Fransız asıllı bir Osmanlı zâbiti: Humbaracı Ahmed Paşa
Hayat
Fransız asıllı bir Osmanlı zâbiti: Humbaracı Ahmed Paşa
Osmanlı Devleti'nin 18. yüzyılında köklü değişim ve dönüşümlerin yaşandığı alanlardan biri de hiç şüphesiz askeriye idi. Batı'dan getirilen askerî uzmanlardan biri olan Claude Alexander Comte de Bonneval bilinen adıyla Humbaracı Ahmed Paşa, Humbaracı Ocağı'nı ıslah etmekle görevlendirildi. Modern savaş tekniklerinin kullanılması ve askeri sahada Batı'da gelişen yeniliklerin başarıyla uygulanmasında önemli bir yere sahip olan Bonneval, daha çok harp sanatındaki başarısı ile nam saldı. Fransız asıllı Osmanlı zâbiti olan Bonneval, ulaşılamayan hedeflere ulaşmak üzere bomba atan toplar olan humbara ile anılmaya başladı. Peki, Fransa'dan intikam almak için Avusturya ordularında Osmanlılara karşı savaşan Bonneval, nasıl oldu da Osmanlı Devleti'nin hizmetine geçti ve “Humbaracı Ahmed Paşa” olarak anıldı?Gerçekten de Humbaracı Ahmed Paşa kimdir?
Yeni Şafak
Ölümü bekleyen padişah: Sultan İbrahim
Hayat
Ölümü bekleyen padişah: Sultan İbrahim
Osmanlı Devletinin on sekizinci padişahı olan Sultan İbrahim, Osmanlı hanedanını yok olma tehlikesinden kurtararak Osmanoğlu soyunu devam ettirmeyi başardı. Fakat bu onu deli olarak anılmaktan kurtaramadı. Ağabeyi II. Osman'ın yeniçeriler tarafından öldürülüşüne ve IV. Murat'ın kardeşlerini ortadan kaldırmasına bizzat şahit olan Sultan İbrahim, sürekli ölüm korkusu içerisinde yaşadığı için tahta dahi çıkmak istemedi. Kendisini ölümden koruyacağına inandığı samur kürkü de ne yazık ki sonunu getirdi. Peki, Sultan İbrahim kimidr? Gerçekten de deli miydi yoksa sadece sinirleri yıpranmış bir padişah mıydı?
Yeni Şafak
Bir baba ocağı: Padişahın evi
Hayat
Bir baba ocağı: Padişahın evi
Osmanlı medeniyetinin en önemli hazinelerinden biri olan Topkapı Sarayı, İstanbul Fatihi II. Mehmed Han tarafından yaptırıldı. 19. yüzyıl ortalarına kadar da Osmanlı padişahları ve saray halkının yaşadığı bir ikametgâh oldu. Devlet protokolü ve merasimler dolayısıyla saray yetersiz kalınca ise 1850'lerin başında Sultanlar Boğaz'daki Dolmabahçe Sarayı'na taşındı. Topkapı Sarayı da saltanat hazinesi, Mukaddes Emanetler ve imparatorluk arşivlerine ev sahipliği yaptı. Peki, 1924'ten itibaren müze olarak ziyarete açılan Topkapı Sarayı içinde nasıl bir zenginlik barındırıyor?
Yeni Şafak
Bağdat Fatihi: IV. Murad
Hayat
Bağdat Fatihi: IV. Murad
Osmanlı tarihinde daha önce hiç görülmemiş şeyhülislam katline girişen ilk padişah olan IV. Murad, ordunun başında savaşa katılan Osmanlı padişahları arasında yer aldı. Bağdat Seferi ile tarih sayfalarına 'Bağdat Fatihi' olarak geçen IV. Murad'ın en belirgin faaliyetlerinden biri de hiç şüphesiz tütün ve alkolü yasaklatması oldu. Sert tutumunu daha çok kötülüklerine inandığı kimseler için gösteren IV. Murad, gerçekten nasıl bir padişahtı?
Yeni Şafak
Devlet kâhyası: Hâlet Efendi
Hayat
Devlet kâhyası: Hâlet Efendi
Devrinin ilgi çekici şahsiyetlerinden olan Hâlet Efendi, zeki ve hitabeti kuvvetli bir şahıs olarak kendini göstermekle beraber son derece kindar olup, muhaliflerini ve menfaatine dokunanları bilhassa makamına rakip gördüklerini katiyen affetmez, onları uzaklaştırıp ezmedikçe kalbi rahat etmezdi. Padişah ve tüm devlet yönetiminde büyük bir nüfuz kazanan Hâlet Efendi, merkeziyetçi bir yönetim anlayışına sahipti. II. Mahmud'un da gizli danışmanı olan Halet Efendi, nüfuz ve iktidarını kötüye kullandığından Konya'ya sürülüp idam edildi. Peki, halk arasında “devlet kâhyası” olarak anılan Hâlet Efendi'nin ölümünden sonra arkasından neler denmişti?
Yeni Şafak
Evlat katili mi yoksa hayırsever mi: Osmanlı tarihinde katledilen tek Valide Sultan
Hayat
Evlat katili mi yoksa hayırsever mi: Osmanlı tarihinde katledilen tek Valide Sultan
Osmanlı tarihinin en güçlü kadın figürlerinden biri hiç şüphesiz Mahpeyker Kösem Sultan. Padişah I. Ahmed'in nikâhlı ve en sevdiği eşi, kadınlar saltanatındaki nüfuzlu hasekilerin sonuncusu, IV. Murad ve I. İbrahim'in annesi, IV. Mehmed'in de babaannesi. Mahpeyker Kösem Sultan, yaklaşık 30 yıl Valide Sultan, 20 yıl kadar da naip sıfatıyla Osmanlı Devleti'ni yönetti. Osmanlı tarihinde iki oğlunu tahta çıkarıp akabinde de torununun saltanatını gören tek Osmanlı Sultanı. Osmanlı tarihinde katledilen tek Valide Sultan olan Mahpeyker Kösem Sultan, Haseki Hürrem Sultan'la başlayan ve 'Kadınlar Saltanatı' olarak adlandırılan dönemi zirveye ulaştırdı. Peki, hayatı romanlara, tiyatro oyunlarına, dizilere, filmlere ve opera eserlerine konu olan Mahpeyker Kösem Sultan, bir evlat katili mi yoksa hayırsever mi? Mahpeyker Kösem Sultan kimdir?
Yeni Şafak
Osmanlı padişahları Ayasofya'yı nasıl şekillendirdi?
Hayat
Osmanlı padişahları Ayasofya'yı nasıl şekillendirdi?
Yüzyıllarca benzeri yapılamayan Ayasofya, o vakte kadar yeryüzünün en büyük, en parlak ve en şöhretli mabediydi. Ayasofya'nın günümüze kadar muhafaza edilmesindeki en büyük etken Osmanlı Devleti'nin bu mabede vermiş olduğu değer. Hükümdarlar Ayasofya'nın bakımına ve cami olarak zenginleşmesine bizzat itina gösterdi. Peki, Osmanlı padişahları Ayasofya'yı nasıl şekillendirdi?
Yeni Şafak
Devlet içinde devlet: Çandarlılar
Hayat
Devlet içinde devlet: Çandarlılar
Çandarlı ailesi, Orhan Gazi devrinden başlayarak II. Selim'in tahta çıkışının ilk yıllarına kadar birçok ilmiye ricâli ve devlet adamının yetiştirilmesinde rol aldılar. Osmanlı Devleti'nin gelişmesi ve kurumsallaşmasında büyük paya sahip olan bu Türk aile, Yeniçeri Ocağı'nın temellerini attı. Devletin bekası için şehzade dahi kaçıran bu soylu aile, ilerleyen süreçte ticari kaygıları yüzünden Osmanlı'nın büyümesini de durdurmak istediler. Padişah indirip padişah çıkartan Çandarlılar, devlet içinde devlet olarak neredeyse Osmanoğlu ailesi ile eşdeğer servete sahipti. Peki, Osmanlı tarihinde idam edilen ilk sadrazam olan Çandarlı Halil Paşa'nın da üyesi olduğu bu oldu kimdir? Çandarlı Halil Paşa neden idam edildi?
Yeni Şafak

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.