Doğru ifadesiyle; “İsrail Sorunu”

Roger Garaudy’nin kamuoyundan yalıtılmasına yol açan “İsrail Sorunu” adlı kitabını 1983 yılından sonra tekrar yayınlamaya kimse cesaret edemedi. Garaudy ile vefatına kadar çok yakından görüşen Cemal Aydın, diğer birçok kitabını Türkçeye kazandırdığı gibi bu kitabı da bir sorumluluk duygusuyla Türk okurunun istifadesine sunmakla çok iyi bir iş yapmış.

Göbek bağından bir düğüm

‘Düğümler’ bir psikoloji kitabı değil. Öykü ya da şiir gibi edebi değeri olduğunu söylemek de zor. Elimizdeki kitap, Laing’ın ihtisas alanındaki diğer eserlerinden etkilerin hissedilebileceği, başlı başına özgün bir eser.

Erenlerdükkânı açmış, ne ararsan var içinde

Mustafa Tatcı, Musa Yıldız, Yasin Şen’in yayına hazırladığı hacimli ve titiz bir çalışma olan İbrahim Hâs Halvetî’nin “Erenler Kitabı” eseri, H Yayınları arasından çıktı. Şakiroğlu İbrahim Çelebi olarak da bilinen yazar, 344 mutasavvıfın hayatına ve onların sözleriyle ilgili 509 menkıbeye yer vermiş.

Gönül kaleminden irfan kokan metinler

Erkam Yayınları’ndan çıkan Kalbî Eğitim Mektebinde İrfan Sohbetleri isimli eser, tasavvufta büyük önem verilen sohbet ve kalp eğitimi kavramları ele alınıyor. Abdullah Sert’in hazırladığı çalışma sohbetleri birer mektep olarak okumayı hedefliyor.

Aynaları temizleme vakti

Cahil cesaretinden uzak, ayakları yere basan Bahar Akın, cana yakın bir arkadaş gibi yaklaşıyor okura. “Yap Gitsin” modern insanın daimi yol arkadaşı olmaya aday.

Kırık dökük öyküleri topladım

“Tarihi Hoşça Kal Lokantası”nda hayal kırıklığı ve hüsran hikayeleriyle okurun karşısına çıkan Şermin Yaşar, yetişkinlere sesleniyor. Doğan Kitap etiketiyle çıkan kitap, Yaşar’ın ilk öykü kitabı. Yazar, “Yıllar içerisinde yazılmış ve bir köşede birikmiş onlarca ruh hali var. Kırık dökük öyküleri topladım” diyor.

Çocuk ruhumu kaybetseydimyazamazdım

Jordi Sierra i Fabra, İspanya'nın en ünlü gençlik yazarı. Her yazdığı kitap satış rekorları kırıyor. "Hayatım boyunca hep gençlerle ve çocuklarla arkadaşlık kurdum. Çocuk ruhumu hiç kaybetmediğim için başarılı oldum"diyen Fabra ile yazın serüvenini konuştuk.

Hemzemin’de buluşanlar

Yasemin Karahüseyin, “Ademin Kanadı” ve “Zan”ın ardından üçüncü romanıyla okur karşısında. Karahüseyin, “Hemzemin”de yolu bir istasyonda buluşan insanların kader ve kederlerini anlatıyor.

Kore ve Türkiye hiç olmadığı kadar yakın

İstanbul Kitap Fuarı bu yıl Onur Konuğu olarak Kore'yi ağırlıyor. Biz de bu vesile ile Türkiye'de Kore edebiyatı ile ilgili çalışma yapan akademisyenlerle konuştuk. Hepsinin ortak fikri, Türkiye'de Kore edebiyatı çalışmaları sağlam ilerliyor. İki ülke ilişkilerinin 60.yılının edebiyat çalışmaları adına yeni bir başlangıç olacağına dair inançları ise çok güçlü.

Bilgi ve anlama arasında felsefe tarihi

Anthony Kerry, felsefenin 2 bin beş yüz yıllık tarihini Antik Yunan’dan günümüze kadar dört ciltte bir araya getiriyor. Küre Yayınları arasından çıkan kitaplar Antik Felsefe, Ortaçağ Felsefesi, Modern Felsefe’nin Yükselişi ve Modern Dünyada Felsefe adını taşıyor.

İyi ki Yazdınız

Edebiyata gönül vermis 14 yazar ve akademisyen Yeni Şafak Kitap için “en iyi roman ve öykü” listelerini açıkladı. Ahmet Hamdi Tanpınar romanda öne çıkarken Türk hikayesine Sait Faik Abasıyanık damgasını vurdu. Romanda Tanpınar’ı Oğuz Atay ve Peyami Safa takip ederken öykü ve hikayede Mustafa Kutlu, Sabahattin Ali ve Ömer Seyfettin öne çıkıyor. Siz Yeni Şafak Kitap eki okurlarımız da en beğendiğiniz Türk edebiyatının en iyi roman ve öykülerini #iyikiyazdınız etiketiyle sosyal medyada paylaşabi...

Edebiyata içeriden bakmak: Paul H. Fry ve edebiyat kuramı

Hece Yayınları’nın okura ulaştırdığı hacimli çalışma “Edebiyat Kuramı”, Profesör Paul H. Fry’ın 40 yıllık ders notlarından oluşuyor. Metin, yazar, toplum, etkiler ve işaretlerin izini süren Fry, 26 adımlık bir yol çiziyor.

Ben edebiyat emekçisiyim

Ünlü yazar Ayla Kutlu hem romanları hem çocuk kitapları ile Türk edebiyatına büyük katkılar sundu. Bu yılda İstanbul kitap Fuarı’nın onur yazarı seçildi. Kendini bir edebiyat ve sanat emekçisi olarak niteleyen Kutlu, “Ben insanlığın öteki yarısına duyduğum saygı ve hayranlık yüzünden onların yadsınan gücünü yazmış ve yazacak olmaktan onur duyuyorum.”diyor.

12 kadim sanatımızın klavuzu

“Türk Sanatları Serisi”adlı çalışma, İBB Kültür A.Ş. ve Türk Kültürüne Hizmet Vakfı tarafından klasik sanatlarımızın gelecek nesillere aktarılması hedefiyle hazırlandı. Editör Fatma Yücel Ayık, vakfın 15 yıllık hayali olan bu çalışmanın, klasik sanatlarla ilgilenen okuyucunun başucu kitabı olacağını söylüyor.

Türklerin Faziletleri’ne bakış

Alim kalem Câhız’ın yazdığı “Türklerin Faziletleri”, Hilafet Ordusu’nun temel direği olarak görülen Türkler’in sadece sadece askeri kabiliyetleri ve diğer ordu özelliklerine yoğunlaşmıyor. Tarihçi Prof. Dr. Ramazan Şeşen’in dilimize kazandırdığı eser, ahlaki ve ruhi dünyalarını sayfalarına taşıyor.

Türk müziğine toplu bir bakış

Cemal Reşit Rey’in öğrencisi, farklı müzik kültürlerine hakim olan Yalçın Tura’nın “Türk Mûsikîsinin Mes’eleleri” adlı eseri raflarda. Kitapta Tura, günümüz Türk müziği, konservatuar eğitimi, arel ezgisi, sinema ile müzik ilişkisi, tabletlerde bulunan diziler, Farabi, Itri, Dede Efendi gibi farklı konuları ele alıyor.

Hat, Kur’ân’ın en güzel şekilde yazılmasıdır

Arap harflerinin Kur’an-ı Kerim’in yazılmasına vasıta olduktan sonra estetik olarak da güzelleşmeye başladığını söyleyen M. Uğur Derman, hüsn-i hatda bütün gayenin Kur’ân-ı Kerim’in en mükemmel, en güzel şekliyle yazılması olduğunu söylüyor.

Dijital savaşın üç atlısı

Dijital yaşamın her geçen gün insanoğluna hakim olduğu bir çağda yaşıyoruz. Teknoloji ile insan hiç bu kadar içiçe geçmemişti. Bu yeni hibrid yaşamın imkanlarını çoğunun geçmişi 20 yılı dahi bulmayan teknoloji şirketleri sunuyor. Charles Arthur’un, Dijital Savaşlar adlı kitabı, üç büyük teknoloji firması, Microsoft, Apple ve Google arasındaki rekabetin izlerini sürüyor.

Müziğin içindeki müziği keşfetmek

Metinlerarasılık alanında Türkiye’nin öncü eserlerini kaleme alan Kubilay Aktulum, bu kez çağdaş sanatçıların eserlerindeki müziklerarasılık ilişkisini çözümlüyor. “Müzik ve Metinlerarasılık-Müziklerarası/Göstergelerarası Etkileşemler ve Aktarımlar” adlı çalışma, klasik müzikten metal müziğine farklı türlerden örnekler barındırıyor.

Dünya politikasına meydan okuma: Partizan

Hukuçu, filozof ve siyaset kuramcısı Carl Schmitt’in “Partizan Teorisi” adlı çalışması Nika Yayınevi aracılığıyla Türk okura ulaştı. Devletler çağının sonu ve egemenliğin net olmadığı bir dünyayı kaleme alan yazar, ordunun değişimiyle birlikte geçmişten günümüze analizlerde bulunuyor.

Kına yakmak

Kültürümüzün bugün de yaşayan en eski unsurlarından biri olan kına, Arapça hına ya da hınna sözcüğünün dilimizdeki karşılığıdır. Kına, kültürümüzde adanmışlığı, temizliği, saflığı simgeler... Kınanın rengi güç ve otoriteyi, aynı zamanda sevinci ve gönül rahatlığını simgeler.

Sosyal medya tanıklığımı kayda geçirdim

Fatma Barbarosoğlu “Mutluluk Onay Belgesi” kitabıyla gündelik hayatımızın ortasına yerleşen sosyal medya konusunu el alıyor. Barbarosoğlu kitabı, “Edebiyatçı kimliğim ile sosyolog kimliğimi okuyucuların sesleriyle birleştirerek Türkiye’nin nefesini ortaya çıkarması anlamında bir ilk” olarak tanımlıyor.

Neoklasik iktisat bizene söyler?

Soyutlanmış bireylerin incelenmesiyle başlayan “Neoklasik İktisat Teorisi” aynı isimle kitaplaştı. Emmanuelle Bénicourt ve Bernard Guerrien’in yazdığı çalışmada düşünme biçimleri, refah seviyeleri, firmalar, gelir gibi kavramlar da gözden geçiriliyor.

Belgeler Cemil Bey’i anlatıyor!

Yüz Yıllık Metinlerle Tanburi Cemil Bey kitabı, Cemil Bey’in sanatına dair düşünceleri ve vefatının ardından hakkında yazılanlar aracılığıyla bu büyük musikişinasın Türk Müziği için ifade ettiği anlamı bütün çerçevesiyle ortaya koyuyor...

Vücudun haritasında seyahat

Gavin Francis imzalı “İnsan Vücuduna Seyahat: Tepeden Tırnağa Bir Büyük Macera” okuru şaşırtan bir metin olarak raflarda yerini aldı. İnsanların doğumdan ölüme yolculukları şiirsel bir dille anlatılıyor.

Taner’in renkli hayatı

Haldun Taner’i yazar, düşünür ve eğitmenliği gibi çeşitli yönleriyle ele almayı başarabilen Haldun Taner’le Yaşamak kitabı 2015’te yapılan 100. Doğum Yılında Haldun Taner Sempozyumu sunumlarından oluşuyor.

Kalbin şifası ayetlerde saklı

Pakistan asıllı ABD'li vaiz 'ın dersleri ilk kez Türkçeye çevrilerek "Dirilt Kalbini" adlı kitapta toplandı. Kur'an'da geçen ayetlerin mesajlarını kendine has üslubuyla ele alan Khan, güncel konular ve ahiret odaklı yaşam gibi pek çok konu hakkında bilgi vererek okura hayatı yeniden sorgulama fırsatı sunuyor.

Küresel kültürelhegemonyayakafa tutmak

Küreselleşmenin kültür-sanat alanındaki yansımalarına odaklanılan Uluslararası Hak İhlalleri İzleme Merkezi (UHİM)’nin “Küresel Kültür Endüstrisi Soruşturması”nda küresel kültür endüstrisinin, millî kültürler üzerindeki olumlu-olumsuz etkileri tartışılırken çözüm önerileri üzerinde de duruldu.

İsimlerin söylediği

Âmine Şilyak Jesenkoviç imzalı Emin Dairenin Sivri Köşeleri adlı çalışma, köklerine sahip çıkan yenilenmeye açık bir zihin yapısının eseri. Bir bütünlük ve denge halinde, gündemin girdabına düşmeden yazdığı yeni yazılar, sağduyu ve zekanın imkanlarını sonuna kadar kullanıyor.

Osmanlı’da ekmek meselesi

1800’lü yılların İstanbul’unda bir nevi borsa olarak işlev gören Unkapanı (Kapan-ı Dakik) ve Galata’da durum buğdayı, ekmeklik buğday, mısır, arpa, çavdar ve yulaf çeşitlerinin fiyat ve menşelerinin tespit ediliyordu. Kitabevi Yayınları arasından çıkan “Ekmek, Buğday ve Şehir” kitabında Mevlüt Camgöz, çeşitli nedenlerden dolayı değişime uğrayan fiyatları sebep sonuç ilişkisi içinde inceliyor.

TÜYAP’ta edebiyat şöleni

Kitapsevelerin merakla beklediği fuar mevsimi geldi. Bu yıl 36.kez düzenlenen Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı kapılarını açtı. 850 yayınevinin katılacağı, yerli ve yabancı pek çok yazarın yer alacağı fuar, tutkunları için adeta bir kitap şölenine dönüşecek.

Dünyanın en yalnız Müslümanları

Yasak Geçişler: Amerika’daki İspanyol Kolonilerinde Moriskolar ve Müslümanlar adlı kitap Amerika kıtasında yaşayan Müslümanların hikâyesini anlatıyor. Belgeler ve sosyal hayattan verdiği örnekler ışığında Moriskolar ve Müslümanlar hakkında soru soran, cevap arayan yazar, ders çıkartılacak bir geçmişi gözümüzün önüne taşıyor.

+

Son gelişmelerden anlık haberdar olabilirsiniz.
Yenisafak.com bildirim ile, web sitesine girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.