VideoFaiz Sen çalış, ben yiyeyim
Faiz: Sen çalış, ben yiyeyim
Faiz: Sen çalış, ben yiyeyim
Faiz sadece İslamiyet'in yasakladığı bir haksız kazanç biçimi değil, bozulmadan önceki dönemlerinde Yahudilik ve Hristiyanlık dinine göre de haksız kazanç olarak görülüyordu.