Yeni Şafak Kitap Eki Haberleri

Kültürel mirasın sahafla imtihanı

Sahaflarda, müzayede evlerinde ve resmi kurumlarda değerli kitap ve evrakın alınıp satılması sürecini Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhittin Macit, ülkemizin önde gelen sahaflarından Emin Nedret İşli, Bahtiyar İstekli, Lütfü Seymen, Lütfi Bayer ile müzayede evi sahibi Şükrü Oral Yeni Şafak Kitap’a anlattılar.

İsmet Özel ne diyor?

Şiir, sosyalizm, İslâm ve Türklüğün ‘kalın’laştırdığı İsmet Özel, “Kâfirin lokmasını yemedim” diyor ve ekliyor: Dolayısıyla kâfirin kılıcını sallamam!

Kullarının hayatında O’nun ayetleri görülür

İslam’ı araştırmaktan daha çok bilgiyi algıya çevirerek kafaları karıştırmaya hizmet ettiği için oryantalizm ve oryantalistlerden hem derin bir şüphe duymuş hem de onlara ve eserlerine fevkalade mesafeli yaklaşmışımdır. Maksatlarını böyle okumakla birlikte oryantalistlerin aradıkları şeyin peşinde koşma iradelerini ilim öğrenme yolunda hiçbir engel tanımamalarını destansı azim ve gayretlerini hep önemsemiş, “Ne olurdu sizdeki azim ve gayret bizde de olsa” demekten de kendimi alamamışımdır.

Bir yandan sevinç bir yandan korku

Mustafa Aplay’ın Neden Bıçkın Bir Delikanlı Olamadım adlı kitabı Ketebe Yayınları etiketi taşıyor. Aplay kitabını eline aldığı ilk anı “Bir yandan müthiş bir sevinç, bir yandan şimdi ne olacak hissi, korku” cümlesiyle anlatıyor.

Fecr-i Âtî’ye dair kaynak bir eser

Cafer Şen’in 2006’da yayımladığı Fecr-i Âtî Edebiyatı başlıklı kitabı Fecr-i Âtî Encümeni Edebiyatı adıyla yeniden yayımlandı. Bu ilk baskının gözden geçirilmiş, genişletilmiş olmasının aksine hacmi büyük nispette daraltılmış bir biçimidir. Fecr-i Âtî edebiyatına dair öz korunmuş olmakla birlikte ortada büyük işçilik gerektiren bir kitap duruyor.

Paul Valery’nin kendisi ve şiiriyle hesaplaşması

Valery’nin düşünce dünyasını ortaya koyan yazıların yer aldığı Sabit Fikir: Ya da Deniz Kıyısında İki Adam adlı kitap Yapı Kredi Yayınları arasında okurla buluştu. Valery, deneme türünde kaleme aldığı yazılarda aslında kurmaca yaparak iki karakteri karşılıklı olarak konuşturuyor.

Upuzun bir yolculuk

İki cilt olarak İletişim Yayınları arasında okurla buluşan Kıyamet Emeklisi romanında Şule Gürbüz kahramanlarının ergenlik dönemlerine yoğunlaşmış. Yazar adeta kahramanıyla birlikte düşünüyor, hissediyor, hareket ediyor ve olayların içinde yer alıyor. Bu yüzden Kıyamet Emeklisi’nde anlatımcı olarak yazarın yeri, ne büsbütün olayların dışında ne de büsbütün içindedir diyebiliriz.

Ayşe Şasa’nın pek bilinmeyen ‘Şebek Roman’ı

“Ayşe Şasa’nın pek okunmayan kitaplarından birisidir Şebek Romanı. Şebek Romanı , Ayşe hanımın mizah duygusunu ortaya çıkaran bir eser olmasıyla da önemli bence. Kitap, bugünün dünyasına çok benzeyen, gelecekteki bir dünyada hakikat peşinde koşanları anlatıyor.”

Hürriyet, müsavat, uhuvvet günlerinde Trabzon!

Selim Ahmetoğlu’nun doktora tezi olarak kaleme aldığı eser Devrim Günlerinde Trabzon adıyla okuyucuyla buluştu. Kitapta Trabzon’da eğitim, basın-yayın, tiyatro ve sinema gibi konulara da yer veren yazar, II. Meşrutiyet döneminde eğitimin yaygınlaştırılmaya çalışıldığı, köylere okul yapılması meselesi üzerinde duruyor.

İslam âlemine şeref veren Çelebi

Süleyman Çelebi’nin Ulu Cami İmamı iken 1409 yılında kaleme aldığı eseri tarih boyunca edebiyatta, musikide, hüsn-i hatta işlenegelen bu güzellikler pek çok esere de ilham kaynağı olmuştur.

Gölge Oyunları Yedikule’ye geldi

Meva A. Önyurt ve Tuba Karabey’in birlikte yazdıkları Gölge Oyunları Serisi’nin ikinci kitabı raflardaki yerini aldı. Bu yeni kitap Gölge Oyunları 2: Yedikule’nin Yedilisi adını taşıyor.

Güzelliğimize ışık tutan öyküler

Perdesi Yırtık Dünya’da kendisine hikayelerden oluşan bir takım kurmuş yazar Tuncay Günaydın. Son zamanlarda yazarların iç bunalımlarıyla öne çıkan öykü kitapları arasında Perdesi Yırtık Dünya, gün gibi parlıyor. Günaydın, insanın henüz ölmemiş ama ölmekte olan yanlarına ve yaşantılarına ışık tutuyor.

Öykü ol dedim, öykü oldu: Kamil Yeşil hikayeciliği

“Kamil Yeşil, usta bilir bu insanları. Nuri Pakdil’i, Mustafa Kutlu’yu, Rasim Özdenören’i, Necip Fazıl’ı, Sezai Karakoç’u (İsmet Özel hemşehrisidir). Onları gözünde ve gönlünde yüceltir. Dünyaya baktığı hikmet penceresinden edebiyatın “evliya”sı sayar. Bağlanır.”

Hikâyelerimde bakış açısı bir yetişkine değil bir çocuğa ait

Yazar Birsen Ekim Özen’e çocuk edebiyatı ile ilgili sorularımızı yönelttik. Özen, çocuk edebiyatındaki gelişimle ilgili olarak “Türkiye’de çeşitlilik hızla artıyor. Zaman iyi çalışmaları mıknatıs gibi çekecek ve çocuk kitaplarındaki bu hızlı üretim geriye zengin bir liste bırakacak,” diyor.

Yusuf Akçura’nın mektupları

Yusuf Akçura’nın Suriye Ve Filistin Mektupları ile İsmail Göktürk’ün yayıma hazırladığı Sürgünden İstanbul’a Dârülhilâfet Mektupları kitaplarının sonraki baskılarında bazı hatalar düzeltilmiş. Ancak bir çok hata bu baskılarında da yer alıyor.

Edebiyatımızın zarif kalemi, tüm eserleriyle Ketebe’de!

Yedi Güzel Adamdan birisi olan Cahit Zarifoğlu, edebiyatımıza ve düşünce hayatımıza ölümsüz eserler kazandırdı. Şiirden romana, denemeden öyküye, çocuk kitaplarından günlüğe edebiyatın hemen her dalında kalem oynatan şair ve yazar, tüm kitaplarıyla artık Ketebe Yayınları’nda.

Aldım, okudum, anladım

Koray Şerbetçi’nin Tarih Neye Yarar kitabı bir anlamda okura “Tarih tekerrürden ibarettir” sözünü de yeniden hatırlatıyor. Şerbetçi, okuruna olayları aktarırken aynı zamanda yeni sorular sormasını da sağlıyor.

Türk dünyasının kurucu ortak metinleri var mı?

Her asır yeni okurlarla yeniden yeşerip dirilen Türk metinler vardır. Dede Korkut’tan Manas Destanı’na, Orhun Abideleri’nden Mevlidi Şerife, Siyasetname’den Safahat’a ölümsüz eserler üzerine bir inceleme yazısı.

Sekizinci Güzel Adam: Mevlana İdris

Yazar ve şair Mevlana İdris’i kaybettik. Arkasında çok sayıda öykü ve şiiri bırakan Mevlana İdris’in yakın arkadaşlarından Murat Zelan, ‘’Mevlana İdris durgun bir su gibi yaşadı ve bir yağmurun dinişi gibi gitti. Elveda bayım. Elveda sekizinci güzel adam’’ diyor.

Suriye hapishane edebiyatı: Zindandaki Kanatlar

Almanya’da yaşayan yazar ve edebiyat eleştirmeni Mufid Necm’in 2015 senesinde İbn Batuta Hatırat Ödülü kazandığı “Zindandaki Kanatlar” isimli eseri Türkçeye çevrildi. Kitap, yazarın Hafız Esed döneminde, Necm, Mezzeh, Kafr Sousa ve Saydnaya gibi çeşitli Suriye zindanlarında geçirdiği 11 sene boyunca tuttuğu günlüklerden oluşuyor.

Hakikatin kırılan ışığı

Günümüzün önemli din felsefecilerinden biri olan John D. Caputo son kitabında modern dönemde kaybettiğimizi düşündüğü bilgeliğin peşine düşüyor. Hakikat- Postmodern Çağda Bilgelik Arayışı adıyla Türkçe’ye çevrilen kitabında yazar, okuyucuyu rehberli bir tura çıkmış gibi hakikat modelleri arasında gezintiye çıkarıyor. Kitabında Antik çağda Tanrı’nın ışığı olan hakikatin, Aydınlanma’da Salt Akıl’ın ışığı haline geldiğini söyleyen Caputo, yaşanan büyük kırılmanın yarattığı krize dikkat çekiyor.

Bilge yönetmenle düşünmek

Sinema da roman gibi Batı kökenlidir. Satyajit Ray hem filmlerinde hem de sinema üzerine yazılarında Batı’yla, batılılaşma olgusuyla hesaplaşma içine girer. Çünkü ortada bir “biz” vardır. Bu “biz” kendi kültür ve tarihini terk edip, Batılı kültür ve tarihini mi benimseyecektir? Benimsemek istese, bu mümkün müdür? Bu soruların cevabını bulacağınız Bizim Filmlerimiz Onların Filmleri kitabı bu anlamda okuru düşünmeye sevk ediyor.

Arkeoloji dünyasından ilmi eserler

Cumhuriyetin 100. yılına armağan olarak Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü tarafından yeni ilmi eserler yayımlanıyor. Arkeoloji ve tarih alanında toplumun her kesiminden meraklı okura, nitelikli eserler aracılığıyla ulaşmak gayesiyle Türkçeye çevrilen kitaplar ve telif eserlerle 27 kitaptan oluşan ilk seri okurla buluştu.

Şiiri kavramla / kuramla okumak

Gökhan Tunç’un Kavramlar Ve Kuramlarla Modern Türk Şiiri Okumaları adlı çalışması Ötüken Yayınları arasında okurla buluştu. Gökhan Tunç, şiirleri çözümlemeden önce, her kavram ve kuram hakkında bilgi verirken, farklı düşünür ve sanatçıların kavram ya da kurama dair görüşlerine de yer verir. Dolaysıyla, büyük bir emekle kotarılan, hayli zengin bir kaynağa dayalı, takdire şayan bir çalışma ortaya koymuş Tunç.

Bıçkın delikanlı olamayışın sancıları

Öykülerin ilk yayımlanma adresleri genellikle edebiyat-sanat dergileri olur. Buralarda yayınlanan öykülerin okuyuculardan ilgi görmesi halinde öykülerin kitap haline getirilmesi gündeme gelir. Bazı ünlü yazarların öykülerinin ölümlerinden sonra kitaplaştığı ve çok okunanlar arasında yer aldıkları da bir başka gerçek.

Üç günlük dünyanın öyküleri

“Bekleme Salonu” ve “Beni Hikayeden Çıkart” isimli öykü kitapları ile tanıdığımız Ali Işık, içerisinde on bir yeni öykünün yer aldığı kitabı “Üç Günlük Dünyanın İkinci Günü” kitabını Pruva Yayınları etiketiyle okuyucu ile buluşturdu.

Kılıcı ve şiiri parlatan cihangir: Yavuz Sultan Selim

Dünyayı bir padişaha yetmeyecek kadar küçük gören Yavuz Selim, cihangirliği kadar şairliğiyle de ünlüdür. Prof. Dr. Mehmet Fatih Köksal “Savaşta Yavuz / Şiirde Selim” (Muhit Kitap, Ocak 2022) adlı kitabında Yavuz Sultan Selim’in Türkçe şiirlerini bir araya getirmiştir. Yavuz Sultan Selim’in Türkçe şiir yazmadığı iddialarına bir cevap niteliği taşıyan, emek mahsulü bir kitap bu.

Bir vatan meczubu: Nihad Sami Banarlı

Yakup Öztürk tarafından kaleme alınan Türkçeye Adanmış Bir Ömür Nihad Sami Banarlı kitabı Türk Kültürüne Hizmet Vakfı Biyografi Serisi arasında okurla buluştu. Öztürk, yazarın hayatını belgeleriyle birlikte detaylı bir şekilde dikkatlere sunarken Banarlı’nın kitaplarını ilk defa bir bütün olarak değerlendirmeye tabi tutuyor.

Almanya’da din ve eğitim üzerine bir çalışma

Uzun yıllardır Almanya’da yaşayan Prof. Dr. Merdan Güneş, akademik araştırmalarını şahsi tecrübe ve gözlemleriyle birleştirerek Hristiyanlık ve İslam’ın, özel olarak Almanya’da genel olarak Avrupa’daki serencamına değindiği “Devlet, Kilise ve Cami- Almanya’da Din ve Eğitim Politikaları” adlı kitabı kaleme aldı.

Bir yanım hep romanla meşguldü

Meliha Öz’ün Tahsin Yücel Roman Ödülü’nü de alan ilk romanı “Nekro Porta - Ölüler Kapısı” Şule Yayınları etiketiyle okurla buluştu. Öz, “Trafikte söylenirken yahut uzanmış uykuyu beklerken bir yanım hep romanla meşguldü” diyor.

Mehmet Âkif’in gözden kaçmış bir mektubu

Mehmet Akif’in dostu Ferit Kam’ın oğlu Ruşen Ferit Kam’a Mısır’dan gönderdiği mektup dikkat çekiyor. Mektubunda oldukça samimi bir dil kullanan Âkif, Ruşen Kam’a Safahat’ın Mısır’da basılan yedincisini (Gölgeler) hediye gönderdiğini belirtiyor.

Hayatı ve eserleriyle iz bırakan kıymetli bir âlim: Ömer Nasuhi Bilmen

Ömer Nasuhi Bilmen’in hayatı Hadi Ensar Ceylan’ın kaleminden kitaplaştı. Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları arasında okurla buluşan kitapta Bilmen’in entelektüel kimliğini öne çıkırılıyor.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

+