VideoAkıl tutulması
Akıl tutulması
Akıl tutulması
Düşünce târihinde Frankfurt Okulu olarak bilinen; en ünlü temsilcilerinin Benjamin, Horkheimer, Adorno olduğu çevre, esas olarak Marx'dan yola çıkıyor; lâkin “ustalarını” derinlikli bir şekilde eleştiriyordu. “Ustaları” , kapital birikimini “diyalektik” bir okumaya tâbi tutarak değerlendirmiş; lâkin “Aydınlanma” gündeme geldiğinde, “nedense” katıksız bir “Aydınlanma mümini” gibi davranmış ve tam bir metafizik okuma yapmaktan geri durmamıştır.