Puan Durumu / Futbol

  • O
  • G
  • B
  • M
  • A
  • Y
  • AV
  • P
  • Yükselme
   • Nei Mongul Zhongyou F.c.
    0 : 1
    DA
   • DA
    0 : 1
    HA
   • Shanghai Shenxin
    2 : 4
    DA
   • DA
    2 : 1
    Dalian Transcendence Fc
   • Yunnan Lijiang
    0 : 1
    DA
   • DA
    0 : 1
    Baoding Rongda
   • 30
   • 19
   • 7
   • 4
   • 48
   • 23
   • 25
   • 64
  • Yükselme
   • DA
    0 : 2
    Pekin Renhe
   • SH
    3 : 0
    Pekin Renhe
   • Pekin Renhe
    2 : 1
    Shenzhen Hongzuan
   • Pekin Renhe
    2 : 0
    Xinjiang Tianshan Leopard
   • Nei Mongul Zhongyou F.c.
    2 : 0
    Pekin Renhe
   • Pekin Renhe
    2 : 1
    HA
   • 30
   • 18
   • 8
   • 4
   • 48
   • 21
   • 27
   • 62
   • Shenzhen Hongzuan
    0 : 1
    SH
   • SH
    3 : 0
    Pekin Renhe
   • Nei Mongul Zhongyou F.c.
    3 : 2
    SH
   • SH
    2 : 2
    HA
   • Shanghai Shenxin
    0 : 1
    SH
   • SH
    1 : 1
    Dalian Transcendence Fc
   • 30
   • 14
   • 12
   • 4
   • 48
   • 34
   • 14
   • 54
   • HA
    2 : 2
    Qingdao Hainiu
   • Qingdao Hainiu
    1 : 0
    Shanghai Shenxin
   • Dalian Transcendence Fc
    0 : 3
    Qingdao Hainiu
   • Qingdao Hainiu
    6 : 1
    Yunnan Lijiang
   • Baoding Rongda
    3 : 2
    Qingdao Hainiu
   • Qingdao Hainiu
    1 : 2
    Meizhou Hakka FC
   • 30
   • 16
   • 4
   • 10
   • 56
   • 40
   • 16
   • 52
   • Pekin Renhe
    1 : 0
    Wuhan Zall Fc
   • Wuhan Zall Fc
    2 : 1
    Nei Mongul Zhongyou F.c.
   • HA
    1 : 1
    Wuhan Zall Fc
   • Wuhan Zall Fc
    3 : 2
    Shanghai Shenxin
   • Dalian Transcendence Fc
    2 : 0
    Wuhan Zall Fc
   • Wuhan Zall Fc
    1 : 0
    Yunnan Lijiang
   • 30
   • 13
   • 8
   • 9
   • 47
   • 40
   • 7
   • 47
   • Shenzhen Hongzuan
    0 : 1
    SH
   • Xinjiang Tianshan Leopard
    1 : 0
    Shenzhen Hongzuan
   • Pekin Renhe
    2 : 1
    Shenzhen Hongzuan
   • Shenzhen Hongzuan
    0 : 1
    Nei Mongul Zhongyou F.c.
   • HA
    2 : 4
    Shenzhen Hongzuan
   • Shenzhen Hongzuan
    0 : 0
    Shanghai Shenxin
   • 30
   • 13
   • 7
   • 10
   • 56
   • 37
   • 19
   • 46
   • Shanghai Shenxin
    2 : 2
    Zhejiang Yiteng
   • Qingdao Hainiu
    1 : 0
    Shanghai Shenxin
   • Shanghai Shenxin
    2 : 4
    DA
   • Wuhan Zall Fc
    3 : 2
    Shanghai Shenxin
   • Shanghai Shenxin
    0 : 1
    SH
   • Shenzhen Hongzuan
    0 : 0
    Shanghai Shenxin
   • 30
   • 10
   • 10
   • 10
   • 53
   • 42
   • 11
   • 40
   • Dalian Transcendence Fc
    2 : 4
    Beijing Konggu
   • Beijing Konggu
    3 : 0
    Yunnan Lijiang
   • Baoding Rongda
    1 : 1
    Beijing Konggu
   • Beijing Konggu
    1 : 2
    Xinjiang Tianshan Leopard
   • Beijing Konggu
    1 : 0
    Meizhou Hakka FC
   • Zhejiang Yiteng
    3 : 1
    Beijing Konggu
   • 30
   • 11
   • 4
   • 15
   • 43
   • 50
   • -7
   • 37
   • HA
    2 : 2
    Qingdao Hainiu
   • DA
    0 : 1
    HA
   • HA
    1 : 1
    Wuhan Zall Fc
   • SH
    2 : 2
    HA
   • HA
    2 : 4
    Shenzhen Hongzuan
   • Pekin Renhe
    2 : 1
    HA
   • 30
   • 8
   • 12
   • 10
   • 31
   • 39
   • -8
   • 36
   • Nei Mongul Zhongyou F.c.
    0 : 1
    DA
   • Wuhan Zall Fc
    2 : 1
    Nei Mongul Zhongyou F.c.
   • Nei Mongul Zhongyou F.c.
    3 : 2
    SH
   • Shenzhen Hongzuan
    0 : 1
    Nei Mongul Zhongyou F.c.
   • Nei Mongul Zhongyou F.c.
    2 : 0
    Pekin Renhe
   • Xinjiang Tianshan Leopard
    1 : 4
    Nei Mongul Zhongyou F.c.
   • 30
   • 9
   • 8
   • 13
   • 40
   • 47
   • -7
   • 35
   • Baoding Rongda
    0 : 1
    Xinjiang Tianshan Leopard
   • Xinjiang Tianshan Leopard
    1 : 0
    Shenzhen Hongzuan
   • Xinjiang Tianshan Leopard
    1 : 3
    Meizhou Hakka FC
   • Beijing Konggu
    1 : 2
    Xinjiang Tianshan Leopard
   • Pekin Renhe
    2 : 0
    Xinjiang Tianshan Leopard
   • Xinjiang Tianshan Leopard
    1 : 4
    Nei Mongul Zhongyou F.c.
   • 30
   • 9
   • 8
   • 13
   • 37
   • 52
   • -15
   • 35
   • Meizhou Hakka FC
    3 : 1
    Dalian Transcendence Fc
   • Meizhou Hakka FC
    1 : 0
    Baoding Rongda
   • Xinjiang Tianshan Leopard
    1 : 3
    Meizhou Hakka FC
   • Beijing Konggu
    1 : 0
    Meizhou Hakka FC
   • Meizhou Hakka FC
    2 : 3
    Zhejiang Yiteng
   • Qingdao Hainiu
    1 : 2
    Meizhou Hakka FC
   • 30
   • 8
   • 9
   • 13
   • 33
   • 39
   • -6
   • 33
   • Zhejiang Yiteng
    1 : 4
    Pekin Renhe
   • Dalian Transcendence Fc
    1 : 0
    Zhejiang Yiteng
   • Yunnan Lijiang
    1 : 1
    Zhejiang Yiteng
   • Zhejiang Yiteng
    2 : 3
    Baoding Rongda
   • Meizhou Hakka FC
    2 : 3
    Zhejiang Yiteng
   • Zhejiang Yiteng
    3 : 1
    Beijing Konggu
   • 30
   • 8
   • 8
   • 14
   • 35
   • 46
   • -11
   • 32
  • Düşme
   • Meizhou Hakka FC
    3 : 1
    Dalian Transcendence Fc
   • Dalian Transcendence Fc
    1 : 0
    Zhejiang Yiteng
   • Dalian Transcendence Fc
    0 : 3
    Qingdao Hainiu
   • DA
    2 : 1
    Dalian Transcendence Fc
   • Dalian Transcendence Fc
    2 : 0
    Wuhan Zall Fc
   • SH
    1 : 1
    Dalian Transcendence Fc
   • 30
   • 8
   • 7
   • 15
   • 34
   • 58
   • -24
   • 31
  • Düşme
   • Baoding Rongda
    0 : 1
    Xinjiang Tianshan Leopard
   • Meizhou Hakka FC
    1 : 0
    Baoding Rongda
   • Baoding Rongda
    1 : 1
    Beijing Konggu
   • Zhejiang Yiteng
    2 : 3
    Baoding Rongda
   • Baoding Rongda
    3 : 2
    Qingdao Hainiu
   • DA
    0 : 1
    Baoding Rongda
   • 30
   • 8
   • 7
   • 15
   • 41
   • 51
   • -10
   • 31
  • Düşme
   • Yunnan Lijiang
    2 : 3
    Meizhou Hakka FC
   • Beijing Konggu
    3 : 0
    Yunnan Lijiang
   • Yunnan Lijiang
    1 : 1
    Zhejiang Yiteng
   • Qingdao Hainiu
    6 : 1
    Yunnan Lijiang
   • Yunnan Lijiang
    0 : 1
    DA
   • Wuhan Zall Fc
    1 : 0
    Yunnan Lijiang
   • 30
   • 4
   • 9
   • 17
   • 31
   • 62
   • -31
   • 21
 • Çin 1.Lig İç Saha Puan Durumu

  • O
  • G
  • B
  • M
  • A
  • Y
  • AV
  • P
  • 1 Alternate Text Dalian Yifang FC
   Yükselme
   • DA
    0 : 1
    HA
   • DA
    2 : 1
    Dalian Transcendence Fc
   • DA
    0 : 1
    Baoding Rongda
   • 15
   • 9
   • 3
   • 3
   • 23
   • 12
   • 11
   • 30
  • 2 Alternate Text Pekin Renhe
   Yükselme
   • Pekin Renhe
    2 : 1
    Shenzhen Hongzuan
   • Pekin Renhe
    2 : 0
    Xinjiang Tianshan Leopard
   • Pekin Renhe
    2 : 1
    HA
   • 15
   • 11
   • 3
   • 1
   • 25
   • 8
   • 17
   • 36
  • 3 Alternate Text Shijiazhuang Ever Bright Fc
   • SH
    3 : 0
    Pekin Renhe
   • SH
    2 : 2
    HA
   • SH
    1 : 1
    Dalian Transcendence Fc
   • 15
   • 7
   • 7
   • 1
   • 27
   • 16
   • 11
   • 28
  • 4 Alternate Text Qingdao Hainiu
   • Qingdao Hainiu
    1 : 0
    Shanghai Shenxin
   • Qingdao Hainiu
    6 : 1
    Yunnan Lijiang
   • Qingdao Hainiu
    1 : 2
    Meizhou Hakka FC
   • 15
   • 12
   • 2
   • 1
   • 37
   • 11
   • 26
   • 38
  • 5 Alternate Text Wuhan Zall Fc
   • Wuhan Zall Fc
    2 : 1
    Nei Mongul Zhongyou F.c.
   • Wuhan Zall Fc
    3 : 2
    Shanghai Shenxin
   • Wuhan Zall Fc
    1 : 0
    Yunnan Lijiang
   • 15
   • 9
   • 4
   • 2
   • 24
   • 14
   • 10
   • 31
  • 6 Alternate Text Shenzhen Hongzuan
   • Shenzhen Hongzuan
    0 : 1
    SH
   • Shenzhen Hongzuan
    0 : 1
    Nei Mongul Zhongyou F.c.
   • Shenzhen Hongzuan
    0 : 0
    Shanghai Shenxin
   • 15
   • 7
   • 3
   • 5
   • 28
   • 14
   • 14
   • 24
  • 7 Alternate Text Shanghai Shenxin
   • Shanghai Shenxin
    2 : 2
    Zhejiang Yiteng
   • Shanghai Shenxin
    2 : 4
    DA
   • Shanghai Shenxin
    0 : 1
    SH
   • 15
   • 7
   • 3
   • 5
   • 32
   • 20
   • 12
   • 24
  • 8 Alternate Text Beijing Konggu
   • Beijing Konggu
    3 : 0
    Yunnan Lijiang
   • Beijing Konggu
    1 : 2
    Xinjiang Tianshan Leopard
   • Beijing Konggu
    1 : 0
    Meizhou Hakka FC
   • 15
   • 7
   • 2
   • 6
   • 26
   • 22
   • 4
   • 23
  • 9 Alternate Text Hangzhou Greentown FC
   • HA
    2 : 2
    Qingdao Hainiu
   • HA
    1 : 1
    Wuhan Zall Fc
   • HA
    2 : 4
    Shenzhen Hongzuan
   • 15
   • 5
   • 7
   • 3
   • 16
   • 14
   • 2
   • 22
  • 10 Alternate Text Nei Mongul Zhongyou F.c.
   • Nei Mongul Zhongyou F.c.
    0 : 1
    DA
   • Nei Mongul Zhongyou F.c.
    3 : 2
    SH
   • Nei Mongul Zhongyou F.c.
    2 : 0
    Pekin Renhe
   • 15
   • 7
   • 5
   • 3
   • 24
   • 16
   • 8
   • 26
  • 11 Alternate Text Xinjiang Tianshan Leopard
   • Xinjiang Tianshan Leopard
    1 : 0
    Shenzhen Hongzuan
   • Xinjiang Tianshan Leopard
    1 : 3
    Meizhou Hakka FC
   • Xinjiang Tianshan Leopard
    1 : 4
    Nei Mongul Zhongyou F.c.
   • 15
   • 7
   • 2
   • 6
   • 22
   • 25
   • -3
   • 23
  • 12 Alternate Text Meizhou Hakka FC
   • Meizhou Hakka FC
    3 : 1
    Dalian Transcendence Fc
   • Meizhou Hakka FC
    1 : 0
    Baoding Rongda
   • Meizhou Hakka FC
    2 : 3
    Zhejiang Yiteng
   • 15
   • 4
   • 4
   • 7
   • 16
   • 19
   • -3
   • 16
  • 13 Alternate Text Zhejiang Yiteng
   • Zhejiang Yiteng
    1 : 4
    Pekin Renhe
   • Zhejiang Yiteng
    2 : 3
    Baoding Rongda
   • Zhejiang Yiteng
    3 : 1
    Beijing Konggu
   • 15
   • 7
   • 3
   • 5
   • 22
   • 18
   • 4
   • 24
  • 14 Alternate Text Dalian Transcendence Fc
   Düşme
   • Dalian Transcendence Fc
    1 : 0
    Zhejiang Yiteng
   • Dalian Transcendence Fc
    0 : 3
    Qingdao Hainiu
   • Dalian Transcendence Fc
    2 : 0
    Wuhan Zall Fc
   • 15
   • 4
   • 6
   • 5
   • 18
   • 26
   • -8
   • 18
  • 15 Alternate Text Baoding Rongda
   Düşme
   • Baoding Rongda
    0 : 1
    Xinjiang Tianshan Leopard
   • Baoding Rongda
    1 : 1
    Beijing Konggu
   • Baoding Rongda
    3 : 2
    Qingdao Hainiu
   • 15
   • 5
   • 5
   • 5
   • 27
   • 25
   • 2
   • 20
  • 16 Alternate Text Yunnan Lijiang
   Düşme
   • Yunnan Lijiang
    2 : 3
    Meizhou Hakka FC
   • Yunnan Lijiang
    1 : 1
    Zhejiang Yiteng
   • Yunnan Lijiang
    0 : 1
    DA
   • 15
   • 4
   • 5
   • 6
   • 25
   • 29
   • -4
   • 17
 • Çin 1.Lig Dış Saha Puan Durumu

  • O
  • G
  • B
  • M
  • A
  • Y
  • AV
  • P
  • 1 Alternate Text Dalian Yifang FC
   Yükselme
   • Nei Mongul Zhongyou F.c.
    0 : 1
    DA
   • Shanghai Shenxin
    2 : 4
    DA
   • Yunnan Lijiang
    0 : 1
    DA
   • 15
   • 10
   • 4
   • 1
   • 25
   • 11
   • 14
   • 34
  • 2 Alternate Text Pekin Renhe
   Yükselme
   • DA
    0 : 2
    Pekin Renhe
   • SH
    3 : 0
    Pekin Renhe
   • Nei Mongul Zhongyou F.c.
    2 : 0
    Pekin Renhe
   • 15
   • 7
   • 5
   • 3
   • 23
   • 13
   • 10
   • 26
  • 3 Alternate Text Shijiazhuang Ever Bright Fc
   • Shenzhen Hongzuan
    0 : 1
    SH
   • Nei Mongul Zhongyou F.c.
    3 : 2
    SH
   • Shanghai Shenxin
    0 : 1
    SH
   • 15
   • 7
   • 5
   • 3
   • 21
   • 18
   • 3
   • 26
  • 4 Alternate Text Qingdao Hainiu
   • HA
    2 : 2
    Qingdao Hainiu
   • Dalian Transcendence Fc
    0 : 3
    Qingdao Hainiu
   • Baoding Rongda
    3 : 2
    Qingdao Hainiu
   • 15
   • 4
   • 2
   • 9
   • 19
   • 29
   • -10
   • 14
  • 5 Alternate Text Wuhan Zall Fc
   • Pekin Renhe
    1 : 0
    Wuhan Zall Fc
   • HA
    1 : 1
    Wuhan Zall Fc
   • Dalian Transcendence Fc
    2 : 0
    Wuhan Zall Fc
   • 15
   • 4
   • 4
   • 7
   • 23
   • 26
   • -3
   • 16
  • 6 Alternate Text Shenzhen Hongzuan
   • Xinjiang Tianshan Leopard
    1 : 0
    Shenzhen Hongzuan
   • Pekin Renhe
    2 : 1
    Shenzhen Hongzuan
   • HA
    2 : 4
    Shenzhen Hongzuan
   • 15
   • 6
   • 4
   • 5
   • 28
   • 23
   • 5
   • 22
  • 7 Alternate Text Shanghai Shenxin
   • Qingdao Hainiu
    1 : 0
    Shanghai Shenxin
   • Wuhan Zall Fc
    3 : 2
    Shanghai Shenxin
   • Shenzhen Hongzuan
    0 : 0
    Shanghai Shenxin
   • 15
   • 3
   • 7
   • 5
   • 21
   • 22
   • -1
   • 16
  • 8 Alternate Text Beijing Konggu
   • Dalian Transcendence Fc
    2 : 4
    Beijing Konggu
   • Baoding Rongda
    1 : 1
    Beijing Konggu
   • Zhejiang Yiteng
    3 : 1
    Beijing Konggu
   • 15
   • 4
   • 2
   • 9
   • 17
   • 28
   • -11
   • 14
  • 9 Alternate Text Hangzhou Greentown FC
   • DA
    0 : 1
    HA
   • SH
    2 : 2
    HA
   • Pekin Renhe
    2 : 1
    HA
   • 15
   • 3
   • 5
   • 7
   • 15
   • 25
   • -10
   • 14
  • 10 Alternate Text Nei Mongul Zhongyou F.c.
   • Wuhan Zall Fc
    2 : 1
    Nei Mongul Zhongyou F.c.
   • Shenzhen Hongzuan
    0 : 1
    Nei Mongul Zhongyou F.c.
   • Xinjiang Tianshan Leopard
    1 : 4
    Nei Mongul Zhongyou F.c.
   • 15
   • 2
   • 3
   • 10
   • 16
   • 31
   • -15
   • 9
  • 11 Alternate Text Xinjiang Tianshan Leopard
   • Baoding Rongda
    0 : 1
    Xinjiang Tianshan Leopard
   • Beijing Konggu
    1 : 2
    Xinjiang Tianshan Leopard
   • Pekin Renhe
    2 : 0
    Xinjiang Tianshan Leopard
   • 15
   • 2
   • 6
   • 7
   • 15
   • 27
   • -12
   • 12
  • 12 Alternate Text Meizhou Hakka FC
   • Xinjiang Tianshan Leopard
    1 : 3
    Meizhou Hakka FC
   • Beijing Konggu
    1 : 0
    Meizhou Hakka FC
   • Qingdao Hainiu
    1 : 2
    Meizhou Hakka FC
   • 15
   • 4
   • 5
   • 6
   • 17
   • 20
   • -3
   • 17
  • 13 Alternate Text Zhejiang Yiteng
   • Dalian Transcendence Fc
    1 : 0
    Zhejiang Yiteng
   • Yunnan Lijiang
    1 : 1
    Zhejiang Yiteng
   • Meizhou Hakka FC
    2 : 3
    Zhejiang Yiteng
   • 15
   • 1
   • 5
   • 9
   • 13
   • 28
   • -15
   • 8
  • 14 Alternate Text Dalian Transcendence Fc
   Düşme
   • Meizhou Hakka FC
    3 : 1
    Dalian Transcendence Fc
   • DA
    2 : 1
    Dalian Transcendence Fc
   • SH
    1 : 1
    Dalian Transcendence Fc
   • 15
   • 4
   • 1
   • 10
   • 16
   • 32
   • -16
   • 13
  • 15 Alternate Text Baoding Rongda
   Düşme
   • Meizhou Hakka FC
    1 : 0
    Baoding Rongda
   • Zhejiang Yiteng
    2 : 3
    Baoding Rongda
   • DA
    0 : 1
    Baoding Rongda
   • 15
   • 3
   • 2
   • 10
   • 14
   • 26
   • -12
   • 11
  • 16 Alternate Text Yunnan Lijiang
   Düşme
   • Beijing Konggu
    3 : 0
    Yunnan Lijiang
   • Qingdao Hainiu
    6 : 1
    Yunnan Lijiang
   • Wuhan Zall Fc
    1 : 0
    Yunnan Lijiang
   • 15
   • 0
   • 4
   • 11
   • 6
   • 33
   • -27
   • 4
 • O: Oynadığı Maç
 • G: Galibiyet
 • B: Beraberlik
 • M: Mağlubiyet
 • A: Attığı Gol
 • Y: Yediği Gol
 • AV: Avaraj
 • P: Puan
+

Son gelişmelerden anlık haberdar olabilirsiniz.
Yenisafak.com bildirim ile, web sitesine girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.