Ramazan Kurtubanın Ruhu
  • İMSAK 00:00
  • GÜNEŞ 00:00
  • ÖĞLE 00:00
  • İKİNDİ 00:00
  • AKŞAM 00:00
  • YATSI 00:00
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
İMSAKİYE 2018

Kurtuba'nın Ruhu

Müslümanların hakimiyetinde kaldığı sürede Avrupa'nın ilk aydınlatılan şehri, hamam kültürünün ilk tesis edildiği coğrafya olması bir yana, Arap, Frank, Slav, Berberi, Grek, İberik ve Roman gibi birçok etnisitenin teşkil ettiği kozmopolit yapısı, 200 bin ev, 600 cami ve medrese, 800 hamam, 50 hastane, 400 bin kitaplı kütüphane, altın ve gümüş işçiliği, dericilik sanatı, dokumacılık endüstrisi, yetiştirdiği ünlü alim ve filozofları; İbn Hazm, İbn Rüşd, El Kurtubi ve İbn Meymunları ile o dönemlerde karanlık denizlerde kendine yol arayan Avrupa'yı güneybatısından aydınlatan bir medeniyet feneri idi. Kırmızı Beyaz Dergisi, Kurtuba'nın iki buçuk asırlık tarihini okuyucuları için paylaşıyor.

Haber Merkezi Kırmızı Beyaz
Kurtuba, Avrupa'yı güneybatısından aydınlatan bir medeniyet feneri idi.
Kurtuba, Avrupa'yı güneybatısından aydınlatan bir medeniyet feneri idi.

Başını Sierro Moreno, Endülüs dönemindeki adı ile Cebel- i Arus'a (Gelin Dağı) dayamış, ayakları Guadalkivır (Elvadül Kebir – Büyük Vadi) nehrinde ıslanan Kurtuba, İslam fütühatı ile 711'de tanışır.
Ama şehrin kaderindeki daha önemli dönüm noktası Şam'da Abbasi iktidarı ile batan Emevi güneşinin ışığını İspanya'ya taşıyan 1. Abdurrahman'ın 756'da bağımsız Emevi Devleti'ni ilanı ile şehrin başkent yapılmasıdır.
Şehrin tarihi merkezini güneyden kucaklayan Elvadül Kebir nehrinin üzerindeki Roma köprüsünden geçen yol sizi tarihi surlarda yine Roma döneminden kalma kapının yanından İslam mimarisinin ana ilham kaynaklarının başında gelen Kurtuba Ulucamii'nin kıble duvarına götürür ve hemen yanı başınızda Hıristiyan dönemde kıble yönüne dikilen şehrin koruyucusu Aziz Rafael'in heykelini görürsünüz.
Caminin dış duvarlarında İslam mimarisine damgasını vuran at nalı şeklindeki kemer stilinin orjinalini görmek insana heyecan verir. Caminin batı tarafında daha sonradan kardinallık binasına çevrilen Halife'nin sarayı ile Cami arasında son derece dekoratif bir geçiş köprüsü ise tasvirlerde kalmış.
Batı yönünden avluya girince ilk göze çarpan portakal ağaçları. Bu ağaçlar bir Hıristiyan dini mimari geleneği olarak cami döneminden kalma palmiye ağaçlarının yerine dikilmiş. Kuzey Afrika ve bölge mimarisinin şadırvan tipi olan üstü açık abdest havuzunun yerinde şimdi bir fıskiye var. Muhteşem minarenin yerini çan kulesi almış. Avludaki diğer bir dramatik değişiklik cami girişindeki kemerlerin arası kilise mimarisine uygun olarak içeriyi karartmak amacı ile duvar ile örülmüş.
İnşasına 786'da 1. Abdurrahman döneminde başlanan cami, toplum ve şehir ihtiyaçlarına göre 2. Abdurrahman (821 – 852) ve 2. Hakem (961-976) dönemlerinde güneye doğru genişletilmiş. Her genişlemede kullanılan mimari bir önceki dönemi, mimari zerafet ve güzellik alanında aşarak bu muhteşem mabedi daha da eşsiz kılmış. Cami mimarisinde klasik Emevi stili olan dörtgen yapı esas alınmış. Girişten kıbleye doğru baktığınızda klasik tanımlaması ile cami bir sütunlar ormanı. Yaklaşık 1000 adet sütun onar, yirmişer muhtelif coğrafyalardan getirildiği gibi caminin yerinde daha önceden mevcut Vizigot kilisesinden arta kalanlar da kullanılmış.
Aralarındaki biriketlerle kavislendirilmiş üst üste 2 katlı taş kemerler ahşap işlemeciliği harikası tavanın yükünü eşit ve dengeli dağıtma amacı ile kullanılmış. Bu da Endülüs mimari zekasının bir başka ürünü. Orta kısımda birbiri üzerine geçen sekiz küçük kubbeden oluşan orta kubbe ve iç duvarlarındaki Endülüs icadı kabartma süslemeler ve nihayet Bizans'ın mozaik sanatı, İran'ın çiçek motifl eri gibi bir çok süsleme sanatının kullanıldığı ve kufi hattı ile ayetlerin kuşattığı muhteşem mihrabı ile şaheser bir iç mimari. Cami içindeki akustik mihrabın at nalı biçiminde geniş bir şekilde duvarın içine oyulması ile sağlanmış.
Sol tarafa döndüğünüzde Almansur hanedanı döneminde kıble yönündeki Elvadül Kebir nehrinin izin vermemesi dolayısı ile sol tarafa doğru yapılan genişlemeyi görürsünüz. Ama sanki bu bölümün inşası Kurtuba'nın son dönemine denk geldiği için o tarihlerin siyasi ve zihni karışıklıkları dolayısı ile daha önceki genişletmelerin ihtimamını bu bölümde pek göremezsiniz. Ancak burada dikkat çeken bir özellik inşatta çalışan işçilerin bazı sütunlara Arapça olarak isimlerini kazıyarak daha sonraki yüzyıllara bir mesaj verme çabalarıdır.
İnsanlık medeniyetinin bu büyük eserinden hayranlıkla ayrılacak iken, Kurtuba'nın 1236'da düşmesinden sonra caminin ortasına saplar gibi inşa edilen katedral kendi mantığı içinde son derece görkemli bir mimariye sahip olsa da caminin ihtişamı ile mest olan insanın gönlüne bir acı zerkediyor. Ama tarih dini otoritenin baskısına boyun eğerek bu ilaveyi yapan kralların daha sonra bu güzel esere müdahalenin ezikliğini dile getirdiklerini kaydediyor.
Bu abide şehrin insanı içine çektiği gizem ve görkem denizinde seyrederken atlanmayacak bir diğer mekan Callahora Burcu. Elvadül Kebir nehri üzerindeki Roma köprüsünün başında Endülüs döneminde inşa edilen bu burç Müslüman olan Fransız düşünür Roger Garaudy'nin İspanya'da kurduğu vakıf tarafından Endülüs tarihi müzesi haline getirilmiş. Ayrıca bu vakfın yine eski şehirde Endülüs Evi olarak restore edilip ziyaretçilere açtığı mekanın odalarını gezerken Endülüs İslam anlayışının bir ev hayatını nasıl dizayn ettiğini ve nasıl ısıttığının farkına varıyorsunuz.
Yazımızın başında sözünü ettiğimiz yüksek ruh, Kurtuba'yı gezerken her köşeden bir şeyler fısıldıyor. Katolik şehir devletleri krallarının birleşerek hız verdikleri yeniden fetih hareketi ile İspanya'dan sürülmeden önce Yahudilerin İslam hoşgörüsünün nimetlerinden faydalanarak Cordoba'da sürdürdükleri müreff eh hayattan, bugüne caminin hemen yakınındaki Yahudi mahallesinde cemaatsiz bir Sinagog'dan başka bir şey kalmamış.
Şimdi Ulucami ziyareti ile mest olan duygu dünyamıza başka bir lezzet katmak için Kurtuba'nın bir diğer harikasına yönelelim.
Endülüs tarihinde 1. Abdurrahman ile başlayan Şam'daki merkezi otoriteden kopuş ve anavatandan çok uzak bir yerde yeni bir fi lize hayat verme süreci 3. Abdurrahman ile ayrı bir boyut kazanır. Endülüs'te bir ara sarsılan ve yeniden tesis edilen otoriteyi daimi kılmak, Kuzey Afrika'da yayılan Şia anlayışının Endülüs'e sirayet etmesini engellemek için 3. Abdurrahman 929'da Halifeliğini ilan eder. İşte bu yeni statü yeni bir yapılanma gerektirmiş. Bunun sonucu olarak 3. Abdurrahman hareminin gözdelerinden Zehra'nın adını verdiği muazzam bir hilafet merkezi bir yönetim şehri yaptırmaya karar vermiş ve adına Medinetüzzehra (Zehra'nın şehri) demiş.
936 – 940 yılları arasında inşa edilen bu şehir 112 hektarlık bir alana kurulmuş. Kurtuba'dan batıya doğru 8 km geldiğinizde başını Cebel-i Arus'a yaslamış ve yukarıdan aşağıya doğru süzülür bir şekilde bulursunuz, Medinetüzzehra'yı. 10 bin işçi yapımında emek sarfetmiş ve bu masal şehrin inşası tüm müştemilatı ile 976'da 2. Hakem döneminde tamamlanabilmiş. Yukarıdan aşağıya gezdiğinizde harem kısmı, muhafız binaları şeklinde devam eden mimari düzlüğe indikçe vezirler divanı ile devam eder ve 3. Abdurrahman'ın muhteşem taht odası ve fıskıyeli havuz ve kameriye ile son bulur. Taht odası olağan üstü iç tezyinatı ile gerçekten büyüleyici. Her bölümde restorasyon çalışmaları hala sürüyor. Sarayın ana kapısından şimdiye sadece 4 kemer kalmış. Eskiden bu kemerlerin üzerindeki köşkten 3. Abdurrahman gelen misafi rleri istikbal edermiş.
Şu andaki kalıntılar bile bu muhteşem yapı ile 3. Abdurrahman'ın Endülüs'ün halifelik dönemine verdiği önemi vurguluyor. Şehrin hemen yanıbaşında bağımsız bir ünite olarak inşa edilen camiden 1 – 2 metreyi geçmeyen duvarlar kalmış. Söylendiğine göre şu ana kadar Medinetüzzehra'nın % 10'luk bir bölümü toprak üstüne çıkartılmış. İspanyollar buradaki kazılara özel bir önem atfediyorlar.
3. Abdurrahman sayısı binleri aşan saray efradı ve muhafızları ile Endülüs'ü buradan yönetir, Avrupa'dan gelen elçileri görkemli törenlerle ağırlarmış. Burayı görenler yeryüzünde böyle bir şeyi daha görmediklerini anlatırlarmış.
Ancak Medinetüzzehra'nın sonu çok acıklı olmuş. Hıristiyanlar eli ile değil de 1010 yılında Kuzey Afrika'dan gelen Berberilerin yağması sonucu büyük ölçüde tahrip olmuş.
Kuzey Afrika Valisi Musa Bin Nusayr'in emri ile Komutan Tarık Bin Ziyad'ın 711'de İspanya'ya adım attığı günden fazla değil sadece 20 – 25 yıl sonra baş gösteren ve nerede ise Endülüs tarihinin önemli bir bölümünü kapsayan Müslümanlar arası çekişme ve didişme, 11. yüzyıldan itibaren kuzeyden güneye Katolik Kralların birleşerek yürüttükleri yeniden fetih hareketine tüm Endülüs'te zemin hazırlamış ve bunun bir sonucu olarak da 1236'da Kurtuba'nın ışığı sönmüş ve Hıristiyanların eline geçmiş.
Müslümanlar ise bu tarihten itibaren yaklaşık 2.5 asır sonra Endülüs'ü terk edecekleri en son nokta olan Gırnata'ya doğru çekilmelerine devam etmişler.
Bu arada Kurtuba'yı gezerken bir yerde bir şeyler yemek isterseniz, ailesi ile beraber Müslüman olan ve Colon Meydanındaki küçük mescidin mütevelli heyeti başkanı İspanyol Abdullah Imran Abu Muhammed'in Ulucamiye yürüme mesafesinde Palaza Abades meydanında Comedor Arabe Andalussi isimli kafeteryasında hoş bir ortamda Endülüs ve Kuzey Afrika yemekleri ve ailenin güleryüzlü ve Türklere içten ilgisi ile karnınızı doyurabilirsiniz.

Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018 Genel Seçim
YSK Seçmen Sorgulama, nerede oy kullanacağım?
YSK Yurtdışı Seçmen Sorgulama
Adana Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Adıyaman Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Afyon Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Ağrı Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Amasya Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Ankara Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Antalya Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Artvin Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Aydın Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Balıkesir Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Bilecik Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Bingöl Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Bitlis Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Bolu Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Burdur Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Bursa Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Çanakkale Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Çankırı Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Çorum Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Denizli Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Diyarbakır Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Edirne Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Elazığ Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Erzincan Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Erzurum Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Eskişehir Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Gaziantep Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Giresun Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Gümüşhane Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Hakkâri Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Hatay Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Isparta Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Mersin Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
İstanbul Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
İzmir Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Kars Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Kastamonu Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Kayseri Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Kırklareli Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Kırşehir Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Kocaeli Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Konya Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Kütahya Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Malatya Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Manisa Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Kahramanmaraş Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Mardin Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Muğla Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Muş Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Nevşehir Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Niğde Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Ordu Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Rize Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Sakarya Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Samsun Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Siirt Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Sinop Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Sivas Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Tekirdağ Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Tokat Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Trabzon Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Tunceli Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Şanlıurfa Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Uşak Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Van Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Yozgat Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Zonguldak Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Aksaray Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Bayburt Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Karaman Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Kırıkkale Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Batman Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Şırnak Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Bartın Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Ardahan Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Iğdır Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Yalova Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Karabük Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Kilis Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Osmaniye Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Düzce Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018 Genel Seçim
YSK Seçmen Sorgulama, nerede oy kullanacağım?
YSK Yurtdışı Seçmen Sorgulama
Adana Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Adıyaman Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Afyon Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Ağrı Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Amasya Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Ankara Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Antalya Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Artvin Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Aydın Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Balıkesir Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Bilecik Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Bingöl Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Bitlis Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Bolu Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Burdur Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Bursa Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Çanakkale Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Çankırı Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Çorum Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Denizli Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Diyarbakır Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Edirne Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Elazığ Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Erzincan Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Erzurum Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Eskişehir Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Gaziantep Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Giresun Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Gümüşhane Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Hakkâri Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Hatay Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Isparta Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Mersin Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
İstanbul Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
İzmir Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Kars Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Kastamonu Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Kayseri Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Kırklareli Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Kırşehir Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Kocaeli Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Konya Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Kütahya Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Malatya Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Manisa Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Kahramanmaraş Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Mardin Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Muğla Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Muş Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Nevşehir Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Niğde Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Ordu Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Rize Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Sakarya Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Samsun Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Siirt Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Sinop Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Sivas Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Tekirdağ Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Tokat Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Trabzon Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Tunceli Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Şanlıurfa Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Uşak Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Van Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Yozgat Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Zonguldak Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Aksaray Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Bayburt Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Karaman Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Kırıkkale Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Batman Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Şırnak Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Bartın Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Ardahan Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Iğdır Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Yalova Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Karabük Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Kilis Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Osmaniye Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Düzce Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.