Yeni Şafak Kitap Eki Haberleri

Bu kitaplar anne ve babalara

Çocukluğunun, içinde bir yerlerde yaşadığının bilincinde olan yetişkinlerin çocuklarıyla ilişkileri de ona göre oluyor. Bu ayki seçki yazımızda sizlere önce içinizdeki çocukluğu yeniden canlandıracak, sonrasında çocuklarınızla ilişkilerinizi yeniden canlandıracak, onların hayatlarına doğru bir şekilde dokunmanıza yardımcı olacak eserler seçtik.

Korkunun yerini merak aldı

Selim Eraydın, ilk gençlik yıllarından bu yana edebiyata ilgi duydu, çeşitli çalışamalar yaptı. Bir süredir üzerinde çalıştığı ilk romanı Us ise Mart ayında Pan Yayınları etiketiyle okurla buluştu.

Kırılan her taşın bir yeri var

Eda İşler’in ilk öyküsü Hece Öykü’de 2015 yılında yayımlandı. Ardından farklı öyküleri Post Öykü, Öykü Gazetesi, Dergâh, Türk Dili gibi dergilerde okurla buluştu. Aynı zamanda çevirmen olan İşler’in yaptığı çevirileri kişisel blogunda ve Oggito.com’da yer aldı. Eda İşler’in ilk öykü kitabı Kaza Süsü ise Mayıs ayında Dergâh Yayınları’ndan çıktı.

Dindar neslin ideolojisi

Elif Gençkal Eroler’in Dindar Nesil Yetiştirmek kitabı AK Parti döneminin eğitim politikaları bağlamında din-devlet-kamusal alan üzerinden tarz-ı hayat meselesine yaklaşıyor. Eroler’in yöntemi sol liberallerin çekingen Kemalist kritiğini de içine alacak tarzda ulusçuluk eleştirisini devlet varlığına yöneltmeye çalışır.

Bir alimin hayatından notlar

Ahmet Muhtar Büyükçınar’ın Hayatım İbret Aynası’nı okurken hissettiğim heyecanların, hayretlerin ve hayranlıkların lezzetini ve yoğunluğunu unutamamışımdır. O dört cildi bana emanet veren arkadaşa kitabı iade etmekte epeyce gecikmiştim. Çünkü çevremdeki pek çok kimseye o kitabı vermekten, okumalarını hararetle tavsiye etmekten kendimi alamamıştım.

Bir kurtuluş çağrısı

Temel Hazıroğlu’nun yeni eseri Yüceliş okuruyla buluştu. İz Yayıncılık etiketi taşıyan eser yazarın dördüncü kitabı. Hazıroğlu gençlik döneminden itibaren aralıksız sürdürdüğü düşünsel çabasını acele etmeksizin kıvama erdirdikten, mayaladıktan sonra gün yüzüne çıkardı.

Yazarken yücelen şair

Ketebe Yayınları etiketiyle yayınlayan Cummıngs Seçme Şiirler, Samet Köse’nin çevirisiyle okurla buluştu. E. E. Cummings’in şiirini tartışma yaratan yenilikçi şiirler olarak tanımlayabiliriz. Tabi şunu da ekleyerek: E.E. Cummings, Amerikan toplumunda ‘yazarken kendi yücelen – okurken insanlara yücelme yaşatan’ bir şairdir.

Muallim Naci’nin kütüphanesi

Muallim Naci 1893 yılı Ramazan ayında aniden vefat eder. Onun vefatının öncesinde bazı olağanüstü durumlar yaşanır. Ahmet Midhat, bir gece rüyasında siyah elbiseli bir adam görür. Adam, beni buraya damadınız Naci Bey gönderdi, çok acele ailecek sizi çağırıyor, der. Efendi bu rüyadan ter içinde uyanır. “Fesuphanallah, ben rüya-yı kâzip görmem ama bu ne hikmettir?” diye mırıldanır.

Yeni bir otobiyografi

Orijinal ismiyle Tercüme-i Ahvâl Mecmû‘a-i Tesâvîr-i Osmâniyye isimli eser Arif Paşa’nın kâtiplikten müşirliğe uzanan ilginç hayat hikâyesini anlatıyor. Eser 2015 yılında Ensar Karagöz’ün verdiği yüksek lisansın semeresi aslında. Genç araştırmacı bir tez vücuda getirmeye karar verdiğinde Süleymaniye Kütüphanesi’nin Hüsrev Paşa Koleksiyonu’nda harıl harıl çalışmaya başlamış.

Aydınlanma felsefesine dair yepyeni bir yorum

Britanyalı tarih profesörü “Radikal Aydınlanma ve Modern Demokrasinin Kökenleri: Zihin Devrimi”nde, Aydınlanma düşüncesini derinlemesine irdeliyor. Kitapta düşünce akımlarının, tarihsel akışın içinde nasıl filizlendiğini gözler önüne seren Israel, Radikal Aydınlanmacıların, modern demokrasinin düşünsel temellerini atan hikâyesini tüm dinamikliğiyle okura yansıtıyor.

Bir kere inanalım İstanbul’a

Ömer Erdem’in şiirleri her zaman ölçüsünü taşırmayan bir ironisi ve güzel bir tınısı oluyor. Everst Yayınları’ndan çıkan son kitabı ‘İstanbul’a’ da onun tanıdığımız üslubunu taşıyor.

Solcuların bugünkü meseleleri

Polemikler, Orhan Koçak’ın diğer kitapları gibi yoğun bir çalışmanın ürünü. Fikirlerine katılsak da katılmasak da, okunduğunda faydası görülecek bir kitap. Polemikler’de dikkat çeken ilk nokta Orhan Koçak’ın her fırsatta solculuğunu vurgulama gereği duyması.

Dini içerikli çocuk edebiyatının neresindeyiz

Çocukluk dönemine hitap eden dini içerikli edebi kitaplarda bulunması gereken özellikler neler? Dili, anlatımı ve içeriği nasıl olmalı? Onları diğer çocuk kitaplarından ayırmalı mıyız? Konu dini içerikli çocuk kitapları olunca sorular da artıyor. İşin mutfağındaki yazar, yayıncı, editör ve akademisyenlere geçmişten günümüze dinî içerikli çocuk edebiyatını sorduk.

İhya değil inşa eden bir dergi

Üç ciltten oluşan ‘İslâm Mecmuası’ çalışmasını İlhami Danış, Mustafa Göleç ve Ömer Faruk Köse yayına hazırladı. Danış, derginin maksat ve ilkelerinin “Müslümanların fâidesine çalışır” ve “Dinli bir hayat, hayatlı bir din” sloganlarıyla açıkça anlaşılabileceğini söylüyor.

Toplumsal yasalar teori mi hakikat mi

Günümüzde özellikle akademide her gün bilim tanımına farklı sınırlar çizildiğini, bazen içerisine alınan bir kavramın bazen kapsam dışı bırakıldığını görüyoruz. Her disiplin kendi alanının bilimsel olduğunu kanıtlama çabası içerisinde. Fennî alanlar için bunun pek böyle olduğunu söyleyemesek de sosyal bilimler denilince bu tartışmaların sosyal bilimlerin temelinin atıldığı on dokuzuncu yüzyıldan beri yaşandığı bir gerçek. Peki, sosyal bilimler, özellikle de sosyoloji gerçekten “bilim” kategorisi...

Ne keman ne kemankeş sadece ya Hakk

Okçuluğun tarihini ilk olarak biz yazmadık belki ama bu işin tarihinin insanlık tarihi kadar eski olduğunu söyleyebiliriz. Nişangâh-ı İstanbul isimli eser hem hafıza tazelememize yardımcı oluyor hem de okçuluğa dair yeni bilgi ve belgeleri gözler önüne seriyor. Üstelik eser sadece okçuluğun tarihini vermekle kalmıyor, bu alanda literatüre katkı sunacak önemli başlıkları da içinde barındırıyor.

Ermenice ve Türkçe’nin bilinmez tarihi

Bir dil, kendi dışındaki bir başka dile, nasıl oluyor da bu kadar tesir edebilir? Onun sayılarına, sıfat ve isim tamlamalarına, yerine göre deyim ve mecazlarına yönelik bunca tesiri nasıl izah etmemiz gerekir diye, düşünmeden yapamıyoruz.

Yirminci yüzyılı inşa eden “Egoistler”

James Huneker, 20. yüzyılın seçtiği kültür ve edebiyat insanlarının hayatı ve eserleri üzerinden kaleme aldığı portre yazıları ile hem türe farklı bir perspektif kazandırıyor hem de günümüz batı kültürünün bazı temel dinamiklerini okuma imkanı sunuyor.

Öykülerde modernizmin ilk ayak sesleri

Öykülerini 19. yüzyılda yazan Meville, 21. yüzyıl okuyucuları için de çok anlamlı, ilgi çekici ve öğretici olmaya devam ediyor. Melville’nin hikâyelerinde bu değişen dünyanın sancılarına rastlanır. Romancımız kendini modernizme, makineye, teknolojiye, bilime kaptırmaz. Evet, yüzyılın gerektirdiği kadar şüphecidir. Her şeye şüpheyle yaklaşır. Bilimin önemi konusunda hemfikirdir.

Beni çocukluğuma götüren kitap

Çocukluğumuzda okuduğumuz ilk kitaplar -türü ne olursa olsun- belleğimizde öyle bir yer eder ki o kitapları ömür boyu unutmayız. Çünkü, ilk okuma heyecanını o kitapla yaşarız. O kitabın anlattıkları bizim doğrudan elde ettiğimiz değerini kendimizin belirlediği bilgilerdir, şiirlerdir, hikâyelerdir, masallardır.

İslam dünyasında felsefe mümkün mü?

Ketebe Yayınları’ndan bu ay ilk cildi yayımlanan Dînânî’nin İslâm Dünyasında Felsefi Düşüncenin Serüveni önemli bir eser. Dînânî; geçmişte yaşamış, farklı alanlarda akıl ve düşünme üzerine çalışmış düşünürlerle diyaloğa girişerek kapanmış yolları açmaya, bugüne kadar bütüncül bir düşünsel alan olarak kavranmamış uçları bir araya getirmeye uğraşıyor.

Hoca yine ezber bozuyor

Kemal H. Karpat, bir asra yaklaşan ömrüne çok sayıda eser sığdırmış bir sosyal bilimci ve tarihçidir. Hayatının büyük bir kısmını geçirdiği Amerika’daki çeşitli kuruluşlarda ve üniversitelerde Türkiye’nin sosyal, siyasi, iktisadi, dini, kültürel ve askeri yapısına dair çok önemli eserler yazmış ve dış dünyanın Türkiye’yi tarihsel ve toplumsal yapısıyla doğru bir şekilde tanıması için büyük bir emek sarf etmiştir. Hatta bu hususta, gerek üniversitelerde çeşitli milletlere mensup öğrencilerini Osm...

Sonunda iyilik kazanır

İyi Adamın On Günü Mehmet Eroğlu’nun diğer romanlarına kıyasla zayıf. Mesela Yüz: 1981’e kıyasla veya Issızlığın Ortası’na. Neredeyse bütünüyle hayal ürünü, sıradan diyemesek de, ortalamanın çok da üstüne çıkamayan bir dedektif romanı.

El Kavlu’l Fasl’ın mücadelesi

El-Kavlu’l-Fasl, Gaybın Önünde üst başlığıyla Muhammet Uysal tarafından tercüme edilip Ketebe Yayınları tarafından basıldı. Bu kitap, Peygamber’in (sav) mucizelerini reddeden kişilere karşı Mustafa Sabri Efendi’nin telif ettiği bir eser.

Hasankeyf’in masal kahramanı

Elif Yemenici bu masalsı yolculuğa kendisiyle bütünleşen özgün illüstrasyonları ile hayat vermiş. Renk seçimleri, kapı süslemeleri, tercih edilen desenler, ışık kullanımı ve küçük ayrıntılar okuyucunun metinden çok daha fazlasını görebilmesini sağlıyor.

Tarih sever çocuklar

Geleceğin yetişkinlerine tarihi öğretebilmek zor olduğu kadar gerekli de. Bazı yayınevlerinin hazırladığı seçkiler bu konuda anne babaların yardımına koşuyor. Çünkü bu eserler sadece öğretmiyor, aynı zamanda akıcı üslupları ve eğlenceli anlatımlarıyla tarihi sevdiriyorlar da.

Kitabımı kendime imzaladım

M.Fatih Kutlubay’ın ilk öyküsü 25 yaşında Mahalle Mektebi isimli dergide yayımlandı. Ardından Post Öykü, Muhayyel, Hece, Alandayız, Palto Öykü ve Fakirhâne gibi farklı yerlerde öyküleri okurla buluştu. Kutlubay’ın ilk kitabı Misak’ın Aynaları Mart ayında Ketebe etiketiyle çıktı.

İlk şiirimi elli kere okudum

Burak Ş. Çelik’in ilk şiiri 26 yaşındayken Hece dergisinin Nisan 2016 sayısında çıktı. Ayasofya, Heceöykü, Post Öykü, Tezkire, Kanon 2010 ve Muhayyel gibi dergilerde şiirlerinin yanı sıra tercümleri de yayımlandı. Çelik’in ilk şiir kitabı ise Şubat 2019’da okuruyla buluştu.

Varlığın metafizik iklimi

Kelâm sahasının ustalarından olan Ömer Türker’in kaleme aldığı eser, İslâm felsefesi geleneğinin bütün araştırmalarının temelini oluşturan bu ortak çerçeveyi belirginleştiriyor. Eserde filozoflar arasındaki müşterek noktaların zikri ile birlikte ciddi görüş ayrılıklarına da yer verilmiş. Felsefe geleneğinin varlık tasavvuru, bu tasavvurun kelâm ve tasavvuf geleneğine etkisi de ele alınıyor.

Kahramanın yolculuğu sürüyor

Gökdemir İhsan İnsan Sanat’tan çıkan Modern Kahramanın Düşüşü isimli kitapla okurunu selamlıyor. İhsan, makineleşme arzusundan, Anayurt Oteli’ni yorumlama biçimlerine, kadın, dil ve yurt arasındaki ilişkiden, ouliponun Divan edebiyatıyla ve lebdeğmezle olan ilişkisine varıncaya kadar çeşitlilik gösteren makalelerini oldukça sade, anlaşılır ve farklı bir bakış açısıyla sunuyor.

Eseri aşan hayatlar

Biyografisini okuduğumuz bazı kişilerin hayatı neredeyse eserlerine denk bir değer taşır. Bazan hayatın eseri aştığı bile görülür. Necip Fazıl’ın, Dostoyevski’nin hayatları da en az eserleri kadar dikkat çekicidir. Biyografinin bugünkü ulaştığı imkanlarla mesela bir Itri’yi kendi iç dünya zenginlikleriyle ortaya koyacak bir biyografisi yazılabilseydi okumak istemez miydiniz?

Anadolu’nun Eflatun’u anlatıyor

Emekli hava astsubayı, iş adamı Eflatun Saygılı’nın hayatı kitaplaştı. Gazeteci-yazar Rıfat Yörük tarafından kaleme alınan eserde fikir ve dava adamı Saygılı’nın bilinmeyen yönlerine ışık tutuluyor.

+

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.