Yeni Şafak Kitap Eki Haberleri

Çukurovakitapla buluşuyor

Çukurova 12. Kitap Fuarı, TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde okurları kitaplarla buluşturmaya devam ediyor. 13 Ocak’a kadar devam edecek fuara 300 yayınevi ve sivil toplum kuruluşu katılırken panel, söyleşi, atölye çalışmaları ve çocuk etkinliklerinden oluşan 70 etkinlikte 500 yazar okurlarıyla buluşuyor.

Bir çorap olsaydınız dünyayı gezmek ister miydiniz?

Ayşe Sevim, mühim kalemlerin çocuk edebiyatına en azından bir eser vermelerini arzu eden, bu işle uğraşmanın vebal olduğunu düşünen ve bu konuda da elini taşın altına koymuş bir isim. Bu sebepledir ki en az şiir ve denemeleri kadar çocuk edebiyatında verdiği eserler de teveccühle karşılanıyor.

Gelecek çok hızlı geliyor

Her geçen gün teknolojik gelişmeler artıyor. Günlük yaşantımız da aynı oranda etkileniyor. Emre Sayer’in 2048 romanı “Geleceğe hazır mıyız?” sorusunun yanıtını arıyor

Nesiller arasında bir köprü

Erol Deran, Makamdan Makama Geçki Örnekleri kitabı musikimizdeki geleneğe güzel bir katkı yapmış, öğretici ve zevkle dinlenilen geçki örneklerini bizlere sunmuş. Deran’ın sonraki nesillere bırakmak üzere kayıt altına alınmasını sağladığı seyirler bu kitabın hikayesinin başladığı noktada.

Belleğimizdekidin algısı

Düşünce, kültür, ilahiyat alanında farklı çalışmalar yapan isimlerle konuşan gazeteci yazar Emeti Saruhan’ın söyleşileri “Türkiye’de Din Algısı” adıyla bir araya geldi. Türkiye’nin belleğindeki din algısını gözler önüne seren kitap, farklı görüşlerİ topluca okuma imkânı sunuyor.

Dönüş ve arayış

Cihan Aktaş’ın Unutulmayan’ı kendisiyle dertleşen kadınların hayatına misafir ediyor. İz Yayıncılık etiketiyle okurla buluşan kitap bizi dönüş ve arayış üzerine düşünmeye davet ediyor.

20. yüzyılın en uzun 10 senesi

Yakın tarih araştırmaları, sadece söz konu tarihi ele almaz, aynı zamanda doğrudan tesir etmesi dolayısıyla günümüzü de ele alır, ilgilendirir. Sultan II. Abdülhamid Han, dönemi, İkinci Meşrutiyet dönemi, Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı, 1915 olayları, Sevr Antlaşması, İstiklal savaşları ve Lozan Antlaşması gibi konular halen günümüz için stratejik önem taşımakta ve ülkemizin birçok siyasetini doğrudan etkilemektedir. Bu alanlardaki çalışmalar hem stratejik olması hem de kamuoyunun doğru ...

Kafasında kütüphane taşıyan adamlar

Bir ilim adamı, hazırladığı gramer kitabının devrin hükümdarına takdim etmek üzere deniz yolculuğuna çıkar. Şark’ın dehası İbn Sina da o sırada tesadüfen aynı gemide bulunur. Alimin elindeki kitap dikkatini çeker ve incelemek için rica eder. Yolculuk bitene kadar eseri bir güzel okur, hatta ezberler. Gemi karaya yanaşınca alim tek başına saraya gider ve kitabını hükümdara takdim eder. Etrafına şöyle bir bakınca, İbn Sina’nın da orada olduğunu görür ve çok şaşırır.

Osmanlı klasik çağına bakışlar

Osmanlı tarihçisi Prof. Dr. Feridun Emecen “Hanedan”, “Siyaset” ve “Savaş” temalı 3 kitabıyla teorilerin dayatmalarına aldırmadan ve arşiv tuzaklarına yakalanmadan tarihî hadiselere ve kişilere soğukkanlılıkla yaklaşarak pek çok problemi nasıl çözmemiz gerektiğini bize gösteriyor.

Emperyalizme volkan gibi patlayan şiir

Yan yana adalarda Endonezya ve Malezya sağlam klasik şiirden, çağdaş ve modern bir şiire gitmeyi başarmışlardır. Türkiye, Suriye, Mısır, Irak, İran, Pakistan’daki gibi şiir capcanlıdır. Malezya şiirinde Lâtif Muhiddin, Muhammed H. Salleh, Usman Awana, Zurinah Hassan, Kemala, Vahab Ali, Ömer M. Nur ve niceleri şiir varlığını temsil etmektedirler.

Gönül vardiyasında birkaç hayalet

Ketebe Yayınları’ndan çıkan Hayalet Kapısı her gün geçtiğimiz, adım attığımız, soluk aldığımız sokaklardan, caddelerden, mekânlardan ilerleyen bir roman olunca etkisi daha da artıyor.

Hareket’ten Dergâh’a Türkiye tarihi

Ezel Erverdi’nin Nurettin Topçu Dünden Kalanlar ve Geleceğe Umutlar isimli kitabı Dergâh Yayınları etiketiyle okurla buluştu. Üç kısma havale edilen kitabın her bir başlığında Erverdi’nin hafızasına ve çalışma disiplinine tanıklık ediliyor. Sayısız fotoğraf, mektup, belge, gazete ve dergi kapakları kitabın görsel kimliğini oluşturuyor.

Sokaknâme yahut Santurnâme yahut Sedadnâme

“Bir sokak müzisyeni neden kitap yazar?” sorusuyla kitabına başlayan Sedat Anar, sokak müziğinin ülkemizdeki macerası hakkında bilgi verdikten sonra, “Siz hiç içinden çöp arabası geçen sahne gördünüz mü?” sorusunu yöneltiyor. “Bu çalışmada aranmasını istediğim tek şey samimiyettir” cümlesini okurken “Sedat”ın aslının Arapça “sedâd” olduğunu hatırladım.

Sesimizin gizi

Nuri Pakdil’in Ş ve U’yu aramaya çıkanlara dair mütevazı kılavuzuna başvurdum. “Şu”nun en belirgin, en keskin vasfı suçortağı olmamış olması. Bulma işi burada zorlaşıyor işte. Suçortağı olmamış “Şu” bulmak, hele de bu çağda, öyle zor ki... Peki, suç nedir ki suçortağı bu kadar çok? Suç: “Büyük Giz”in inkarı.

Ey sâlik-i sâdık! İşte gaye, işte anahtar

Ömer bin Ali el-İspîri’nin yazdığı “Husûnü’l-Metâlib”, Büyüyenay Yayınları tarafından Ruhun Kaleleri ismiyle yayımlandı. İspirî, tarih, fıkıh, kelam, mantık, arap dili, tefsir ve tasavvuf gibi alanlarda eserler bırakmış. Herhangi tarikata intisabı net olmasa da yazarın ifadesiyle “Birgivî çizgisinde bir sûfi” olduğu söylenebilir.

Yeni bir pencereden Şerif Muhiddin Targan

Peygamber’in Dâhî Torunu Şerif Muhiddin Targan Modernleşme, Bireyselleşme, Virtüozite... Modernleşme ve bireyselleşme gibi son yüzyılda yaşanan netameli bir dönüşüm, dehâ ve soyluluk sahibi seçkin bir kişiliğin hayatı ve sanatı üzerinden okunuyor. Kitapta, “iki dünyayı aynı sahnede birleştiren” bir müzik adamının portresi çok bileşenli bir denklemin içinde anlaşılmaya çalışılmış.

O şiir söyleyenbir ailenin çocuğu

İslamın ve Hz. Muhammed’in şiir ve şaire bakışını “Şiir, Şair ve Peygamber’e Dair” adlı kitabında inceleyen Prof. Dr. İsmail Güleç, Hz. Peygamber’in tevhidi öven ve yayan, zalimi eleştiren şiir ve şairleri koruduğu ve desteklediğini söylüyor.

Gerçekten ben elma mıyım?

Bir romancıyla filozofun on beş farklı söyleşisinden oluşan kitapta Riccardo Manzotti’nin yeni bir düşünme önerisi diyebileceğimiz teorisi kadar Tim Parks’ın soruları da dikkat çekici. Filozof konuşurken yeni fikirlere de yol alıyor. Bununla birlikte karmaşık, anlaşılması güç felsefesini, daha anlaşılır ifadelere kavuşturuyor. Zihnin Ucu Bucağı biraz da bu amaçla hazırlanmış.

Bilimin mistisizmle buluştuğu nokta

Fritjof Capra daha önce yayımladığı Tao of Phsiycs ve Turning Point kitaplarıyla Doğu ve Batı düşüncesini harmanlayarak kitleleri yeni bir düşünce aşıladı. Yeni Çağın Sıradışı Bilgeleri’nde ise yazdığı bu iki kitabın öyküsünü ve o sırada görüştüğü seçkin düşünürlerle olan diyaloglarını otobiyografik olarak dile getiriyor.

Uzak Doğu’ya bir pencere

Yükselen Doğu Edebiyatı hakkında düşünürken uzun zamandır ilgimi çeken Uzak Doğu Edebiyatı’na bir pencere açmak istedim. Özellikle son 2 yılda Japon, Kore, Çin Edebiyatının hem klasikleri hem güncel örnekleri yayın dünyasının gündeminde.

Doğu edebiyatıparlıyor

Dünya kitap piyasasında uzun yıllar Batı edebiyatından eserler ön plana çıktı ve daha fazla okura ulaştı. Ancak son yıllarda ibrenin yönü değişti. Hem Ortadoğulu hem Asyalı yazarların kitapları sayısız dile çevriliyor, ödüller alıyor. Peki Türkiye’de durum ne? Hatice Saka Arap, Seray Şahinler Demir ise Uzak Doğu’dan yansımaları araştırdı.

Rusya’nın James Bond’u Putin

Polisiye romanlar, casusluk filmlerindeki gizem dünyanın en çok ilgi gösterdiği konulardır. Her şeyin dijitale döndüğü bu çağda masa başından değil de büyük riskler altında sahada çalışan ajanların hikayeleri masal gibi geliyor. Gazeteci yazar Timuçin Mert’in kaleme aldığı “Gri Kardinal Vladimir Putin” buna örnek bir çalışma.

Bir modern siyasetname: Osmanlı Aklı

“Medeniyet Aklı” adlı kitabında her medeniyetin kurucu bir aklı olduğuna dikkat çeken ve bunun unsurları üzerinde duran Savaş Ş. Barkçin, Mostar Yayınları arasında çıkan “Osmanlı Aklı” kitabında ise izini sürdüğü kurucu aklın Osmanlı medeniyetindeki karşılığını anlamaya ve anlatmaya çalışıyor.

İlim ve ahlâk kahramanı: Yozgatlı İhsan Efendi

Ekmeleddin İhsanoğlu’nun merhum babasını anlattığı Kaybolan Dünyadan Nurlu Bir Sima Yozgatlı İhsan Efendi adlı eserde zengin ve anlamlı gerçeklerle, tarihî bilgilerle karşılaşıyoruz. Diğer yanda “Bu kitap nasıl vücuda geldi?” sorusunun cevaplandığı sayfalarda yazar, babasının neden ve nasıl “dindar ve muhafazakâr” olduğunu ispatlamaya girişmiş. Oysa İhsan Efendi’nin en azından “âlim ve mücâhid” vasıflarını hak ettiği çok açık.

İmzanız aşk mı bayım?

Nuri Pakdil’in ‘imza’sı apayrı, özel ve özgün anlamlar içerir. Onun imzası, imani sorumluluğun karşılığı olarak, kulluk bilinciyle hayata attığı muhalif duruştur. Bu duruşu, onun hayatında, yazılarında, mektuplarında, kitaplarında ve o kitaplara attığı görkemli imzalarda görmemek mümkün mü?

Nazariyat mekan ve metin

Ömer Lekesiz’in bütün kitaplarını okura ulaştıran Şule Yayınları arasından çıkan “Yılan Islığıyla Serenad” nazariyat, mekân ve metin üzerinden üç kısma ayrılmış. Gazete yazılarının bir araya getirildiği kitabın ilk bölümü, Lekesiz’in yabancı yazarların teorileriyle yerli olanı anlamlandırma çabasını “zihnî kirlenmeyle” tarif ettiğini görüyoruz.

Türk romanının fotoğrafını çektik

Ketebe Yayınları’ndan çıkan 40 Soruda Türk Romanı isimli kitap, Türk romanının gelişiminden bu güne kadar yapılan tartışmaları, tarihsel seyrini ve tekniğini inceliyor. Kitabı hazırlayan Prof. Dr. Mehmet Narlı, “Ortaya koyduğumuz bu çalışmanın Türk romanını bütün boyutlarıyla özetlediğini söylemek zor tabii. Ama bu çerçevede yapılmış çalışmalara bakarak netliği ve çözünürlüğü oldukça yüksek bir Türk romanı fotoğrafı çektiğimizi söyleyebilirim” diyor.

Bir edebiyat anıtı: Dede Korkut

UNESCO’nun “Dede Korkut-Korkut Ata Mirası: Kültürü, Efsaneleri ve Müziği”ni Somut Olmayan Kültürel Miras listesine dahil etmesinin ardından “Yeni Şafak Kitap” olarak yıllarını Dede Korkut Hikâyeleri’nin doğru bir şekilde anlaşılması ve anlatılmasına vakfeden değerli araştırmacıların görüşlerinden oluşan bir dosya hazırladık.

Eşref Edip: Akif’in vefalı dostu

Mehmet Akif’in yakın dostu Eşref Edip Mehmet Akif’in davasını ve düşünce dünyasını vefatından sonra da yaşatan kişidir. Akif ile ilgili yazdığı iki ciltlik Mehmet Akif Hayatı ve Âsârı adlı eseri tam bir Akif destanı ve romanıdır. O güne kadar sanat ve edebiyat hayatımızda, bu türden bir biyografi kaleme alınabilmiş değildir.

Bir Osmanlı mücahidi Zenci Musa

Sudan’da doğup Üsküdar’da Özbekler Tekkesi’nde vefat eden bir halk kahramanı Zenci Musa’nın hayat hikayesinden yola çıkan İsmail Bilgin “Zenci Musa-Kuşçubaşı Eşref’in Sağ Kolu” adlı bir roman kaleme aldı.

Akif ‘in bitmeyençilesi ve mücadelesi

Mehmet Akif’in hayatı aynı zamanda Osmanlı’nın son döneminden Cumhuriyetin ilanı ve sonrasındaa yaşananlara ışık tutuyor. Zorlu ve mücadeleli yıllarda Milli Şairimiz Mehmet Akif’in yaşadığı sıkıntılar bugünün okuruna aslında bir dönemi anlatıyor.

T. S. Eliot’ın şiirlerini beklemek

Everest’ten çıkan T.S. Eliot’ın Bütün Şiirleri uzun zamandır beklenen bir kitaptı. Modern İngiliz-Amerikan şiirinin Ezra Pound’la birlikte anılan diğer şairi T. S. Eliot; şiirde uyguladığı yepyeni teknikler, faydalandığı çağrışımlar ve oluşturduğu atmosfer sayesinde şiiri, modernizmi, insanı ve hayatı yeniden düşünmemizi sağlıyor.

+

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.