VideoTarihi ÖSO üzerinden okumak mümkün mü?
Tarihi ÖSO üzerinden okumak mümkün mü?
Tarihi ÖSO üzerinden okumak mümkün mü?
Türk-Arap ilişkileri tarihi Türkler'in Batı'ya doğru göçmelerinden çok önce başlar. Ama bugün bizim çoğunlukla konuştuğumuz son beş yüz yıllık dönemdir. Yani 1516'den 1918'e kadar bir arada yaşadığımız Osmanlı dönemi; 1918'ten günümüz kadar da eski ortak, komşu, rakip, zorunlu dost, coğrafyada kader arkadaşı ve özellikle de dindaş olarak birbirimizden ayrı yaşadığımız son dönemdir.