İncirlik'te lojistik hareketliliği
Gündem
İncirlik'te lojistik hareketliliği
İncirlik Hava Üssü'nün IŞİD ile mücadele edecek koalisyon uçaklarının kullanımına açılması ve ABD 480. Filosu'nun üsse kaydırılacağının dünya medyasında yer bulmasının ardından, İncirlik'te kargo uçağı yoğunluğu yaşanıyor.
IHA
Lojistik performans karnesi
Lojistik performans karnesi
Lojistik, malların fiziksel hareketlerini ve sınır ötesi ticaretini destekleyen bir hizmet ağıdır. Bu kapsamda lojistik küresel çapta düşünüldüğünde “fiziksel internet” olarak da adlandırılmaktadır.Video: Lojistik performans karnesiDepolama, aracılık, ekspres teslimat ve terminaller gibi kritik altyapı hizmetleri de dahil olmak üzere, ulaşımın ötesinde bir dizi aktiviteyi de kapsamaktadır.Lojistiğin rolü ve öneminin son yıllarda arttığı da bilinmekte.**Lojistik ağının gelişmesi ticari maliyetleri azaltmakta, ekonomik büyüme ve entegrasyona önemli katkı sağlamaktadır. Bu durumun bilincinde olan ülkeler lojistik hizmetini geleneksel anlayışın ötesine taşıyacak politikalar geliştirmeye çoktan başlamışlar bile.Ülkelerin lojistik zincirleri ile ne kadar bağlantılı olduğu “lojistik performans endeksi” (LPI) ile ölçülmektedir.Bu endeks aynı zamanda ülkelerin lojistik karnesi olarak da nitelendirilebilir. Söz konusu endeks 108 ülke kapsamında 869 lojistik uzmanına cevaplandırılan bir anketle belirlenmektedir.**Lojistik performansı endeksi oluşturulurken 6 önemli kriter üzerinde durulmaktadır. Bunlar; gümrükleme işlemleri verimliliği, ticaret ve taşımacılık altyapısının kalitesi, sevkiyat fiyatlarının rekabetçiliği, lojistik hizmetlerinde yetkinlik ve kalite, gönderilerin takip ve izlenmesine erişim, gönderilerin planlanan veya beklenen teslim süresi içinde alıcılara ulaşma sıklığı.**Türkiye, lojistik performans endeksinde 2007 yılında 34. sıradan iken 2012 yılında 27. sıraya gelerek süreçteki en iyi konumuna ulaşmıştır.2012 yılından sonra ise işler tersine dönmeye başlamış ve 2018 yılına gelindiğinde 27. sıradan 20 basamak gerileyerek 47. sıraya gelmiştir.20 basamak birden gerilemede en önemli etken gümrük işlemleri verimliliği ve rekabetçi fiyatlar kriterlerindeki yüksek düşüştür. Ayrıca 6 kriterin tamamında skorlarımız düşmüştür.**Son 5 yıllık süreçte gerçekleşen 20 basamak gerilemeyi yalnızca lojistik performans endeksi hesaplanmasında kullanılan kriterlere bağlamak da çok doğru değil.Zira söz konusu kriterlerin skorları incelendiğinde, 2007 yılındaki ortalamalardan daha kötü olmamasına rağmen çok daha geride kalındığı görülmektedir.Türkiye’nin lojistik bakımından 2007 yılından daha kötü sıralara iten bir diğer önemli faktör ise yarış halinde olduğumuz ülkelerin lojistik alanında son yıllarda yaptıkları atılım ve kurmuş oldukları özel organizasyonlardır.Yani ülkemizin uluslararası ticarette daha başarılı bir konuma gelmesi için performans skorunu korumak yetmemekte daha yüksek seviyelere taşımak gerekmektedir.**Lojistik Performans Endeksi göstermektedir ki Türkiye’nin problemlerinin başında yoğun ve kısıtlayıcı sınır denetimleri gelmektedir. Ayrıca, komşu ülkelerle ortak ve tek gümrük kontrolü oluşturulmamış olması maliyetleri önemli ölçüde artırmaktadır.Gümrük süreçlerinin basitleştirilmesi, otomasyonu, taşımacılık, lojistik vd. şirketler ile entegrasyonun sağlanması ve sınır kapılarının modernizasyonu söz konusu problemleri bir nebze azaltabilecektir.**Ülkemizde rekabetçi fiyatlara kavuşulamaması ise genellikle enerji maliyetlerindeki artıştan kaynaklanmaktadır.Lojistik hizmetlerinde personel ve yönetici eksikliği de en önemli problemlerden bir diğeri. Bu bağlamda lojistik alanıyla ilgili daha fazla eğitime (üniversiteler vb.) yer verilmesi hizmetlerin kalitesini ve ulaşılabilirliğini arttıracaktır.Yine yeni teknoloji kullanma ve dijitalleşmeye geçiş sektör performansı için hayati önem taşımaktadır.İhraç mallarının dünya ile rekabeti için de lojistik son derece önemlidir.Türkiye’de turizmden sonra cari açığı kapatmada en önemli gelir kalemi olan lojistiğin (13-15 milyar dolar) sürdürülebilir yapıya kavuşturulması için tarafların (kamu-özel) beklentilerine cevap verecek yasal ve kurumsal düzenlemelere de ihtiyaç vardır diyerek bitirelim.
Türk lojistik pazarı, 2030 yılında bir trilyon dolara koşabilir
Ekonomi
Türk lojistik pazarı, 2030 yılında bir trilyon dolara koşabilir
Dünya lojistik pazarı, 2020 başı itibariyle 5 trilyon doların üzerine çıktı. 2030 yılında ise 20 trilyon doları geçmesi bekleniyor. Asya ve Avrupa’nın geçiş güzergahında olan Türkiye, coğrafi konumunun yanı sıra, Çin’in Bir Kuşak bir Yol Projesi’nin de en kritik köprülerinden birisinin üzerinde otuyor. Türkiye’den 67 ülkeye sadece 4 saatlik uçuşla ulaşılabiliyor. Türkiye, aynı zamanda dünyanın en büyük ithalatçısı pozisyonunda olan nitelikli Avrupa pazarının da yanı başında yer alıyor.
Yeni Şafak
İngiltere’de şoför krizi: Hükümet büyüyen krizi yönetmekte zorlanıyor
Dünya
İngiltere’de şoför krizi: Hükümet büyüyen krizi yönetmekte zorlanıyor
İngiltere'de tır ve kamyon şoförü eksikliğinden kaynaklanan tedarik sorunları kısa zamanda süpermarketlerde rafların boş kalmasına, şirketlerin tedarik zincirlerinin aksamasına ve akaryakıt istasyonlarının kapanmasına neden olurken, İngiliz hükümeti giderek büyüyen krizi yönetmekte zorlanıyor. Ulusal İstatistik Ofisi’nin verilerine göre, İngiltere’de 2020'nin başında 37 bin olan AB vatandaşı tır ve kamyon şoförü aktif olarak hizmet verirken, bu sayı şu anda 24 bin 350’e gerilemiş durumda. İngiltere’de uzmanlar, ülkede nakliye şoförlerinin toplam sayısının hali hazırda ihtiyaç duyulanın yaklaşık 100 bin altında olduğunu belirtiyor.
AA
Diyarbakır 'lojistik merkezi' oluyor
Ekonomi
Diyarbakır 'lojistik merkezi' oluyor
MÜSİAD Lojistik Kurulu Diyarbakır’da ‘Yeni Türkiye, Güçlü Lojistik’ temalı bir zirvesi gerçekleştirildi. Zirvede; Ortadoğu bölgesine yakınlığı ile öne çıkan Diyarbakır’a 'lojistik köy' kurulması planlanıyor.
Yeni Şafak
İstanbul Esenyurt'ta lojistik firmasında yangın söndürüldü
Gündem
İstanbul Esenyurt'ta lojistik firmasında yangın söndürüldü
İstanbul Esenyurt'ta bir lojistik firmasında yangın çıktı. İstanbul Valiliği, Esenyurt’ta lojistik deposunda çıkan yangının söndürüldüğünü, soğutma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.
AA
Karantina günlerinin gizli kahramanları!
Yaşar Süngü
Karantina günlerinin gizli kahramanları!
Dünyanın her yerine her türlü ürünün satıldığı ve alındığı bir dönemde salgının herkesi eve hapsetmesi lojistiğin geleceğin sektörü ve mesleği olacağını gösterdi.Salgın günlerinde herkes hayatını eve sığdırırken, lojistikçiler gıdadan sağlık malzemelerine kadar birçok ürünü taşıyarak karantina günlerinin gizli kahramanları oldular.**Yeni koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle hayatımızda birçok şey değişti ve dönüştü.İşimizi, okulumuzu, hayatımızı evde sığdırsak da sağlık, güvenlik ve lojistik hizmetleri devam etti.Yurt içinde ve yurt dışında taşımacılık ve lojistik hizmetleri verenler, salgın döneminde sokağa çıkma yasağından muaf tutuldular.Hükümetler tarafından da ‘temel hizmetler’ içinde değerlendirilen lojistik hizmetleri, her ne koşul altında olursa olsun dünyada ve Türkiye’de kesintisiz sürdü.Özellikle gıda ürünlerinin ve maske, siperlik vb. kişisel korunma ekipmanlarının dağıtımında kritik rol oynayan lojistik sektörü salgın döneminde en yoğun mesai harcayan sektör oldu.İnsanların daha fazla evde kaldığı salgın döneminde e-ticarette de artış gözlemlendi ve bu da yeni iş modellerinin doğmasını tetikledi.**“Lojistik öyle bir meslek ki; dün vardı, bugün var ve gelecekte de var olacak. Gelişecek, değişecek, dönüşecek ancak hep bir şekilde var olmaya devam edecek. Lojistik; iyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta her daim tüm insanların gereksinimlerini karşılamak üzere çalışan, dinamik bir sektör olarak büyümeye devam edecek. Böyle bir sektörün içerisinde yer almak geleceğe yatırım değil midir?”Beykoz Üniversitesi Lojistik Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ezgi Uzel Aydınocak’ın söyledikleri bu sözler, meslek seçiminde kararsız kalan, mezun olduğunda kolay iş bulmak isteyen, bu alanda yetenekli olduğunu düşünen, maddi ve manevi alanda doyum sağlayabileceğine inanan gençlere fikir verebilir!Lojistiğin varsa satarsınTürkiye, taşımacılık sektöründeki yaklaşık 18 milyar dolar cirosuyla dünyada ilk 20 ülke arasında yer alıyor.Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi haklı bir şekilde diyor ki; Dünyanın en iyi ürününü de yapsanız eğer profesyonel bir servis ağınız yoksa ürününüzü satamazsınız.Zaten hali hazırda Türk Ticaret Merkezleri (TTM) ürünlerin tanıtılması, depolanması, lojistik ve finansal olarak hizmet vermek ve pazara girişlerini kolaylaştırmak için 7 ülkede faaliyet gösteriyor.TTM’ler ABD, İngiltere, Almanya, İtalya, Rusya, Kenya, BAE’de konumlanmış durumda.En son Dubai’de Ticaret Bakanlığı desteğiyle mobilya sektörüne yönelik bir TTM kuruldu.**ABD ve Çin gibi ülkelerin ekonomilerini desteklemek için aldığı korumacılık önlemlerinin salgınla birlikte daha da artış gösterdiği bu dönemde lojistik sektöründe her yaşanan gelişme ihracatçıların ve hedef ülkelerle ikili ticaretin lehine olacak.Bu süreçte neye ihtiyacımız var?Türkiye’nin dünya geneline hizmet sunan bir e-ticaret merkezi haline gelmesi yolundaki süreci hızlandıracak lojistik merkezlerine ve e-ticarette iş birliklerine. Bunun için ne yapılmalı?Yeni nesil ticaret köprüleri oluşturulmalı.Ticaret Bakanlığı İhracatçı Birlikleri ve lojistik sektörüyle bir araya gelmeli, hedef pazarlara erişimi kolaylaştıracak, var olan pazarların büyümesini sağlayacak lojistik merkezleri bir an önce hayata geçirilmeli.Lojstik merkezleri bize ne tür kazanç getirecek?Tedarik üsleri, e-ihracatta hızlı teslimat ve iade maliyetlerinin azaltılmasında büyük rol oynayacak.**Eskiden müşteri çok, mal azdı o yüzden alıcı satıcının ayağına giderdi.Şimdi mal çok hem de aşırı çok, alıcı ise az ve gelir bozukluğuyla da gittikçe azalıyor.Artık satıcı müşterinin ayağına gitmek ve alıcının gelir durumuna göre mal üretmek zorunda.Devir, ürünü müşteriye en kolay ve en hızlı ulaştırma devri.Bunun yolu da bugün e-ticaretten ve lojistik sektöründen geçiyor.**Dijital teknoloji, ticaret modellerini çok hızlı değiştiriyor değiştirmeli de.Çünkü değişim kaçınılmazdır.Normal olan değişime ayak uydurmaktır.Ancak pergelin diğer ayağı hiç değişmemelidir; O da dürüstlüktür…
TSK'den Suriye'deki gözlem noktalarına lojistik destek
Dünya
TSK'den Suriye'deki gözlem noktalarına lojistik destek
TSK, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki gözlem noktalarına lojistik destek amaçlı konvoy gönderdi. Çok sayıda tank, zırhlı personel taşıyıcı, ağır silah ve personelden oluşan askeri konvoy, iki gün önce rejim güçlerince hedef alınan 10 nolu gözlem noktasına gönderildi.
AA

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.