VideoKüresel gidişat
Küresel gidişat
Küresel gidişat
Salı günü bu köşede yükselen piyasa iştahından bahsederken, IMF'in Dünya Ekonomik Görünüm (WEO) Raporu Ekim sayısı da yayımlandı. Söz konusu rapor, malumunuz mutat bir ajandaya sahip. Bu kapsamda IMF, henüz bu yılın Nisan ayında dünya adına “ivme mi kazanıyoruz?” diye sorguluyordu. Ekim raporunun vardığı başlık ise, “sürdürülebilir bir büyüme” arayışında… Bu bağlamda IMF, dünya ekonomisindeki “kısa vadeli iyileşme” gerçekliğini yineleyip, “uzun vadeli zorluklara” dikkat çekiyor.