VideoBenzersiz bir ödül gecesiydi
Benzersiz bir ödül gecesiydi…
Benzersiz bir ödül gecesiydi…
Lütfi Kırdar, Lütfi Kırdar olalı herhalde böyle bir ödül töreni görmemiştir, diye düşündük. “Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar” adı altında ihdas edilen ödül süreci, uygulayıcı ajans tarafından sıfır hatayla yönetildi.