|

Kayıtdışı önlemi hükümete güveni tavana çıkartır

Dünya Bankası Türkiye Direktörü Ulrich Zachau, ekonominin kayıt altına alınmasının vatandaşların devlete olan güvenlerini arttıran bir süreç olduğunu söyledi

00:00 - 21/04/2010 Çarşamba
Güncelleme: 00:08 - 21/04/2010 Çarşamba
Yeni Şafak
Kayıtdışı önlemi hükümete güveni tavana çıkartır
Kayıtdışı önlemi hükümete güveni tavana çıkartır

Ulrich Zachau, kayıt dışılığın çok önemli bir konu olduğunun altını çizerek, kayıt dışıyla mücadele ve kayıtlı istihdamın arttırılmasının zorlu bir süreç olduğunu söyledi. Dünya Bankası tarafından hazırlanan bu raporun Türkiye'nin kayıt dışılığın üstesinden nasıl gelebileceğine ilişkin öneriler olduğunu belirten Zachau, raporun, Türkiye'nin kayıt dışılığın üstesinden gelmesiyle büyük bir fayda sağlayacağını da gösterdiğini bildirdi.

KADINLARIN KATILIMI ÇOK ÖNEMLİ

Ekonominin ve işgücünün kayıt altına alınmasının potansiyel kazanımları olduğunu vurgulayan Zachau, istihdamın kayıt altına alınmasının hem işçinin hem de işverenin yararına olduğunu ifade etti. Zachau, istihdamın kayıt altına alınmasıyla işyerinin verimliliğinin de yükseleceğini, kayıt altına alma sürecinin özellikle kadınların işgücüne katılımını artıracağını, ekonominin kayıt altına alınmasının, toplumdaki daha savunmasız ve kırılgan kesimlerin korunmasını belirterek, Türkiye'de geçen yıl krizden en çok etkilenen kesimin de kırılgan gruplardan oluştuğunu hatırlattı.

CANLI EKONOMİ ÇOK KAZANÇ

Ulrich Zachau, kayıt dışının azaltılmasıyla, vergi gelirlerinin de arttığına dikkati çekti. Kadınların istihdama katılmasının önemini vurgulayan Zachau, bunun Türkiye açısından önemli bir konu olduğunu belirterek, kadınların işgücüne katılması ve istihdamın artırılmasının ulusal tasarruf düzeyini de yükselteceğini kaydetti. Zachau, raporun kapağındaki resmin de istihdamdaki dışlanmayı simgelediğini ifade etti. Zachau, Türkiye'nin canlı ekonomisini kayıt altına alarak çok daha fazla kazanç sağlayabileceğini de vurguladı.
14 yıl önce