Milli Emlak Dairesi Başkanlığı İstanbul'da 29 aracı ihale ile satıyor
Ekonomi
Milli Emlak Dairesi Başkanlığı İstanbul'da 29 aracı ihale ile satıyor
Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, İstanbul'da 29 aracı ihale ile satılacağını duyurdu. Müdürlük, ihalenin 26 Nisan'da açık ihale teklif usulü olacağını bildirdi.
Yeni Şafak
2020 yılında kiralanan lüks lojmanlarda oturanlar ne kadar kira ödeyecek?
2020 yılında kiralanan lüks lojmanlarda oturanlar ne kadar kira ödeyecek?
Daha önce bu köşeden lojmanlarla ilgili sıkıntıları sıraladık ama kimseden ses çıkmadı. Birçok kamu görevlisi evi olduğu halde lojmana müracaat etmekte ve lojman çıkınca da evini kiraya vermektedir. Kimisi de kurumunun var olan lojmanını beğenmediği için lojman kiralattırmaktadır. Düşük ücretli memurlara böyle imkânlar sunulmadığı için yüksek ücretli memura verilen kiralık lojmanlar veya görev tahsisli lojmanlar bir nevi örtülü yardım yerine geçmektedir. Bu yardım özellikle de görev tahsisli lojmanlarda oturma hakkı olanlar için çantada kekliktir.Bu açıklamalardan sonra 397 No’lu Milli Emlak Genel Tebliği’ne göre 2020 yılı için 220 metrekarelik bir lojman için bir kamu görevlisinin ödeyeceği kira bedelini şu şekilde hesaplayabiliriz; 120 (lojman büyüklüğü ne kadar olursa olsun 120 metrekare üzerinden hesaplanır) *5,53 = 663,6 TL. Bu tutardan % 30 indirim yapılmakta olup indirim tutarı ise 663,6 * 30/100= 199 TL. Ödenecek lojman kira tutarı ise; 464,6 TL’dir.Özellikle birçok üst düzey kamu görevlisine yüksek rakamlarla lojman kiralaması yapılmakta ve bu tutarlar 6 bin TL’ye kadar çıkabilmektedir. Lojman kira bedeli ne kadar yüksek olursa olsun kamu görevlisinin ödeyeceği azami lojman kira tutarı 464,6 TL’dir. Nasıl, belirlenen lojman kira tutarı oldukça yüksek bir rakam değil mi?2020 yılında bölge farkı maaşta ne kadar ilave ödeme sağlar?Unvanları aynı olsa da bazı personelin maaşları diğerlerinden daha fazla olabilmektedir. Memurların çalıştıkları bölgelere, unvanlara, okullara veya çalıştıkları projelere göre maaşlarında değişiklik olabilmektedir. Özellikle Teknik Hizmetler Sınıfı’nda görev yapan personel ile Sağlık Hizmetleri Sınıfı’nda görev yapan personelin maaşlarında Kalkınmada Öncelikli Bölgelere göre ödenen ek tazminat nedeniyle önemli tutarda fark sağlanmaktadır.Ek tazminatların hangi unvanlı personele ve en yüksek devlet memuru maaşının yüzde kaçı oranında ödeneceği yan ödeme kararnamesinde tespit edilmiştir. Yan ödeme kararnamesinin ekinde yer alan Kalkınmada Öncelikli Yörelerin dereceleri 7 bölgeye ayrılmıştır ve tazminatlar bölgelere göre farklılık oluşturmaktadır.Buna göre; Sağlık Hizmetleri Sınıfı’nda görev yapan uzman tabiplere 7. Bölge için ödenen ek tazminat 9500* 0,146074* % 90 = 1.248,93 TL, pratisyen tabiplere ise 9500*0,146074 *% 50 = 693,85 TL tutarındadır. Bu tutardan 5434 sayılı Kanun’a tabi olanlar için (15.10.2008 tarihinden önce memuriyete girenler için) sadece damga vergisi kesilecek, bu tarihten sonra girenler içinse hem % 14 oranında emekli kesintisi hem de damga vergisi kesilecektir.Veteriner hekimlere 7. Bölge için ödenen ek tazminat ise 9500*0,146074 * % 70 = 971 TL tutarındadır. Yine Teknik Hizmetler Sınıfı’nda görev yapan mühendislere 7. Bölge için ödenen ek tazminat ise 9500* 0,146074 * % 35= 485,69 TL tutarındadır. Bu hizmet sınıfında çalışanlara ödenecek azami ek ödeme tutarı ek yüksek devlet memuru maaşının % 70’i oranında olup, bu tutar 9500* 0,146074 * % 70 = 971 TL’dir. Ek tazminat ödemesinde en düşük tazminat 1. Bölge için en yüksek tazminat ise 7. Bölge için belirlenmiştir. Yani bölge derecesi yükseldikçe ödenen ek tazminat oranı da yükselmektedir. Benzer ödemelerin niçin başka hizmet sınıfları için belirlenmediği sorusunun sorulması gerekmektedir. Özellikle öğretmenler için. Ümit ederiz ki bu soruyu soranlar çıkar.2020 yılında en yüksek devlet memuru aylığı ne kadar oldu?Daha önce Başbakanlık Müsteşarı için kullanılan En Yüksek Devlet Memuru ifadesi şimdi Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı için kullanılmaktadır.Buna ödenen gösterge ve ek gösterge tutarı olan 1500+8000 rakamı toplamının memur maaş katsayısı ile çarpımından oluşan tutara ise En Yüksek Devlet Memuru Aylığı ifadesi kullanılmaktadır. Buna göre 2020 yılında 9500 * 0,146074 = 1.387,7 TL’dir.2020 yılında kıdem tazminatının yıllık tavanı ne kadar oldu?Kıdem tazminatı tavanının hesabında Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı’na yapılan emekli ikramiyesi esas alınmaktadır. Bu çerçevede, maaş hesaplamasında esas alınan verilerde değişiklik olduğunda kıdem tazminatı tavanı da değişmektedir.Buna göre, 01/01/2020-30/06/2020 döneminde geçerli olmak üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 154’üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,146074), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (2,286446), iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,046325) olarak belirlenmiştir.Kıdem tazminatı tavanının hesabında Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı'na yapılan emekli ikramiyesinin esas alınmakta olduğu dikkate alındığında, kıdem tazminatı hesabının tavanını hesaplayacak olursak;Devlet memurlarına bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesinin hesabında aşağıda belirtilen ödemelerin toplamı esas alınmaktadır:1. Aylık Gösterge x Aylık Katsayısı2. Ek Gösterge x Aylık Katsayısı3. Kıdem Aylığı Toplam Göstergesi x Aylık Katsayısı4. Taban Aylık Göstergesi x Taban Aylık Katsayısı5. (Aylık Gösterge + Ek Gösterge) x Aylık Katsayısı x % 215 (En yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) brüt tutarının her devlet memurunun kendi ek göstergesine göre farklılık gösteren oranına tekabül eden miktar)Yukarıdaki açıklama çerçevede, en yüksek devlet memuru olan Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanına bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesi 01.01.2020-30.06.2020 tarihleri için 6.730,72 TL ödenecektir.Kıdem tazminatı tavanı üzerinde ödeme yapılabilir mi?Her ne kadar kıdem tazminatı tavanı belirlenmiş olsa da bu tutarın üzerinde ödeme yapılması mümkündür. Kıdem tazminatı tavanı üzerinde hesaplama yapılması ve ödenmesi halinde 1475 ve 4857 sayılı İş Kanunu yönünden ceza uygulanması söz konusu değildir. Ancak, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun, 25’inci maddesinde 1475 sayılı Kanun'a göre ödenen kıdem tazminatının vergiden müstesna tutulduğu belirtildiği için, tavanı aşarak kıdem tazminatı ödenmesi halinde, tavanı aşan kısım gelir vergisine tabi olacaktır. Halbuki tavandan yapılan ödemelerden sadece damga vergisi kesilmektedir.
Arazi hayali kabusa döndü
Gündem
Arazi hayali kabusa döndü
Emekli öğretmen İsmail E.’nin İzmir’de arazi sahibi olma hayali kabusa döndü. Hazine’den arazi kiralama vaadinde bulunan bir çetenin ağına düşen İsmail E., şebeke üyelerine 1,5 milyon lira kaptırdı. Çetenin İsmail E. gibi 14 kişiyi milyonlarca lira dolandırdığı ortaya çıktı.
Yeni Şafak
Milli Emlak'tan İstanbul'da arsa satış ihalesi
Ekonomi
Milli Emlak'tan İstanbul'da arsa satış ihalesi
İstanbul Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından 44 adet taşınmaz satışa sunuldu.
Yeni Şafak
İşte Caferağa'daki sözde Sanat Merkezi
Gündem
İşte Caferağa'daki sözde Sanat Merkezi
Gezi Eylemleri'nden sonra Caferağa Dayanışması tarafından işgal edilen Milli Emlak'a ait 3 katlı bina dün tahliye edildi. Sözde 'Sanat Evi' olarak kullanılan binaya ait görüntülerde binanın, harabeye döndüğü ve adeta bir çöp evi andırdığı görüldü.
Yeni Şafak
2B’de 4 milyarlık beklenti
Ekonomi
2B’de 4 milyarlık beklenti
Hazine taşınmazları, kurumlararası entegrasyonla yakın takibe alındı. Bu sayede tahakkuk ve tahsilat da arttı. 2B arazileri için sadece 2016 Ocak’ta 771 bin kişi satın alma başvurusu yaparken, bugüne kadar toplam 4 milyar lira değerinde tahsis yapıldı.
Yeni Şafak
Devletin gayrimenkul varlığı artıyor
Ekonomi
Devletin gayrimenkul varlığı artıyor
Hazine adına tescilli taşınmazların yüzölçümü son 5 yılda yaklaşık yüzde 20 artarak, 229 milyar 709 milyon metrekareye yükseldi. Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü verilerine göre, 2014 yılı sonu itibarıyla Hazine adına tescil edilmiş 166 b
Yeni Şafak
OHAL kapsamında kapatılan kurumlara ne olacak?
Ekonomi
OHAL kapsamında kapatılan kurumlara ne olacak?
Kapatılan kurum ve kuruluşların mülkiyetindeki binalardaki taşınırlar, güvenlik önlemleri alınarak aynen muhafaza edilecek. Kiralama suretiyle kullanılan binalardaki taşınırlar, öncelikle ilgili ve ihtiyacı olan kamu kurum veya kuruluşuna devredilebilecek.
AA

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.