VideoÇok parçacılık ve çoğulculuk
Çok parçacılık ve çoğulculuk
Çok parçacılık ve çoğulculuk
Modern dünyâ târihinde yaşanan süreçlerin kâhir ekseriyetinin 'devlet', 'sermâye've 'ulus' arasındaki etkileşim ve ilişkilerden tezâhür ettiğine zaman zaman değiniyoruz. Vurguladığımız bir diğer husus da, bu formasyonların mono; yâni tekil, standart veyâ blôk yapılar olmadığı; kendi 'aralarında' olduğu kadar, kendi 'içlerinde' de sorunlu ve çelişkili olduğudur.