiren bir hâkim; çirkini yasaklayan bir vaiz; güzele çağıran bir süsleyici; sevgi eken bir çiftçi; kin biçen bir hasatçı ve kulakların hoşuna giden bir eğlencedir.” İbnü’l-Arabî’nin Fütûhât-ı Mekkiyye’sinden (Ekrem Demirli çevirisiyle) naklettiğimiz seçilm...
İbn Arabî’nin de bir 'Mehdi'si var
İbn Arabî’nin de bir 'Mehdi'si var
Mehdi meselesine bağlı olduğu için Deccal konusunu yazmayı düşünüyorum. Ama önemine binaen önce mehdi ile ilgili söylediklerimizin bir özetini, eksik bıraktığımız bazı önemli notları ve arkasından İbn Arabî’nin bu konudaki görüşünü vermek istiyorum. Ta ki mesele daha iyi anlaşılmış olsun.Demiştik ki, Mehdi anlayışında Sünnilik Şia’dan büyük ölçüde etkilenmiştir. Ancak mehdiden söz eden hadislerin çoğu uydurma ya da zayıf olsa bile sahih olanları da vardır. O halde mehdiyi bütünüyle inkâr etmek d...
Mehdi gelmiştir, emin olabilirsiniz
Mehdi gelmiştir, emin olabilirsiniz
Mehdi meselesi bizi neden bu kadar meşgul ediyor? Çünkü insanlar onu mesele ediniyor, konuşuyor, yanılıyor ve yanıltıyorlar. O halde fikrimizin ve zikrimizin durulması gerekir.Uzun yıllardır mehdiliğe dair yazılmış ne bulursam toplar ne görürsem okurum. Vardığım sonucu sizinle paylaşacağım. Tabii ki bizim de hata etme riskimiz var. Bu sebeple bizim gibi düşünmeyenleri dalaletle suçlamıyoruz. Söyleyeceklerimiz doğruysa Allah’tan, yanlışsa bizim taksirimizdendir. Allah doğruyu ilham buyursun.Kelim...
Fitne/fiten hadislerini nasıl anlayacağız?
Fitne/fiten hadislerini nasıl anlayacağız?
Gayb ile ilgili meselelerde sağlam bilgiye sahip olmamızın birinci önemli sebebini söylemiştik. İkinci önemli sebebi de şudur: Bunlar hakkında doğru bilgiye sahip olmayan müslümanların bu konularda nereden geldiği belli olmayan haberlerle sıradan insanları saptırıp akidelerini bozması ve onları birbirilerine düşürmesi mümkündür, bu hep olagelmiştir ve olmaktadır. İşte bunun için imanın taklitle, yani kulaktan dolma bilgilerle olamayacağı söylenir. Tarih boyunca müslümanların en çok böyle gayb ve...
Gayb âlemi ile ilgili meselelerde  tavrımız ne olmalı?
Gayb âlemi ile ilgili meselelerde tavrımız ne olmalı?
Bu başlık altında birkaç yazı ile pek çok Müslümanın kafasını karıştıran gayb haberleri, mehdi, Hz. İsa’nın (sa) nüzulü, deccal, fiten (fitne’nin çoğulu) ve melahim (savaşlar ve hercü-merc anlamındaki melhame’nin çoğulu) gibi konularla ilgili haberler hakkında asgari bilmemiz gerekenleri anlamaya çalışacağız. Yazacaklarımız uzun okumalar sonunda söyleyeceğimiz sözler olsa da vereceğimiz bilgiler yine muhtemelen en son ve tartışılmaz bilgiler olmayacaktır. Ama biz şimdilik böyle anladık, anlamaya...

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.