VideoToz kömürden yakacak kömür üreten makine
Toz kömürden yakacak kömür üreten makine
Toz kömürden yakacak kömür üreten makine
Kömür tozu sıkıştırma makinesiyle toz kömür preslenerek tekrar yakacak kömür elde ediliyor. Presleme makinesiyle günlük 2-3 ton kömür elde edilebiliyor.