VideoYapay zekada son nokta
Yapay zekada son nokta!
Yapay zekada son nokta!
Teknoloji ve Oyun sektörünün başkenti olan Tokyo'da yeni ve gelişen teknoloji öyle değişimler getiriyor ki, ortaya çıkan gerçeküstü materyaller karşısında insan inanmakta güçlük çekiyor. O teknoloji ürünlerinden biri de bu kadın oldu. Uzaktan bakıldığında gerçeğini hiçbir şekilde aratmayan bu kadın aslında bir robot. Şu ana kadar gerçeğe en yakın şekilde benzetilerek yapılan bu robot, robot teknolojisinin hayatla bütünleştiği en uç nokta oldu.