Afrika’yla on yılda 186 milyar dolarlık ticaret
Ekonomi
Afrika’yla on yılda 186 milyar dolarlık ticaret
Türkiye’nin Afrika kıtasındaki ihracat hacminin her geçen gün büyüdüğünü söyleyen ULUSKON Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, 2010-2019 döneminde Türkiye ile Afrika kıtası ülkeleri arasında 186,5 milyar dolarlık ticaret yapıldığını belirtti.
Yeni Şafak
Bu kazanın eşiğinden dönseydiniz suçlu sürücüye tavrınız nasıl olurdu?
Dünya
Bu kazanın eşiğinden dönseydiniz suçlu sürücüye tavrınız nasıl olurdu?
Yola kontrolsüz çıkan otomobili son anda fark eden motosiklet sürücüsü, ani bir manevrayla feci kazadan kıl payı kurtuluyor. Sonrasında yaşanan, ülkemizde rastlanması pek mümkün olmayan görüntüler sosyal medyada paylaşım rekorları kırıyor.
Diğer
Nezaket, zarafet, nezahet üzerine…
Nezaket, zarafet, nezahet üzerine…
İletişimde şu üçlemelere hep takılmışımdır… Mesela üç C: Consumer (Tüketici), Costumer (Müşteri) – Client (Özel Müşteri)… Bir başka üç C: Creativity (Yaratıcılık), Consistency (Tutarlılık), Continuity (Süreklilik)… Üç H’yi de unutmamak gerekir: Hazır, Hızır, Huzur… (Hazırlığı doğru dürüst yaparsan Hızır gelir; Hızır gelirse de Huzura kavuşursun)… Üç İ de var: İstişare, İkna, İttifak… Her projenin Öncesi, Sırası, Sonrası, bir başka üçleme olarak ele alınabilir… Her tür klâsik metindeki standart akış: Giriş, Gelişme ve Sonuç…Video: Nezaket, zarafet, nezahet üzerine…İlişki ve iletişim yönetiminde bir başka üçleme var ki, özellikle sözlü ve görsel iletişimde bunlardan bir tanesinde tökezlediğiniz zaman ‘başınız belada’ demektir. Kavramların daha iyi anlaşılması için hem isim hem de sıfat boyutunda kökenleriyle birlikte ele alınmasında yarar var.1. Kavram: Nezaket… Farsça sözcükten Arapça gramer kuralına göre türetilmiş Türkçe bir türevdir. Naziklik, zariflik, incelik, terbiye (edep), ehemmiyet anlamlarını taşır. Sıfat hâli: Nazik…Nezaket, bilindiği üzere, öğrenilebilen bir haslettir.2. Kavram: Zarafet… Arapça kökenli, incelik anlamına gelir… Davranış, söyleyiş, giyim ve kuşam inceliğini kapsar. “Bu zarâfeti bana aşk îlân edecek bir erkekte de göremezdim” (Ahmed Midhat Efendi). “Fârisî’ye, Arabî’ye âşinâ, ruh ve lisan zarâfetine sâhip…” (Rûşen E. Ünaydın). “Türkiye’de deryâ gibi şarap içtiğini zarâfetle îmâ ediyor” (Yahyâ Kemal).Hal ve tavırdaki güzel görünüş, hareketlerdeki âhenktar güzellik, incelik: “Zekâsı, inceliği, zarâfeti, nüktedanlığı ve bilhassa mûsikî kültürü ile bir anda alâkayı üstünde toplayan müstesnâ bir kimseydi” (Sâmiha Ayverdi). Sıfat hâli: Zarif…Zarafet de nezaket gibi -biraz daha zor olmasına rağmen- sonradan edinilebilen hasletlerden biridir.3. Kavram: Nezahet… Arapça kökenli kelime, ahlâk temizliği, temizlik, saflık anlamına gelir… “Nezâhet-i vicdan.” “Nezâhet-i his.” “O sofrada bir Türk âilesinin nezâhet ve mahremiyetini mütemâdiyen hatırladım” (Ahmet Hâşim). “Bu hareketler ile aşkın nezâhetine hakāret ediyorlar ki bunu affedemiyorum” (Aka Gündüz). “Bâzan en iptidâî nezâhet ve nezâket kāidelerini bile ayak altına alıyoruz” (Reşat N. Güntekin). Sıfat hâli: Nezih…Nezahet, bilindiği ya da tahmin edilebileceği üzere sonradan pek kolay edinilebilen bir haslet değildir. Kültürden çok değerlerle ilgilidir. Daha çok birinci derecedeki çevreden aktarımla elde edinilen bir karakter özelliğidir, diyebiliriz…Bir örnek verelim: Bir mafya babası ya da onun çevresindeki müzehrefat (muzahrafat da deniyor, çer-çöp, pislik manasına geliyor), son derece nazik olabiliyorlar. Hatta en iyi terzilerden en şık giysilerle zarafetin sınırlarından bir iki adım içeri adım atabiliyorlar. Gelin görün ki kendilerinden nezahet, nezih olmalarını beklemek mümkün değildir.Benzer durumlar bazı siyasetçiler ve kısa sürede popüler olmak adına ‘şeytanla iş birliği yapan’ sanatçı makulesi için de geçerlidir.Şimdi gelin siyasi iletişim sahnesinde rol alan aktörleri izleyelim ve bu üç kavram üzerinden not vermeye çalışalım… İnanın, alacakları ortalama not onların toplum üzerinde bırakacakları intibaın, algıların temel kriterlerini oluşturacaktır. Türkiye toplumunun ortak ruhi şekillenmesi bu üç temel haslet üzerinde durur. Gerisi lafügüzaftır.
Böyle nezaketten uzak nereye?
Böyle nezaketten uzak nereye?
Gündelik hayat sırasında, toplumsal ilişkilerimizde gördüğümüz kaba sabalıklar hepimizi canımızdan bezdiriyor, inancımız ve medeniyet mirasımız adına utanıyoruz. “Bizim inancımız, başkalarına böyle davranmayı men ediyor.” “Atalarımız, medeniyetimizin sadece güçlü koruyucusu, zırhı değil aynı zamanda nezaket timsaliydiler” diye haykırmak istiyoruz ama nafile… Birbirimize karşı sergilediğimiz kaba sabalıklar ve nedenleri üzerine birçok söz söylenebilir lakin bunların her birini uzun uzadıya ele almak yerine genel olarak bahsetmek sanıyorum daha nazik bir tutum olacak…Video: Böyle nezaketten uzak nereye?“Nezaket” kelimesi de tıpkı “medeniyet” gibi Osmanlıca. Farsça “nazik” kelimesinden Arapça sarf kuralına göre türetilmiş; oysa “zarif” de “zarafet” de Arapça ve aynı şekilde dilimize geçmiş. Demek ki “zarafet” ile yetinmeyip bir de “nezaket”i dilimize ilave etmiş atalarımız. Ne de güzel etmişler… Ahlaka da ve edebe de çok önem veren, bunları inancımızın ve toplumsal hayatın bir gereği olarak gören bir medeniyetin mirasçısı olduğumuzu bize hatırlatmak istemişler.Gelenek ve görenek, insan ilişkilerinde nerede, nasıl davranmamız gerektiğinin çerçevesini çizer ve hayatımızda kendini göstermesi değerlerden önce gelir. Zira bir gelenek ve görenek manzumesinin içine doğarız. Çocuk yetiştirme pratikleri sırasında gelenek ve görenek, yeni nesillere öğretilmeye çalışılır. Çocuk, aynı zamanda kişilik olgunlaşmasına yardım eden bir çevrede büyüyorsa bu kuralları, değer olarak iç-dünyasına katar yani içselleştirir. Eğer bu süreç başarılamazsa yani kurallar değer olarak içselleştirilemeden kalırsa, bir süre alışkanlıktan öyle davranılır ama her fırsatta “olmamışlık”, çiğlik kendini dışa vurur; samimi olmayan, “-mış gibi yapılan” her davranış sırıtır, gösterişten yapıldığı belli olur.Çocukları yetiştirmek için bir besleyici sevgi fideliği şarttır ama tek başına yetmez, yalnızca sevgi, çocukları seven ve sevilen birisi bile yapamaz. Çocuk yetiştirirken sevginin yanı sıra ustaca bir terbiye lazımdır. Terbiye, gelenek ve göreneğin öğretilmesi, içselleştirilerek değer haline dönüştürülmeye çalışılması demektir. Bu nedenle terbiyeye, “değerler eğitimi” de diyebilirsiniz. Terbiye, tıpkı dil eğitimi gibi, örnek olarak, söyleyerek, yaparak ve düzelterek verilir. Terbiyenin, değerler eğitiminin vazgeçilmez unsurlarından birisi de nezakettir.Nezaketin de mutlaka öğretilmesi, bunun için de en başta çocuğa güzel örnek olunması gerekir. Zira nezaket, hemen hemen tüm erdemlerin dolayısıyla ahlakın kökeninde var ama bir yandan da diğer erdemler olmadan tek başına pek bir anlam ifade etmiyor. “Hakaretimiz nezaket”ten de “dalkavukça ve kölece nezaket”ten de söz edilebiliyor. Son derece nazik bir insan ille de iyiliksever, saygılı, mütevazı, yiğit ve adil olacak diye bir kural yok. Nezaket, Nazilerin Beethoven çalarken çocuk katletmeleri gibi zaten kötü olan bir şeyi iyice berbatlaştırabiliyor. Bu nedenle diğer erdemlerle donanmış ancak eğitimsizliği nedeniyle nispeten kaba kalmış bir insan her zaman eğitimli kibar ahlaksızlardan evladır. Cahil birisi, birazcık çabayla nezaket ehli haline gelebilir ama ahlaksız bir kimse kolay kolay iflah olmaz.Bunlar elbette nezaket meselesinin teferruatı. Aslolan, nezaketin insan ilişkilerine müspet yönde katkıda bulunan erdemli bir tutum oluşu. Ama bunun yanı sıra ve belki de daha önemlisi, bir kültürün medeniyet düzeyine yükselebilmesi için davranışların incelmesi, zarifleşmesi gerekiyor. Daha sonra hakkında uzunca yazmayı düşündüğümüz “Barbar, Modern, Medeni” kitabında kardeşim İbrahim Kalın, medeniyeti “adab-ı muaşeretten şehir hayatına, mimariden hukuka, davranış biçimlerinden müziğe, sanat ve zanaatten mutfak kültürüne kadar her alana dokunan” diye tanımlarken öylesine haklı ki... Dikkatle bakıldığında, medeniyeti oluşturan her öğenin nezaketle dokunan bir kumaş olduğu görülecektir.Yine başa, nezaket açısından sergilediğimiz manzaralara dönelim. Biz, bir medeniyet mirasına sahip olmakla övünüyoruz ama bir yandan da çevremizin birçok kaba sabalık ve bunları, dobralık, içi dışı bir olmak gibi ifadelerle meşrulaştırmaya çalışanlarla dolu olduğunu görüyoruz. Doğrudur, altyapısını kapitalizmin oluşturduğu modernlik nezaket açısından hayli sorunlu. Günümüzde sözüm ona özgürlük adı altında başıboş bırakmayı ve rekabeti öne çıkaran bir eğitim anlayışı baskın olduğu da gerçek. Bu halimizden sadece bize zorla dayatılan modernliği mesul tutup sorumluluktan firar etmeye çalışabilirsiniz. “Kendi medeni mirasımızı unuttuk, onlarınkini de bir türlü tam olarak benimseyemiyoruz, hoyrat görüntümüz ondan” diyebilirsiniz. “Bu ortamda nezaketi değer olarak çocuklarımızın hayatlarına katabilmemiz çok zor. Üstelik hangi zaman aralığında yapacağız terbiyeyi, nezaketin bir değer olarak çocuğumuzun iç dünyasında yer etmesini” diye sorabilirsiniz. Size hak veririm ama asla katılmam. “İslam medeniyet dairesinde olduğunu söylüyorsan, onu layıkıyla temsil etmeye mecbursun kardeşim” demekle yetinirim.
Tıbbın 'Stiffman' bilmecesi
Hayat
Tıbbın 'Stiffman' bilmecesi
Tıbbın henüz çözemediği "stiffman" hastalığının teşhis edilememesi, az daha bir cana maloluyordu. Yanlış tedavi uygulanan Nezaket İzgi'nin iyileşebilmesi, yurt dışından getirilecek bir pompaya bağlı.
Yeni Şafak
Nezaket Okulu, takdir görüyor! Ankara haberleri
Nezaket Okulu, takdir görüyor! Ankara haberleri
Ankara haberleri: Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin ile birlikte Nezaket Okulunu ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Hayrettin Balcı “Çocukların yüzünde tebessüm oluşturan Başkanımıza ne kadar teşekkür etsek azdır" dedi.
IHA
Çay fiyatını kibarlığa göre belirledi
Gündem
Çay fiyatını kibarlığa göre belirledi
Kütahya'da kantin işletmeciliği yapan Emine Yiğit, müşterilerinin çay isteme üsluplarından rahatsız olması üzerine fiyat tarifesini kibarlık derecesine göre yeniden düzenledi.
IHA
Akşam yemeğinde yapmamanız gereken 10 şey
Hayat
Akşam yemeğinde yapmamanız gereken 10 şey
Lüks bir akşam yemeğine katılacaksanız eğer mutlaka yapmanız ve yapmamanız gereken davranışlar var. Tuzluk ve karabiberin yan yana durması, çatal ve kaşığın bir birine sürtmemesi bunlardan bir kaçı… İşte elit mekanlarda yapılması gereken 10 davranış
Diğer

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.