|

Kadir gecesi ne zaman? Kadir gecesi hangi güne denk geliyor?

Ramazanın son on günününe doğru girerken, Kadir gecesi ne zaman? sorusu merak konusu oluyor. Kadir gecesinin ne zamana hangi güne denk geldiğini dair kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Kur'an'da bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilen Kadir gecesinde yapılacak olan ibadetler diğer günlerde yapılacak ibadetlerden daha faziletlidir. Peki Kadir gecesi ne zaman idrak edilir?

Yeni Şafak
16:35 - 27/06/2016 Pazartesi
Güncelleme: 16:37 - 27/06/2016 Pazartesi
Diğer

Ramazanın son 10 gününe girmiş bulunmaktayız. Kadir gecesi ne zaman? Kur'ân-ı Kerîm kendisinin, bir âyette ramazan ayında, bir başka âyette mübarek bir gecede, bir diğerinde de Kadir gecesinde inmeye başladığını haber vermektedir (bk. el-Bakara 2/185; ed-Duhân 44/1-3; el-Kadr 97/1). Kadir gecesinin ramazan ayında mübarek bir gece olduğu göz önünde tutulursa, âyetler arasında bir çelişkinin de bulunmadığı anlaşılacaktır.Bu mübarek gecelerle ilgili özel nâfile namaz yoktur. Fakat bu geceleri vesile ederek nâfile namaz kılmak, Kur'ân-ı Kerîm okuyarak üzerinde dü- şünmek, tezekkür ve tefekkür etmek yararlı olur. Peygamberimiz Kadir gecesinde nasıl dua edebileceğini soran Âişe vâlidemize şöyle demesini tavsiye etmiştir: Allahümme, inneke afüvvün tühibbü'l-afve fa'fü annî (Ey Allahım! Sen şüphesiz çok affedicisin, affetmeyi seversin, beni affet) (Tirmizî, “Da'avât", 84).Kadir gecesi ne zaman?


1) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:“Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):'Herkim imanla ve ecrini Allah'tan umarak Ramazan orucunu tutarsa onun geçmiş günahları mağfiret olunur. Herkim de imanla ve ecrini Allah'tan umarak Kadir gecesini ihya ederse onun geçmiş günahları mağfiret olunur' buyurdu."Buhari 1868, Müslim 760/175, Ebu Davud 1372, Nesei 2201, Begavi 1707, Albânî Sahihu'l-Cami 64412) Aişe (Radiyallahu Anha) şöyle dedi:“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):'Sizler Kadir gecesini Ramazanın son on günündeki tek gecelerde arayınız' buyurdu."Buhari 1870, Müslim 1169/219, Tirmizi 797, Ahmed 24346, Albânî Sahihu'l-Cami 2922Kadir gecesi, bütün müslümanlar için aynı Kadir gecesi midir, yoksa ülkelere göre farklı mı olur?


Kadir gecesi,farklı ülkelerde de olsa aynı gecedir.Buna göre Arap ülkelerinde akşam güneşin batışıyla Kadir gecesi başlar. Yine Afrika ülkelerinde akşam güneşin batılıyla Kadir gecesi başlar. Diğer ülkelerin Kadir gecesi de böyledir. Bir ülkede güneş battıkça orada Kadir gecesi başlar. Bu süre 20 saatten fazla sürmüş olsa bile onlar için Kadir gecesi, diğer ülke insanları için de yine Kadir gecesi sayılır. Meleklerin Kadir gecesinde hem bunlara, hem onlara inmesinde bir engel yoktur
Kur'an'ın Nüzûlü


Kur'ân-ı Kerîm, Allah Teâlâ'dan Hz. Peygamber'e Cebrâil aracılığıyla ve vahiy yoluyla indirilmiştir. Kolayca ezberlenebilmesi, kısa zamanda etrafa yayılması, mânasının kolaylıkla anlaşılması, zihinlerde ve akıllarda derece derece bir gelişme ve alıştırma sağlaması, inançların ve değer yargılarının yavaş yavaş güçlenip kökleşmesi vb. sebeplerle, o bir defada toptan indirilmemiş, yaklaşık 23 senede, bölümler halinde indirilmiştir. Yüce Allah Kur'an'ın bir defada toptan indirilmeyişinin sebebini şöyle açıklamaktadır: "İnkâr edenler: Kur'an ona bir defada topluca indirilmeli değil miydi? dediler. Biz onu senin kalbine iyice yerleştirmek için böyle yaptık ve onu tane tane okuduk" (el-Furkan 25/32). Âyetler doğrudan doğruya indiği gibi, çoğunlukla meydana gelen bir olayın hemen sonrasında olayı çözümlemek ve sorulan soruları cevaplamak için inerdi ki, âyetin inmesine sebep olan olay veya soruya “sebeb-i nüzûl" (iniş sebebi) denilir. Kur'ân-ı Kerîm kendisinin, bir âyette ramazan ayında, bir başka âyette mübarek bir gecede, bir diğerinde de Kadir gecesinde inmeye başladığını haber vermektedir (bk. el-Bakara 2/185; ed-Duhân 44/1-3; el-Kadr 97/1). Kadir gecesinin ramazan ayında mübarek bir gece olduğu göz önünde tutulursa, âyetler arasında bir çelişkinin de bulunmadığı anlaşılacaktır.
Kadir gecesi önemi ve duası! Kadir gecesinde okunacak dualar! Kadir gecesi önemi nedir? Kadir gecesinde yapılacak dualar nelerdir? Kadir gecesinin alametleri nelerdir? Kadir gecesi ile ilgili hadisler ve ayetler nelerdir? sorularının yanıtlarını haberimizde sizlerle paylaştık. Kadir gecesini de Ramazanın son on gününde yani 21, 23, 25, 27 ve 29. günlerinde aranması gerekiyor. Mübarek sayılan diğer gecelerde de olduğu gibi, bu mübarek geceyle ilgili özel nâfile namaz yoktur. Fakat bu geceleri vesile ederek nâfile namaz kılmak, Kur'ân-ı Kerîm okuyarak üzerinde dü- şünmek, tezekkür ve tefekkür etmek yararlı olur. Peygamberimiz Kadir gecesinde nasıl dua edebileceğini soran Âişe vâlidemize şöyle demesini tavsiye etmiştir: Allahümme, inneke afüvvün tühibbü'l-afve fa'fü annî (Ey Allahım! Sen şüphesiz çok affedicisin, affetmeyi seversin, beni affet) (Tirmizî, “Da'avât", 84).
Kadir gecesinin önemi


Kadir gecesi hakkında Kuran-ı Kerimde Kadir süresinde bilgi verilmiştir. Kadir süresi “Biz onu Kadir gecesi indirdik. Kadir gecesi nedir, bilir misin sen? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Meleklerle Ruh o gece Rabblerinin izniyle her iş için iner de iner. Tam bir esenliktir o gece, tâ tan yeri ağarıncaya kadar." (Kadîr sûresi, 1-5) “Biz Kur'an'ı kutlu bir gecede indirdik." (Duhân sûresi, 3)Kadir gecesi duası!


Aişe (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:


“Ben:


−Ya Rasulallah, Kadir gecesini bilirsem, o gece ne söyleyeyim dedim. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي“Allahumme İnneke Afuvvun Tuhibbu'l-Afve Fağfu Anni."


'Ey Allah'ım! Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin beni affet de' buyurdu." (Tirmizi 3742)Kadir gecesi ne zaman? İşte Kadir gecesinden yapılacaklar!1) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:


“Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):'Herkim imanla ve ecrini Allah'tan umarak Ramazan orucunu tutarsa onun geçmiş günahları mağfiret olunur. Herkim de imanla ve ecrini Allah'tan umarak Kadir gecesini ihya ederse onun geçmiş günahları mağfiret olunur' buyurdu."Buhari 1868, Müslim 760/175, Ebu Davud 1372, Nesei 2201, Begavi 1707, Albânî Sahihu'l-Cami 64412) Aişe (Radiyallahu Anha) şöyle dedi:


“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):'Sizler Kadir gecesini Ramazanın son on günündeki tek gecelerde arayınız' buyurdu."Buhari 1870, Müslim 1169/219, Tirmizi 797, Ahmed 24346, Albânî Sahihu'l-Cami 29223) Ubâde bin Samit (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:


“Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) kadir gecesini bize haber vermek için mescide çıkmıştı. Müslümanlardan iki adam kavga ettiler. Bunun üzerine Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):'Kadir gecesini size haber vermek için çıkmıştım, falan ve falan birbiriyle kavga ettiler (onun malumatı benden) kaldırıldı. Böyle olması sizin için belki daha hayırlıdır. Sizler onu (yirmiden sonraki) dokuzuncu, yedinci, beşinci gecelerde arayınız' buyurdu."Buhari 1874, Darimi 2/2728, İbni Ebi Şeybe 2/487/3, İbni Huzeyme 2198, Beyhaki 4/311, Begavi 1821, Tayalisi 576, Malik 1/320/134) Zerrubnu Hubeyş (Rahmetullahi Aleyh) dedi ki:


“Ubeyy bin Ka'b (Radiyallahu Anh)'a kardeşin Abdullah ibni Mesud (Radiyallahu Anhuma):−Seneyi ihya eden kimse kadir gecesine isabet eder diyor dedim.Ubeyy (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:−Allah ona rahmet etsin, insanların ona güvenip dayanmamasını istemiştir. Oysa o, kadir gecesinin Ramazanda, Ramazanın son on gününde ve yirmi yedinci gecede olduğunu elbette bilir. Sonra istisna etmeksizin yemin etti ve:−Kadir gecesi yirmi yedinci gecedir dedi.Ben:−Ya Ebe'l-Münzir, hangi şeye dayanarak böyle söylüyorsun dedim.Ubeyy (Radiyallahu Anh):−Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'in haber verdiği alamet veya ayetle, güneş o gecenin sabahında şuasız olarak doğar dedi."Müslim 1169/220, Humeydi 375, Ebu Davud 1378, Tirmizi 793, İbni Hibban 3689, İbni Huzeyme 2191-2193, Beyhaki 4/312, Begavi 1828, Abdurrezzak 7700Teheccüt Namazı


"Hem uyumak hem uyanmak" anlamına gelen teheccüd sözcüğü, terim olarak "geceleyin uyanıp namaz kılmak ve gece namazı" anlamındadır. Dilimizde teheccüt kelimesi, farz ve vâcip namazlarla teravihin dışında, geceyi ihya için kılınan namazların tümünü ifade edecek şekilde kullanılmaktadır. Rivayet edildiğine göre Peygamberimiz yatsıyı kıldıktan sonra ve vitiri kılmadan uyur, gecenin ortalarından sonra uyanıp bir müddet namaz kıldıktan sonra vitir namazını ve daha sonra sabah namazının sünnetini kı- lardı (Müslim, “Salâtü'l-müsâfirîn", 26). Teheccüt namazının rek'at sayısı, bu konuda çeşitli rivayetler bulunmasından dolayı net olarak belli olmamakla birlikte dört veya sekiz rek'at olarak kılınabileceği gibi iki rek'at olarak da kılınabilir.Kadir gecesi ne zaman? sorusunun yanıtını haberimizde sizlerle paylaştık. En güncel haberleri yenisafak.com adresinden takip edebilirsiniz.

#Kadir gecesi
#Kadr gecesi
#Kur'an-ı Kerim
#Kadir gecesi ne zaman
8 yıl önce