Refahı tabana indirecek  formül olarak ‘3 T’
Refahı tabana indirecek formül olarak ‘3 T’
En prestij ürünlerimizden biri kuru incir. Dünya kuru incir ihracatının yüzde 60’ını tek başına gerçekleştiriyoruz. 114 ülke kuru inciri bizden alıyor.Bu sezon toplanan 85 bin ton kuru incirin yüzde 85’i yurtdışına satıldı.Yarısı Avrupa’ya, kalanlar ABD ve Uzakdoğu’ya gitti.2020/21 sezonunda ihracat edilen kuru incir miktarı 72 bin 145 ton. Kazanılan döviz miktarı; 256 milyon 915 bin dolar.Kuru incir ihracatçıları bu sezondan memnun, çünkü 2014 yılında yakalanan 76 bin 901 tonluk ihracat seviyes...
İhracat çelik gibi: Yıl sonu hedefi 200 milyar dolar
Ekonomi
İhracat çelik gibi: Yıl sonu hedefi 200 milyar dolar
Türkiye’nin ihracatı mayısta yıllık yüzde 65,5 artışla 16,5 milyar dolara ulaştı. İlk beş ayda 85,2 milyar dolara yükseldi. Kimyevi maddeler 2,1 milyar dolarla ilk sırayı aldı. Avrupa ve Uzakdoğu’da yüzde 100’ün üzerinde artan çelik sektörü, 1,7 milyar dolarla aylık en yüksek ihracat rakamına ulaştı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, “İhracatımızı 200 milyar doların üstüne çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.
Yeni Şafak
Oruç coğrafyası
Oruç coğrafyası
Müslümanların yaşadığı geniş coğrafyanın hâl-i pürmelâline bakıp, “İslâm dünyası diye bir yer var mı gerçekten?” sorusunu soranlar bugün giderek çoğalıyor. Bunlardan bazısı samimi ve gidişata dair endişeli, bazısı ise manzaraya karşı müstehzi ve düşüncesiz. Uzun yıllardır bu coğrafyayı birçok açıdan ve farklı yönleriyle izlemeye çalışan ben ise, her yıl ramazan ayı başlarken cevabımı yeniden buluyorum: Evet, İslâm dünyası diye bir yer var; bu dünya, orucun tutulduğu ve heyecanının hissedildiği h...
Minimalistler
Minimalistler

Toplum diyalektik bir olgudur. Sanayi kapitalizminin mantıksal ve işlevsel zorunluluklarının neticesinde ortaya çıkar. Kapitalizm açısından bu zorunluluk, aynı zamanda sorunludur. Sorunlu tarafı, bu yoğunlaşmayı ve kalabalıklaşmayı yönetebilmektir. Çözüm, Freud, Weber, Elias ve Foucault gibilerin uzun uzun incelediği üzere insanları “uygarlık” âletleriyle ehlileştirmekte ve mesâfelendirmekte bulunmuştur. Katı, baskıcı disiplin mekanizmaları, bütün sevimsizliği ile sürecin üretim ayağında hüküm sürdü. Ama tüketimin disiplini, kapitalizmi başka mekanizmalar üretmeye sevk etti. Hintlilere Manchester tekstil ürünlerini tüketme mecbûriyeti getirmek ne kadar abes bir uygulamadır, değil mi? Daha sevimli, çekici metodlar bulmak zorundaydılar. Tüketim disiplini, üretim disipliniyle mukayese edildiğinde çok farklı, dolaylı ve yumuşatılmıştır. Kışkırtılmış alıcı iştahlarının açığa çıkarılması; değilse bir ihtiyaç olarak var edilmesi ve bunun ardından meselâ “şenlikli” (gay) moda veyâ “trend” “otoriteleri” tarafından disiplin altına alınmasını öngörür. Bu öyle bir yanılsamadır ki, disiplin özgürleşme sanısı üzerinden yaşanır. Trend kurucu: “Bu sene turuncu tonlar moda” dediğinde yapacak bir şey yoktur. “Yahû nereden çıktı bu?” diye sormaz kimse. Hâlbuki moda aslında tepeden inme ve baskıcıdır.

Kapitalizmin mâhut arz-talep dengesizliğinden muzdarip olduğunu biliyoruz. Kapitalizm, bir üretim fetişizmi olarak tezâhür etti. Ama bunu sürdürülebilir ölçekte dengeleyecek bir tüketim fetişizmi tâkip etmedi. Pek çok kriz de bu dengesizlik yüzünden doğdu. Arz-talep dengesizliği evvelâ savaşlar, daha sonra da yeniden bölüşüm üzerinden telâfî edilmeye çalışıldı. 1970’lerde ise daha çılgın bir işe imzâ atıldı. Sınırsız para basımı ve borçlandırmalar üzerinden insanların alım güçleri şişirilmeye başlandı. 1990’lar ile 2008 arasında kalan, aşağı yukarı çeyrek asır içinde nihâyet küresel ölçekte bir tüketim fetişizmi yaşandı. Nükleer tehlike nasıl ki savaş ihtimâlini sınırlandırıp yeniden bölüşümü devreye soktuysa; yeniden bölüşümün sermâyenin büyüme yasasını zora sokan masrafları da üçüncü yolu, kredi kapitalizmini hayâtımıza soktu. Ama savaş ve yeniden bölüşüm ne kadar dar görüşlülükse, kredi kapitalizmi de o kadar dar görüşlülüktür. Nitekim bu işin de sonuna gelindi…

Şu çok iyi biliniyor olmalı ki: modern hissiyatlar ve fikirler orta sınıf imâlidir. Burjuva dünyânın süreçlere verdiği tepkilerin çok iyi izlenmesi gerekir. Entelektüel uçarılıkları tek başına burjuva dünyâyı karakterize etmez. Burjuva kültürel ana akımı nihâî tahlilde muhafazakârlığa evrilir. Üretkenlikte, hem girişim hem meslekî başarılar istikâmetinde burjuvalar kapitalist süreçleri destekledi. Ama tüketimde, hem entelektüel hem ortalama kültürel burjuva değerler dâima ârıza çıkardı. Burjuva entelektüeller tüketimi seküler-moral düzeyde reddettiler. Püritan babalar da tüketimi şeytânî bir şey olarak gördüler. Bunun sebebi, târihsel-sınıfsal hasımları olan aristokrasilerin gösterişli hayatları, Rokoko çılgınlıklarıydı. Burjuvalar köksüzlükleriyle seneler boyu aristokratlar tarafından aşağılandılar; Molliere’in komedyasında olduğu gibi grotesk muamelelere mâruz bırakıldılar. Bir kısmı aşağılık kompleksi duyarak kendilerini soylulaştırmak isteyince sonradan görmeler olarak (parvenu) bir kat daha küçük görülmekten kurtulamadılar. Burjuva morali, köksüzlükten özgürlük ve bireysellik, çalışma ahlâkı ve meslekî başarılar türeterek bu işin altından görece olarak kalktı. Komplekslerini bilinç altına gömdüler. Kapitalizmin tüketim fetişizmi geliştirmesinde en büyük engel egemen burjuva bakışıydı. Yeniden bölüşüm, burjuvaları görece olarak tüketime çekti. Ama 1960’larda burjuva tüketimi hâlâ pısırıktır ve entelektüel ürünlere ağırlık vermekte ısrarcıdır. Aranan fetiş, aristokratik baskı yememiş ABD orta sınıflarından geldi. En kolay onlar baştan çıkarıldı. Doğrusu Hollywood da burada “hârika” işler çıkardı. Avrupa orta sınıflar uzunca bir müddet buna direndi. Ama Amerikan etkisi, Uzakdoğu etkisi ile birleşerek; ev, teknolojik kolaylıklar sağlayan akıllı ev âletleri, araba, turizm, moda, reklâmasyon fantezileri üzerinden küreselleşti ve “püritan orta-orta sınıfları” yavaş yavaş kemirmeye başladı. Teknolojik kolaylık, kurucu burjuva değeri olan sâdelikle esastan çelişmiyordu. Ama tüketimin fantazmagorik boyutu, burjuvaların aristokrasi (gentry) karşısında bilinç altına attıkları komplekslerini tatmin edecekleri sanal bir dünyâ yaratıyordu. Bana kalırsa, burjuva dünyâyı çözen esas mesele bir soylulaşma (gentrification) ihtiyacıydı. Tüketerek soylulaş(tır)mak... Beyaz yakalılarda en hırslı sınırlara ulaşmış bir burjuva Rokokosudur bu. Evet bu aristokrasinin biriktirerek soylulaşmak tecrübesinden farklı gözüküyor; ama değil. Zaman içinde yine de bir birikim oluşturuyor. Kredi kapitalizmi çözülürken bu birikimler Beyaz Yakalılar üzerinde bir ağırlık oluşturmaya başladı. Minimalizm işte tam da bu noktada zuhûr ediyor ve târihsel-köksel burjuva reflekslerle çalışmaya başlıyor. Ferrariler satılıyor, kariyerler sonlandırılıyor, evler, koleksiyonlar dağıtılıyor. 40 metrekarelerde, en basit ihtiyaçların sınırladığı yeni bir hayat tarzında mutluluk aranıyor. Köksüzlenmenin, her türlü sosyal adanmışlığı dışlayan ileri boyutta bireyselleşmeyle eşleştiği, toplumsalı tard eden gizlenmecilik ile katkısız bir turistik eylemler arasında salınan bir akım bu. Sanayi toplumunun tekmil kurum ve kuruluşlarına mâtuf keskin eleştiriler, çevre ve tabiat hassasiyetleri zirve yapıyor. Ama teknolojiden vazgeçilmiş değil. Püritanizme ricat... Ama teknoloji ile harmanlanan yeni bir püritanizm bu.

Uzak Doğu pazarlarında yeni kapılar birbiri ardına açılıyor
Ekonomi
Uzak Doğu pazarlarında yeni kapılar birbiri ardına açılıyor
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen alınan tedbirler eşliğinde ihracatta pazar çeşitlendirmesi çalışmalarına hız verdiklerini belirterek, "Bu kapsamda özellikle Uzak Doğu ülkelerine yönelik yürüttüğümüz tarım ürünleri ihracatının önündeki engelleri bir bir kaldırıyoruz. Son dönemde yaptığımız yoğun çalışmalar neticesinde süt ve süt ürünleri ihracatı için Çin kapılarını açarken, Tayland'dan da Türk elması için izin çıktı" dedi.
AA
Koronavirüs sonrası 8 ürün karaborsaya düştü
Ekonomi
Koronavirüs sonrası 8 ürün karaborsaya düştü
Çin'de ortaya çıkan virüs Türkiye pazarındaki bazı ürünlere olan talebi arttırınca simsarlara da gün doğdu. Ellerinde stoklu ürünler üzerinden sürekli fiyat arttıran kimi tedarikçiler normal fiyatı 1.5 - 2 lira olan maske için 4 liradan başlanan fiyat yolculuğunda 4 günün sonunda rakamı 22 liraya kadar çıkarabiliyor. Tabi fiyatıyla oynanan tek ürün maskeler olmuyor. Virüs sonrası medikal gözlüklerden tıbbi tulumlara kadar çok sayıda ürün de karaborsaya düşmüş durumda. Asıl sorunun ise Çin'deki bir çok fabrikada yaşanan aksaklıkların devam etmesi halinde şubat sonu, mart başında yaşanabileceği tahmin ediliyor.
Yeni Şafak
Uzakdoğululara termal kameralı kontrol
Gündem
Uzakdoğululara termal kameralı kontrol
ÇİN'İN Vuhan kentinde ortaya çıkan ve yüzlerce insanın ölümüne neden olan koronavirüsü nedeniyle Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan Bilim Kurulu'nca alınan kararla, Uzakdoğu Asya ülkelerinden gelen yolcuların termal kamerayla kontrol edilmesi işlemine başlandı.
DHA
Korona savarmış!
Ekonomi
Korona savarmış!
Maskeye artan taleple birlikte uyanıklara yine gün doğdu. Sıradan maskeler sosyal medyadan ve e-ticaret sitelerinden “koronasavar, virüsü emiyor, korona için orijinal” gibi sloganlarla satılıyor. 2 liralık maskelere konulan fiyat ise 100 lirayı buluyor.
Yeni Şafak

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.