Osmanlı medeniyetinden tablolar  ​
Osmanlı medeniyetinden tablolar ​
Muallim Cevdet, bu sıfatın hakkını tam anlamıyla veren Milli Eğitim camiasının önemli isimlerinden biridir. Gerek İstanbul’da, gerek Bakü’de yetiştirdiği talebeleri onun nasıl bir muallim olduğunu her zaman, her yerde itiraf ediyorlar. Merhumun yegâne mesleği muallimlik değildi, o aynı zamanda müellif, muharrir ve müverrih gibi unvanlar da taşıyordu. Bugün böyle güzel kelimelerle yazılarını ve konuşmalarını süsleyenlerin sayısı -maalesef- azaldı. Eskiler kitap yazanlara müellif, gazete ve dergi ...
Medenî hâller…
Medenî hâller…
Medeniyet kavramının çok abartılı bir örüntü olarak kullanıldığına şâhit olmuşumdur. Bunu Batı’ya atfederek “uygarlık” olarak kullanan sol ; Doğu’ya atfederek “medeniyet” olarak kullanan sağ da yapar. Her iki kullanımın da seçmeci yakınlıklarla devşirilmiş ve çok sağlam ve kapsayıcı olduğuna inanılan târihsel-olgusal destekleri de vardır. Ama tartışmalar daha çok, uygarlık kavramının medeniyet kavramına; medeniyet kavramının ise uygarlık kavramına koyduğu ağır ve yargılayıcı rezervlerle ah...
Ramazan Medeniyeti-7: Oruç insanı tutar ve putları kırar
Ramazan Medeniyeti-7: Oruç insanı tutar ve putları kırar
İbadet, kişinin varlık sebebi ve varoluş şartıdır.Ubûdiyetin / kulluğun harekete geçmesi yani: Dikey eksen ve yatay eksen. Mekke süreci ve Medine süreci. Enfüs ve âfak’ta aynı ânda yolculuk...Bütün ibadetler, bu iki ekseni harekete geçirerek kişiyi kirlerden arındırır, temizler, kendine getirir:Namaz insanı, Hacc hayatı, Zekât maddeyi, Oruç ruhu kirlerden arındırır, temizler.KULLUK’LA, PUTLARI REDDEDER VE ÖZGÜRLEŞİR İNSAN...Her ibadet gibi oruç da bir kulluktur (ubûdiyet); insanın kul olduğunu h...
Ramazan Medeniyeti-6: Bütünleştirici hakikat şuuru ve şiiri
Ramazan Medeniyeti-6: Bütünleştirici hakikat şuuru ve şiiri
Ramazan, İslâm medeniyetinin, aynı ânda hem özünü ve şuurunu, hem de söz’ünü ve şiirini sunar bize.İslâm medeniyeti, tek şuur ve şiir medeniyetidir: Çünkü İslâm, İlâhî Söz’e ve Nebevî Şuur’a dayanan tek dindir: İlâhî Söz’le ve Nebevî Şuur’la insanı ve bütün mevcûdâtı buluşturan, İlâhî Söz’ün ve Nebevî Şuur’un bütün koordinatlarını insanın önüne ve şuuruna açan çok katmanlı, herkese açık ve herkese kucak açan medeniyettir.Aslında İslâm, tek medeniyettir: Diğer uygarlık veya sivilizasyon tecrübele...
Ramazan Medeniyeti-5: Ramazan’ın beyaz atları ve okları
Ramazan Medeniyeti-5: Ramazan’ın beyaz atları ve okları
Önceki yazılarda Ramazan’ın “benzersizliğini” mercek altına almış ve çeşitli yönleriyle göstermeye çalışmıştım bunu. Bu yazıdaysa, bu kez “orucun benzersizliğini” tattırmak istiyorum sizlere...Kutlu Kitabımız’da “Ramazan” ya da “Ramazan orucu” gibi isimlendirmeler yapılmaz. Oruç âyetinde doğrudan “Ramazan ayı / şehr-i Ramazan” nitelemesi yapılır. Bunun başlıca sebebi, Ramazan’ın İslâm’ın özü, özeti ve özetlendiği bir bilme, bulma ve olma yolculuğu olması, bunun iklimini sunmasıdır.RAHMAN, RAHMET...
Ramazan Medeniyeti-3: Hüznün diriltici sesleri ve renkleri
Ramazan Medeniyeti-3: Hüznün diriltici sesleri ve renkleri
Hüzünlü bir Ramazan geçiriyoruz bütün dünya ölçeğinde. Ne olduğunu anlayamadığımız (!) koronavirüs felâketinin dünyayı korona hapishanesi dönüştürmesi, Ramazan’ın belki de tarihte hiç olmadığı kadar buruk ve hüzünlü geçmesine yol açıyor.Doğrusu, bir Müslüman olarak koronayla üretilen psikolojik yıkıma değil ilâhî kudrete teslim olalım ve bu kez Ramazan’ı kendimizi tezkiye ve nefsimizi tasfiye sürecinde gerçek bir imkân olarak görmeye çalışalım, diyorum. Müslüman direncini, metanetini kuşanalım, ...
Bize göre bir din arayışı
Bize göre bir din arayışı
Kendine göre bir din, kendi ihtiyaçlarını karşılayacak bir din, kendini değiştirmeden kendi amaçlarına hizmet edecek bir din, kendi rutinimizi etkilemeyecek ama rutinimize ayak uyduracak bir din, huzurumuzu hiç bozmayacak, bizi rahatsız etmeyecek aksine bizi rahatlatacak bir din arayışı, bizi hiç korkutup uyarmayacak ama sürekli sevindirip müjdeleyecek bir din arayışı insanın hangi motivasyonuyla ilgilidir?Çok hızlı bir cevaba tamah edip bunu tanrıya hükmetme arzusunun bir tezahürü gibi mi görel...
Ramazan medeniyeti-2: Alelade’den fevkalade’ye bir fetih ve bütünleşme şiiri
Ramazan medeniyeti-2: Alelade’den fevkalade’ye bir fetih ve bütünleşme şiiri
Medeniyet, hayata bütüncül bakıştır.Hayatı hakikatin ışığında bir bütün olarak kavrayış ve yaşayış.Bizde bir medeniyet fikri yok.Medeniyet’ten anladığımız şey, yalnızca sivilizasyon dolayısıyla Batı uygarlığı.Bu, gerçekten büyük bir entelektüel körleşme ve zihnî köleleşme. Komediye dönüşen ürpertici bir trajedi!Özlü bir şekilde şöyle formüle ermek gerekirse: Mekke + Medine = Medeniyet’tir.İslâm’ın bütün ibadetleri, sanat türleri, ilimleri, hayat dünyası bu formülü hem yansıtır hem de yansıtıcısı...

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.