VideoMadem çokuluslu saldırılar var, çokuluslu cephe şart Dünya bizi bir kez daha görecek
Madem “çokuluslu saldırılar” var, “çokuluslu cephe” şart: Dünya bizi bir kez daha görecek..
Madem “çokuluslu saldırılar” var, “çokuluslu cephe” şart: Dünya bizi bir kez daha görecek..
Madem “çokuluslu saldırı”lar altındayız, bizim de bir çokuluslu cephe ya da cepheler inşa etme dışında hiçbir seçeneğimiz yoktur. Madem bizim ülkemize, coğrafyamıza “koalisyonlar” altında, “ittifaklar” altında geliyorlar, bizim de “koalisyonlar”, “ittifaklar” oluşturma dışında seçeneğimiz yoktur.